Havneutfylling eller søppelfylling?

ma 9 aprilFredag kveld brakte Moss Avis og kommunens hjemmeside nyheten om midlertidig stopp i den pågående havneutfyllinga på grunn av funn av plastavfall på strendene i Værla, sannsynligvis som et resultat av dumpinga av stein og annen masse fra tunnelsprenging i Oslo.

Omtrent samtidig fikk abonnentene tilgang til lørdagens papirutgave, på nett. Der er ikke kveldens stoppvedtak kommet med, men i et større oppslag varsler Stian Orm, Rødts medlem av Teknisk, at han vil kreve utfyllingsstopp i utvalgsmøtet 21. april. Han håper og tror det vil få støtte av SV, FrP og MDG (se teksten i kravet nedenfor).

Alt 4. april fra bystyrets talerstol varslet Rødts Eirik Tveiten at partiet ville fremme et forslag i Teknisk Utvalg om at tømmingen av fyllmasse i Værla opphører inntil de lovmessige forholdene er avklart.

Nå settes det igang undersøkelser i havna og på strendene, men hvis det viser seg å være sammenheng mellom forsøplinga og steindumpinga, vil begrunnelsen for stans stå enda sterkere. Stian Orm sier til MA:

– Det har den siste tiden fremkommet usikkerhet om tildekkingen av sjøbunnen i Værla er i tråd med søknaden og tillatelsen. I tillegg er det også usikkert om denne jobben gjøres i henhold til rapporten fra Norconsult.

– Det er dessuten et spørsmål om tildekkingen ivaretar naturmangfoldet i nærområdet. Det er registrert viktige ålegressenger på bunnen i områder tett på tildekkingen.

– Vi vil derfor vise til føre var prinsippet i naturmangfoldsloven og kreve at tildekkingen av sjøbunnen stanses inntil det er avklart om dette prosjektet er i samsvar med tillatelsen eller ikke.

Som meddelt fra bystyrets talerstol den 4. april 2016, vil Rødt fremme forslag i Teknisk Utvalg, om at tømmingen av fyllmasse i Værla opphører inntil de lovmessige forholdene er avklart.  Vedlagt vårt forslag, fremmet av vår representant i utvalget.

Forslag til vedtak i Teknisk utvalg 21. april

 Vi viser til pkt 2.5.4 i ”Reglement for folkevalgte organer og delegering for Moss kommune”, hvor Teknisk utvalg er gitt myndighet til å nytte kommuneloven §13 (hasteparagrafen) innen for sitt myndighetsområde når dette ikke er saker med budsjettmessige konsekvenser:

 Moss havn gis herved pålegg om umiddelbart å avslutte utfylling med steinmasser inntil de miljømessige og lovlighetsmessige forhold er nærmere avklart.

 Begrunnelse:

Det har den siste tiden fremkommet usikkerhet rundt hvorvidt tildekningen som pågår i Moss havn er i overensstemmelse med søknad og tillatelse. Det er også usikkert hvorvidt tildekkingen skjer i henhold til rapporten fra Nord Consult. Det er knyttet usikkerhet til miljøkonsekvensene ved utfyllingen og forholdet til naturmangfoldet i området. Man er usikre på om tildekkingen ivaretar naturmangfoldet i nærområdet. Det er registrert flere viktige ålegrassamfunn i områder tett på tildekkingen og også lokalt viktige bløtbunnsområder. 

Vi viser til «føre var prinsippet» i naturmangfoldloven og mener at tildekking av sjøbunnen utenfor Moss havn må stoppes inntil det er avklart hvorvidt tildekkingen skjer i henhold til tillatelsen som er gitt fra Fylkesmannen og Miljødirektoratet.

Forslagsstiller Stian Orm – medlem av Teknisk Utvalg

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: