Archive for mai, 2016

30. mai 2016

Flyplassnedlegginga: Rødt krever offentlige arbeidplasser

rygge norwegian 2008

I 2008 var Norwegian lavprisselskap på Rygge: «Til Athen fra Rygge 255,-«

Både i Klassekampen 27. og Moss Avis 30. mai har Rødts Eirik Tveiten et leserinnlegg om flyplassen på Rygge. Han berører både Ryanairs kyniske arbeidsgiverpolitikk, miljøspørsmålet og politikernes tafatthet når det gjelder å sikre andre flyselskaper på Rygge. Og han gjentar krevet om statlige arbeidsplasser i distriktet, til erstatning for de som nå går tapt.

Les hele innlegget:

read more »

Reklamer
Stikkord: ,
20. mai 2016

15. juni: Medlemsmøte i Rødt – Ja eller nei til storkommune?

moss rygge fusjon mai16

Utsnitt av Kommunal Rapports (påstått) dynamiske «Reformkart» (klikk bildet og se hele kartet). NB: Kartet er ikke oppdatert for Moss og Rygges del, da gult står for at man fortsatt bare forhandler.

Spørsmålet om kommune- sammenslåing skal opp i Moss Bystyre mandag 20.6. Rødt har, som mange sikkert har lagt merke til, ikke tatt standpunkt til dette ennå, utover at vi mener det burde avholdes folkeavstemning. Innretninga av en sånn avstemning og den etterfølgende tolkinga av resultatet er en sak for seg, men det ville i hvert fall føre til en større og åpnere debatt enn det vi har fått nå.

På styremøte 3. mai beslutta vi å avholde en nettbasert avstemning blant våre medlemmer, for å avgjøre standpunktet vårt i bystyret. I forkant av dette innkaller vi til et medlemsmøte onsdag 15. juni kl 1800 til 1900 på House of Foundation. Det blir en innledning fra hver av «sidene», og påfølgende debatt. Innledningene vil holdes av henholdsvis Rune Pedersen og Ketil Torstenson.

Se detaljer:

read more »

20. mai 2016

Rødt krever ny stasjonsutredning etter KVU-en

øyvind ma 20mai16.png

Moss kommer til å få dobbelsporet jernbane, men ifølge Rødts Øyvind E. Hansen er det et ensporet flertall i bystyret som legger opp til en løsning for Moss stasjon i havneområdet, noe som etter hans og fleres mening hindrer en moderne og kompakt byutvikling.

Dette skriver han i dagens kronikk i Moss Avis (bare på papir, men vi gjengir den nedenfor). Han lister opp de viktigste forverringene som framkommer i den nye konsekvensutredninga til Jernbaneverket, før han konkluderer: «Det vil være uansvarlig av bystyret å gå inn for en løsning med slike konsekvenser uten først å sørge for utredning av et mulig alternativ, og dermed grunnlag for kunnskapsbasert sammenligning og vurdering av reelle alternativ».

For annen gang på ei drøy uke får Rødt-politikeren beste plassering i en av byens aviser med kritikken sin mot jernbaneløsninga. 11. mai var han på forsida i Moss Dagblad, etter å ha vært på kronikkplass dagen før.

Les hele kronikken:

read more »

12. mai 2016

Venstresida styrker seg i Europa

engelstad helle 11mai

Ellen Engelstad fra Manifest og Idar Helle fra deFacto innleda på Rødts onsdagsmøte i mai.

Gårsdagens åpne onsdagsmøte i Rødt-regi hadde tittelen «Ny vår for europeisk venstre», men det kunne gjerne stått et spørsmålstegn etter. For trass i de friske, og tildels svært suksessrike nye venstrepartiene eller -bevegelsene i Sør-Europa og Storbritannia, måtte begge innlederne ta forbehold om levedyktigheten deres på litt lengre sikt. De har svakheter av forskjellig slag; fra Syriza i Hellas sin kapitulasjon for «Troikaens» krav om rasering av velferden (men fortsatt svært god oppslutning), via ambivalens overfor EU, avhengighet av sterke lederskikkelser og til tendenser til elitisme (dominans av akademikere).

Likevel oppsummerte innleder Idar Helle at han «ser mye lysere på situasjonen nå enn for få år siden», da disse landa var prega av sterk økonomisk krise for vanlig folk, og apati på venstresida. De ulike bevegelsene har til felles at de er mot de steinrike, mot EUs og «Troikaens» innstrammingspolitikk, og for utvida demokrati. Trass i problemer i perioder, vil disse partiene kunne bli forløpere til noe enda bedre og sterkere.

read more »

Stikkord: ,
11. mai 2016

Rødts jernbanekamp på førstesida

øyvind MD 11mai

Etter gårsdagens kronikk av Rødts Øyvind E. Hansen i Moss Dagblad, følger avisa opp redaksjonelt i dag, med både førsteside og dobbeltside inni avisa. Rødts medlem av MISA (Miljø og samferdselsutvalget) blir spurt om hvorfor Rødt ønsker omkamp på dette, og Øyvind svarer at «Det står så mye på spill at det er nødvendig å ta en tenkepause og dokumentere at det endelige vedtaket er basert på solid kunnskap».

Saken ligger også på Moss Dagblads nettutgave.

PS: Hvis ikke bystyreflertallet hadde plassert den nye jernbanestasjonen i havneområdet, hadde ikke den omstridte havneutvidelsen vært særlig aktuell. Derfor ble nok gårsdagens oppslag her på Rødts hjemmeside av Øyvinds kronikk, veldig populær på Facebooksida til Stopp planen om utvidelse av Moss havn. Saken satte rekord på Rødts hjemmeside (utenom valgkampen) med 434 åpninger.

Stikkord: ,
10. mai 2016

Ny rapport: Stasjonsvalget skaper mye større problemer enn tidligere kjent

øyvind MD 10maiI Moss Dagblad i dag, 10. mai, har Rødts medlem i MISA, Øyvind E. Hansen, en kronikk om Jernbaneverkets ferske reviderte konsekvensutredning for dobbeltsporet gjennom Moss. Dokumentet er datert 7. april, men verken avisene eller kommunen har hatt fokus på det. Moss kommune ser ut til å ville begrense tilgangen på det, og skriver at det «er offentlig, men ikke publisert. Ta kontakt for nærmere informasjon». Rygge kommune er derimot ikke så redde for at det «lekker ut», så på hjemmesida deres fant vi det, og vi offentliggjør det her.

Oppdatering 11.5.: JBVs rapport er, som nevnt ovenfor, ikke lenket opp til i journalen, men det fins lenke i sakspapirene til MISAs møte. Se sak 21/16; den 12. av de 13 filene. Men uten Rødt og Øyvind E. Hansens kronikk i Moss Dagblad i går, kunne allmennhetens kjennskap til de nye, dramatiske opplysningene i dette dokumentet vært lik null fram til ettermiddagens møte i MISA, og kanskje lenger.

Øyvind, som skal være med på behandlinga av dette på MISAs møte onsdag 11. mai, påpeker i kronikken de økte problemene som vil oppstå blant annet på grunn av den krappe svingen i tunnelen under Moss. Han skriver: «De sannsynlige, negative konsekvensene av å plassere ny jernbanestasjon i havna, og (følgelig) måtte tvinge jernbanetraseen i en krapp sving vestover gjennom sentrale deler av byen, slik bystyret etter alt å dømme vil vedta 20. juni, er betydelige». Før han lister opp 17 av de mest negative følgene.

Les hele kronikken:

read more »

5. mai 2016

11. mai i Moss: Ny vår for europeisk venstre

Nytt ONSDAGSMØTE på gang! Rødt Moss og omegn fortsetter suksessen med ÅPNE MØTER om aktuelle saker én onsdag hver måned. Tidligere møter har handla om flyktningkrise og klimaendringer og om Ung i dag – hvilken framtid? (Folk i arbeid må gi fra seg en 50-lapp i døra. Andre går gratis). Velkommen onsdag i House of Foundation Møllebyen!                                            Og DEL gjerne dette i øst og vest!

plakat 11mai

Stikkord:
3. mai 2016

RU-erne fronta miljøet 1. mai

alberte og larsI hver sine appeller ved to ulike arrangementer tok to Rød Ungdommere opp miljøspørmåla 1. mai i Moss 2016. De gjorde det veldig bra og ikke minst kort – sånn appeller skal være (mange gamlisser har noe å lære der).

Først var det Lars Mikkel Langkaas som holdt appell på frokosten på Tivoli. Han gikk rett på sak og slo fast at «Vi lever innenfor et økonomisk system, kapitalisme, som er basert på og krever vekst. En kapitalist gjør ALT for profitt. Profitten må jo da alltid øke, og den fortjenesten blir satt inn i ny produksjon for mer profitt».

read more »

2. mai 2016

– Førstemai i Moss ble en kjempesuksess!

1mai16 kollasj CRødt-leder i Moss, Lars Tveiten, er veldig godt fornøyd med førstemaidagen 2016:

– Årets frokost på Tivoli sportsbar ble en kjempesuksess, med rekordmange deltakere, rekordgod lyd og ellers meget god stemning. Demonstrasjonstoget var stort og godt, og ved Paviljongen holdt RU-lederen i Moss, Alberte Bekkhus, en appell som toppa hele dagen.

read more »

Stikkord: