Archive for februar, 2016

27. februar 2016

RØDT med brei DEBATTSERIE på H/o/F

åpnemøter moss rødt 2016I Moss Dagblad i dag lanserer Rødt Moss og omland en serie åpne debattmøter med høyaktuelle emner innen både lokal- og rikspolitikken og som bør engasjere folk langt inn mot sentrum av politikken. Og med anerkjente innledere, håndplukka først og fremst ut fra kunnskap og evne til å engasjere. Stedet vil hver gang være på House of Foundation i Møllebyen.

Med disse åpne møtene ønsker Rødt å skape en arena i Moss hvor folk kan hygge seg og samtidig få økt forståelse av vår tids utfordringer, og muligheter, knyttet til rettferdighet, miljø, folkestyre, kultur og verdiskaping:

  • Hvor går vi – som by, land og verden?
  • Hvor ønsker vi å gå?
  • Hvordan kan kunnskap og solidaritet sette oss i stand til å skape en bedre verden?

read more »

Reklamer
Stikkord:
25. februar 2016

Revisjon og kontrollutvalg med full støtte til Rødt

md 12feb16Etter valget i høst vakte det oppsikt at blant annet Miljøpartiet, som gikk til valg på å kutte i godtgjøringene til de folkevalgte, i avtale med de øvrige borgerlige sikra seg over 700.000 kroner til sammen til partiets varaordfører Benedickte Lund og gruppeleder Jonas Sjolte. Den som sterkest kritiserte dette var Rødts gruppeleder Eirik Tveiten. – Dette er grådighet, sa han til Moss Avis 9. november. Kritikken gjaldt også ei «pakke» som sikrer tidligere varaordfører Anne Bramo (Frp) som fortsatt fulltids politiker. Kritikken ble bestemt avvist av ordføreren og posisjonen.

Men Rødt, med støtte av AP og SV, sendte i bystyremøtet 9. november (side 15) kritikken sin til kontrollutvalget. Utvalget fikk saken utredet av kommunerevisjonen (Østfold kommunerevisjon).

Nå foreligger revisjonens rapport (s. 63 ff), og den gir sterk grad av medhold til kritikerne. Det heter blant annet at «Vi mener … det kan være fornuftig om bystyret gjennomgår reglementet i sin helhet, og vurderer behov for endringer med utgangspunkt i KS sine anbefalinger».

read more »

17. februar 2016

Moss har bidratt til viktig debatthefte fra Rødt

rødt medlemsbrev feb16 bildeRødt har i dag sendt ut et diskusjonshefte (pdf-fil) om arbeidsprogrammet som skal diskuteres i lokallagene fram mot årsmøtet våren 2017. Blant de seks temaene til debatt finner vi to (for ikke å si tre) temaer vi i Moss har vært særlig opptatt av: Sosialistisk byutvikling og Karbonavgift til fordeling (KAF). Vi nevner også utvidet demokrati, som er en av pilarene vi bygget valgprogrammet vårt på og som er en vesentlig del av en sosialistisk byutvikling.

– Så er da også Rødt Moss og omegn en vesentlig bidragsyter til dette heftet, forteller lagsleder Lars Tveiten: – Lokallaget vårt har levert en revidert tekst basert på vårt fulle program til temaet sosialistisk byutvikling, i tillegg har sekretær i Rødt Moss og omegn, Øyvind E. Hansen, levert en tekst om temaet Karbonavgift til fordeling.

– Diskusjonsheftet er sendt ut til alle medlemmer, og vi kommer selvsagt tilbake til hvordan vi skal behandle både de omtalte og de resterende sakene i lokallaget.

11. februar 2016

«- London er det nye Svinesund»

londoon hndltrDette er tittelen på oppslaget i Moss Avis 9. februar. «– Her i byen har vi handelslekkasje til Svinesund og London. Men nå må vi få avgifter som stopper disse unødvendige flyreisene. Det er et paradoks at det er langt billigere å ta flyet til London eller Polen – enn å ta toget fra Oslo til Rygge». Og videre: «– Det er blitt så billig å fly til London at jenter her i byen drar dit for å feire bursdagen sin».

Dette ble uttalt av henholdsvis Rødts Eirik Tveiten og SVs May Hansen under formannskapets debatt om flyseteavgiften mandag. Men bare disse partiene gikk inn for avgiften, sjøl om de mente CO2-avgift til fordeling (KAF) ville vært mye bedre.

At Miljøpartiet (MDG) også ble for avgiften etter at de fikk tenkt seg om, var jo hyggelig.

7. februar 2016

Flypassasjeravgiften: Rødt Moss med alternativt forslag

Fly forurensing«Forurenser må betale – menneskets væremåte må endres» er tittelen på Rødts alternative høringssvar fra Moss kommune i saken om flyassasjeravgift. Rødt skriver blant annet «at en CO2 avgift (til fordeling) ville vært en mer treffsikker ordning, men vil støtte regjeringens tiltak med en flyseteavgift, for å begrense veksten i miljøforurensingen dagens luftfart påfører miljøet».Rødt krever også statlige tiltak for omstilling for dem som mister jobbene, både i form av arbeids- og studieplasser.

Videre heter det at «Luftfartsselskap som dumper billettprisen uten å ta hensyn til de kostnader luftfarten påfører miljøet, må endre sin forretningsmodell. Det er et paradoks at det er vesentlig billigere å ta flyet til London eller ulike destinasjoner i Polen, enn det koster å ta toget fra Oslo til Rygge!»

Saken kommer opp i Moss formannskap mandag 8. februar. Rødts forslag er et alternativ til rådmannens (pdf-fil). Les hele uttalelsen:

read more »