Archive for april, 2016

30. april 2016

Rødts onsdagsmøte i mai: Ny vår for europeisk venstre

engelstad helleMånedens onsdagsmøte i regi av Rødt Moss og omegn finner sted 11. mai, som vanlig, på House of Foundation. Temaet er Ny vår for europeisk venstre – framveksten av Lexit og  solidariske alternativ til EU.
Vi har kapret to spennende stemmer, som vil holde hver sin innledning på en halvtime: Ellen Engelstad, redaktør i Manifest og forfatter av boka om Syriza som nettopp er gitt ut, og Idar Helle, utreder i de Facto og historiker med det radikale venstre i Europa som spesialfelt.
Reklamer
Stikkord:
30. april 2016

Rødt med viktige paroler 1. mai i Moss

lars md 30apr16I begge lokalavisene i dag (men ikke på nett) har Rødt-leder Lars Tveiten et innlegg om morgendagens arrangementer, der han begrunner de tre parolene som Rødt har vedtatt, malt og som vi skal bære i demonstrasjonstoget:

  • Stopp krigene – ikke flyktningene! Velkommen til (M)oss!
  • Kamp mot Forskjells-Norge
  • Moss som forsøksby for sekstimersdagen!

Les hele innlegget nedenfor:

read more »

Stikkord:
28. april 2016

1. mai-programmet er klart

Det fullstendige programmet er i dag annonsert i Moss Avis. Se også nedenfor. Klikk på «Les videre».

FROKOSTEN er i år (NB!) på Tivoli Sportsbar i Storgata, fra klokka 11. For detaljer, se arrangement på Facebook. NB: Husk KONTANTER for kjøp av lodd. Flotte gevinster.

DEMONSTRASJONSTOGET går fra Storebro  kl. 13.30. Møtet i Kirkeparken begynner kl. 14.

read more »

27. april 2016

Førstemaifrokost med gjeve premier!

bokpremier 1mai16

Som vanlig de siste tjue åra eller mer, er det FROKOSTFEST i Moss på første mai, i regi av SV og Rødt. Og som vanlig er det GRATIS adgang. Artistene våre betales derimot ved at dere KJØPER LODD. Og i år er det blant premiene tre signerte bøker, den ene for sikkerhets skyld med en hilsen til førstemaifrokosten i Moss fra forfatteren, KJARTAN FLØGSTAD. Takk til Forlaget H//O//F, Tronsmo Bokhandel og Oktober forlag for flere av bokpremiene.

OBS: Det som er mest nytt i år, er STEDET: Tivoli Sportsbar i Storgata. Gå til Facebook og LIK og DEL!

Stikkord:
25. april 2016

Hoppern-bussing: Rødt-innspill nok en gang til Fylkesmannen

skolebussI Moss formannskap i dag fikk Rødts faste medlem, Eirik Tveiten, orientere om partiets syn på midlertidig flytting av Hoppern-elevene til Solli skole på Øreåsen i Rygge mens Hoppern er under ombygging. Rødt har undersøkt det juridiske, og konkludert med at slik flytting vil være klart ulovlig. Også Moss Avis skreiv i dag om dette (se Tveitens fulle redegjørelse nedenfor).

– Loven sier at elevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest, sier han til Moss Avis. – Bostedskommunen kan ikke pålegge en elev å gå på skole i en annen kommune enn hjemkommunen. Moss og Rygge vil tidligst bli en ny kommune i januar 2020.» … Og: «Loven åpner ikke for midlertidige løsninger, for eksempel på grunn av ombygginger. Jeg er ganske sikker på at kommunen vil få avslag fra fylkesmannen, sier Tveiten til MA.

Kommunen har derimot fått motsatt juridisk konklusjon fra KS-advokatene. Men til Fylkesmannen bærer det. Så får vi se. Rødt har fått medhold derfra før, sist i «takboks-saken» på Refsnes.

Les Rødts redegjørelse ved Eirik Tveiten i formannskapet i dag:

read more »

24. april 2016

1. mai i Moss: Stopp krigene – ikke flyktningene!

paroler 1mai16

Første mai faller i år på en på søndag – søndag om ei uke. Det blir frokostfestOBS: denne gangen på Tivoli Sportsbar i Storgata – og demonstrasjonstog. Og til toget har Rødt vedtatt – og i dag malt – følgende paroler:

    • Stopp krigen – ikke flyktningene! Velkommen til (M)oss!
  • Kamp mot Forskjells-Norge
  • Moss som forsøksby for sekstimersdag

Flere detaljer etter hvert.

Stikkord:
21. april 2016

Engasjert ungdom i Moss: Nærmere 50 på månedens onsdagsmøte

hof rødt moss 20april16Det ble et virkelig godt besøkt møte på House of Foundation i regi av Rød Ungdom Moss. Tittelen var Ung i dag – hvilken framtid? og leder av RU nasjonalt, Linn-Elise Øhn Mehlen, holdt et flammende innledning om skole, miljø og unges framtid, med kraftig kritikk av den blåblå regjeringas asosiale politikk. Engasjerte innlegg ved lokallagslederne av NU, Press, AUF og RU Moss fanget også interessen til de nesten femti møtedeltakerne, de aller fleste unge.

Neste Onsdagsmøte for kunnskap og solidaritet finner sted på House of Foundation 11. mai 2016 kl. 19.00. Tema: Ny vår for europeisk venstre – bevegelser for solidariske alternativ til EUHovedinnleder: Idar Helle, utreder ved De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte. Ta med en venn – og bli litt klokere!

20. april 2016

Formannskapet 25.4.: Rødt med alternativ uttalelse om Nasjonal transportplan

moss på felgenI møtet i Moss formannskap mandag 25. april legger Rødt fram et alternativt høringssvar fra Moss kommune til Nasjonal transportplan. Rådmannen sendte i går ut Rødts forslag til formannskapets medlemmer, varamedlemmer og gruppelederne, men det kan også leses her (pdf-fil).

Rødts forslag til uttalelse avviker på vesentlige punkter. Siden rådmannen har bakt inn i uttalelsen sin både plasseringa av jernbanestasjonen, «løsninga» posisjonen har for Riksvei 19 (som Rødt har torpedert tidligere), utbygginga av havna, plasseringa av fergeleiet osv., har Rødt sett seg nødt til å forslå endringer flere steder.

Eirik Tveiten, Rødts representant i formannskapet, vil også forslå at ved en utredning av en annen jernbanestasjon, bør de to statlige etatene, Jernbaneverket og Statens vegvesen samarbeide om en felles løsning for jernbanen og fergeleiet, slik at disse to store prosjektene kan gjennomføres samtidig.

Havna bør i så fall ikke utvides, fordi flytting av disse to store anleggene vil frigjøre plass i dagens havn og gjøre en utvidelse av havna unødvendig.

19. april 2016

Husk i Møllebyen onsdag: Rød Ungdom-lederen med flere

linn malakoffUng i dag – hvilken framtid? Unge deler unge tanker om vår felles framtid!

Dette er et initiativ av Rødt Moss og Omegn hvor de har invitert RU, NU, PRESS og AUF!

Innlegg ved:
– leder av Rød Ungdom, Linn-Elise Øhn Mehlen (kjent paneldeltaker fra skolevalga i Moss i høst)
– Elevrådsleder ved Kirkeparken videregående skole, Maria Øyvindsdatter Robertsen
– Natur og ungdom ved ? – AUF ved? Press ved?

Møtet inngår i serien Rødts onsdagsmøter 2016.

16. april 2016

Rødt krever differensiering og søskenmoderasjon i SFO

grete rosengrenTil møtet i SOK (Skole-, oppvekst- og kulturutvalget) mandag 18. april vil Rødts medlem, Grete Rosengren, fremme alternative forslag i to viktige saker som kan bedre vilkåra for barnefamilier som står svakt, økonomisk og sosialt. Begge sakene står på kartet etter at Grete sjøl stilte spørsmålene under eventuelt i forrige møte (side 8 i protokollen).

I sak 21/16 – Differensiert oppholdsbetaling etter personinntekt i SFO (etter modell fra barnehagene) – går kommuneledelsen imot differensiering. Rådmannen oppsummerer og innstiller for utvalget at «det vil være positive konsekvenser ved innføring av en slik moderasjonsordning, men kostnadsbildet gjør at dette ikke kan anbefales før en eventuelt nasjonal ordning blir innført.»

Gretes forslag lyder:

read more »

Stikkord: ,