Archive for mars, 2016

31. mars 2016

Klokt vedtak, i tråd med Rødts advarsler

remi og sykkern

Remi Sølvberg, mannen med Den Røde Tandem og medlem av Helse- og sosial

I en pressemelding i dag gjør kommuneledelsen det klart at de trekker kommunen fra forsøksordninga om statlig finansiering av omsorgstjenester.

Kommunen skulle etter planen deltatt i forsøksordninga fra 1.mai i år. Men, som det heter i pressemeldinga: «Etter en grundigere gjennomgang av økonomien i ordningen er det blitt klart at forsøksordningen ville forpliktet kommunen til et høyere kostnadsnivå for omsorgtjenester, som ville gått på bekostning av øvrige tjenester i kommunen».

Rødts Eirik Tveiten presiserer overfor Rødts hjemmeside at kostnadene var bare ett av Rødts  argumenter:

– Rødt er for å bruke mer penger til omsorgen, men vi mener det skal bestemmes av kommunen og ikke basert på et regneark fra noen statlige byråkrater. Tiltaket som nå er avlyst er et rent FrP-tiltak som vil legge til rette for stykkprisfinansiering og mer konkurranseutsetting. Et av kriteriene for å kunne få delta var nettopp at kommunen hadde private aktører som kunne konkurrere på pris.

Rødt har vært i mot dette fra  dag én, også AP har vært imot det. Remi Sølvberg, Rødts representant i Helse og sosial, har kjørt  denne saken der, og Tveiten i både bystyret, formannskapet og i et møte med Helsedirektoratet.

 

 

Reklamer
Stikkord:
31. mars 2016

– Lokaldemokratiet blir svekket når kommunestørrelsen øker

struts1

Større kommuner betyr færre lokalpolitikere og større andel «yrkespolitikere» uten kontakt med virkeligheten.

Rune Pedersen, vararepresentant til Moss bystyre for Rødt, forsøker i et innlegg i Moss Dagblad i dag (bare på papir, men også gjengitt nedenfor) å tale lokaldemokratiets sak i spørsmålet om kommune- sammenslåing Moss + Rygge. Han mener «ledelsen i de to kommunene driver en prosess for å smelte sammen Rygge og Moss preget av maktarroganse».

Rune viser til forsking som bekrefter at folks engasjement i lokale saker blir svekket når kommunestørrelsen øker. Han støtter derfor forslaget om folkeavstemming: «Sammenslåing eller ikke er et så stort spørsmål at folk må få uttale seg. … Politikerne må kvitte seg med maktarrogansen og være ydmyke nok til å spørre om innbyggernes syn». 

read more »

23. mars 2016

Påska 2016: Lidelse for mosseledelsen

takboks farlig Moss Avis tar påskebudskapet på gravalvor og nærmest korsfester byens politiske og administrative ledelse ved to ulike høve der lederne «våre» har kopla inn turboen og drevet gjennom hastesaker, men mista veigrepet og havna i grøfta.

Med støtte i innsigelser fra kommunens eget kontrollutvalg utførte Rødt i samarbeid med AP og SV fartsmålinger og endte opp med lovlighetsklage i den såkalte «takboks-saka». Nå har de fått medhold av fylkesmannen, kort oppsummert: «Etter en grundig gjennomgang har Fylkesmannen konkludert med at vedtaket er ugyldig». Les fylkesmannens 25 sider lange svar til kontrollutvalget (pdf-fil). 

read more »

15. mars 2016

Mossinger i Klassekampen

klassekampen mai15

Klassekampen har vært lest jevnlig i Moss siden starten i 1969. Her datidas utgaver, og lesere.

I dag dreier det seg om mossinger i venstresidas hurtigvoksende dagsavis,  Klassekampen. Enda nærmere bestemt de par siste utgavene, der tre mossinger har utfolda seg. Og denne gangen er ikke Eirik Tveiten bland dem.

Først og fremst er det Ola Innset, også kjent som medlem av valgkomiteen i Rødt Moss og omegn, med sin kronikk på side 2 lørdag, der han oppfordrer til å holde Tunga rett i munnen når det gjelder flyktningkatastrofen.

Prøv Klassekampen 3 uker GRATIS!

Det er viktig å skille «innvandringsskepsis» knytta til lønnsdumping, som følge av stor tilgang på billig, utenlandsk arbeidskraft, fra fremmedfrykt og kulturell skepsis: «Hvis økt innvandring fører til lavere lønninger er ikke det innvandrerne som har skylda, men de som betaler ut de lave lønningene samtidig som de selv tar ut overskudd». 

read more »

12. mars 2016

Lovlighetsklage igjen: Takboks-saken kan omskape Moss

crooydon

Forstaden Croydon til London er ugjenkjennelig i løpet av 30 år. Hva med forstaden Moss til Oslo?  

Både Moss Avis (bare for abonnenter) og Moss Dagblad skriver i dag om lovlighetsklagen fra opposisjonen av AP, SV og Rødt når det gjelder de såkalte takboksene på Refsnes.

– Vi synes det er skummelt at bystyret tillater seg å hastebehandle et vedtak basert på et simpelt benkeforslag. Hvis vedtaket blir stående, kan dessuten byen få en helt annen skyline enn i dag, sier Rødts gruppeleder Eirik Tveiten til MD.

Opposisjonen bygger blant annet klagen på at takboksene er en vesentlig endring og at «Forslaget skulle derfor etter vår oppfatning vært lagt ut til ny høring». De sier at «Det er reist sterke innvendinger mot vedtaket i forbindelse med flere byggeprosjekter. Vedtaket framstår i det hele som svært omstridt» og mener «utvilsomt at en ny høring vil kunne gi opplysninger i saken som kan gi den et annet utfall i bystyret enn tidligere».

I tillegg har bystyreflertallet ignorert innsigelsene fra sitt eget kontrollutvalg:

– Vi synes det er helt utrolig at flertallet i bystyret overkjører kommunens eget kontrollutvalg i denne saken. Her burde man jo ventet til fylkesmannen er ferdig med sin vurdering av lovligheten, sier Eirik Tveiten til MD.

Se kontrollutvalgets vedtak og deres fire spørsmål til fylkesmannen (pdf-fil, side 9).

Les opposisjonens lovlighetsklage til fylkesmannen:

read more »

3. mars 2016

Rødts ONSDAGSMØTER er godt i gang!

cottis austenå

Thomas Cottis og Ann-Magrit Austenå på Rødt Moss og omegns møte

I går var det et godt besøkt møte, ca 30 tilhørere, på Rødts møte på House of Foundation om flyktningkrise og klimaendringer. Ann-Magrit Austenå fra Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) og Thomas Cottis, økobonde og forsker fra Høgskolen i Hedmark, holdt kunnskapsrike og engasjerende innledninger om millioner på flukt fra krig og klima.

Begge var klare i sitt budskap: Svaret på utfordringene er samarbeid og solidaritet – ikke inngjerding og fremmedfrykt!

Neste Onsdagsmøte for kunnskap og solidaritet på House of Foundation finner sted onsdag 20. april 2016, kl. 19.00. Da kommer Rød Ungdoms leder, Linn-Elise Øhn Mehlen og elevrådsleder ved Kirkeparken videregående skole, Maria Øyvindsdatter Robertsen med flere. Tema: Ung i dag – hvilken framtid? Huk av i kalenderen!

onsdagsmøte 2mars16

Det ble trangt om saligheta under møtet. De neste onsdagsmøtene skal foregå i det større rommet i første etasje.

1. mars 2016

Stolt av Alberte – ikke av ordføreren

alberte

Alberte Bekkhus holdt også en glimrende politisk appell for RU på 1. mai i fjor

Lars Tveiten, leder av Rødt Moss og omegn, har et leserinnlegg i Moss Dagblad i dag, med støtte til Alberte Tennøe Bekkhus og lenkegjengen i Sogn og Fjordane. Han går inn på hvorfor blant annet Rød Ungdom, organisasjonen Alberte leder i Moss, engasjerer seg for dette lokale miljøet og hvorfor sivil ulydighet her er både nødvendig og forsvarlig. Aksjonsmetoden har en lang tradisjon og har vært en forutsetning for mange viktige framskritt som vi i dag ser på som sjølsagte.

Da kan ikke Lars Tveiten unngå å gi et spark til Moss’ ordfører, Tage Pettersen, som på Twitter fikk seg til å skrive om Alberte at «Dette blir vel for blondt når du har sterke meninger, men ikke skjønner konsekvensene av egen handling?».  Tveiten repliserer: «Det skulle være unødvendig å trekke fram mer enn helt stikkordsmessige eksempler som Gandhi, Arne Næss, Altaaksjonen, og som Bekkhus selv nevner: Kampen for kvinnelig stemmerett. Og som ordføreren allerede er blitt gjort oppmerksom på på sin Twitter-konto: Rosa Parks var ikke blond!»

Les hele innlegget (ligger ikke på MDs nett):

read more »