Hoppern-bussing: Rødt-innspill nok en gang til Fylkesmannen

skolebussI Moss formannskap i dag fikk Rødts faste medlem, Eirik Tveiten, orientere om partiets syn på midlertidig flytting av Hoppern-elevene til Solli skole på Øreåsen i Rygge mens Hoppern er under ombygging. Rødt har undersøkt det juridiske, og konkludert med at slik flytting vil være klart ulovlig. Også Moss Avis skreiv i dag om dette (se Tveitens fulle redegjørelse nedenfor).

– Loven sier at elevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest, sier han til Moss Avis. – Bostedskommunen kan ikke pålegge en elev å gå på skole i en annen kommune enn hjemkommunen. Moss og Rygge vil tidligst bli en ny kommune i januar 2020.» … Og: «Loven åpner ikke for midlertidige løsninger, for eksempel på grunn av ombygginger. Jeg er ganske sikker på at kommunen vil få avslag fra fylkesmannen, sier Tveiten til MA.

Kommunen har derimot fått motsatt juridisk konklusjon fra KS-advokatene. Men til Fylkesmannen bærer det. Så får vi se. Rødt har fått medhold derfra før, sist i «takboks-saken» på Refsnes.

Les Rødts redegjørelse ved Eirik Tveiten i formannskapet i dag:

Om midlertidig flytting av grunnskoleelever fra Moss kommune (Jeløya) til Sollie skole i Rygge.

Jeg kan ikke se at informasjonen inneholder noe om hjemmelsgrunnlaget for forslaget, dvs. om den løsningen som foreslås i Rygge er i samsvar med opplæringsloven § 8-1.

I opplæringsloven § 8-1 første ledd fremgår følgende: «Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. Kravet i § 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje.» Loven åpner ikke for andre midlertidige løsninger, for eksempel pga. ombygginger. Det betyr, slik jeg ser det, at:

• Grunnskoleelever har rett til å gå på skole i den kommunen de er bosatt. Nåværende Sollie skole ligger i Rygge kommune. Rygge kommune og Moss kommune vil tidligst bli en ny kommune fra 1.januar 2020, jf. informasjon på Moss kommunes hjemmesider.

• Andre ledd i § 8-1 om at to kommuner kan avtale å ha en felles skole kommer ikke til anvendelse her i og med at elever fra Rygge kommune ikke skal være elever ved denne skolen (Sollie skole).

• Subsidiært: Grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sogner til. Nåværende Sollie skole vil ikke være den nærmeste ungdomsskolen for elever bosatt på Jeløy – «Hoppernelevene». Ev. forskrifter om såkalte kommunale skolekretsgrense må også ivareta nærskoleprinsippet.

I Prop. 129 L (2012–2013) er gjeldende rett beskrevet slik:

«Hva som skal regnes som nærskolen avgjøres, i følge forarbeidene til opplæringsloven, av en rekke forhold. Det skal blant annet tas hensyn til geografisk nærhet, men også topografi og hvorvidt skoleveien er å anse som trygg. Enkelte subjektive forhold kan også vektlegges, for eksempel hvilken skole søsken allerede går på. Bostedskommunen kan ikke pålegge en elev å gå på en skole i en annen kommune. I tillegg innebærer prinsippet en plikt for eleven til å gå på den nærmeste skolen.»

Se særlig nest siste setning.

Lenke: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-129-l-20122013/id724126/?q=&ch=9

Temaet i proposisjonen var for øvrig felles kommunal skolekrets, dvs. nåværende § 8-1 andre ledd. Dette er slik jeg ser det en aktuell problemstilling i Moss og Rygge kommuner. Subsidiært: Dersom Rygge og Moss kommuner hadde inngått en slik avtale, vil uansett Sollie skole ikke være nærskolen til elever på Jeløya.

Påstand: Opplæringsloven § 8-1 åpner ikke for den løsningen Moss kommune foreslår i Rygge kommune.

Vennlig hilsen Eirik Tveiten – Gruppeleder for Rødt

Moss 23.04.2016

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: