Archive for oktober, 2015

25. oktober 2015

Moss: 23 Rødt-folk i utvalg og komiteer

grete rosengren

Grete Rosengren er både valgt inn i det nye bystyret og som Rødts representant i utvalget for Skole, oppvekst og kultur (SOK).

Valgets klare tapere, H og Frp samt V og Krf, beholdt, takket være MDG, et knepent flertall og dermed ordføreren og makta. Så lenge det holder. Rødt og også AP gjorde gode valg, og de viste god samarbeidsånd gjennom valgkampen. Blant annet derfor oppnådde Rødts forhandlingsutvalg såkalt gjennomgående representasjon i hovedutvalga. Det betyr at Rødt nå sitter med én representant og 3 varaer i hvert av disse fire utvalga. I tillegg fikk Rødt en del representasjon og varaplasser for AP-representanter i mindre utvalg og komiteer. I alt har nå 23 forskjellige Rødt-representanter kommunale verv. Spesielt gledelig er det at flere av disse er unge mennesker, men som samtidig er nye i slike posisjoner.

I et åpent møte 21. oktober ble disse presentert for hverandre, og de nye folkevalgte fikk en første innføring i hva slike verv innebærer, blant annet rutiner for egne forberedelsesmøter og tilsvarende med samarbeidspartnerne i AP og SV. Det blir mer opplæring både i kommunens regi og fra Rødts side. De mest utålmodige kan gjerne starte med å lese for eksempel partiets sentrale programmer, Rødts organisasjonshåndbok eller også studiesirkelen Forstå for å forandre, som faktisk Rødt Moss og omegns studieutvalg utarbeida i 2014.

På en fast side her på hjemmesida – se fanen «Rødt i kommunepolitikken» like under bildet på toppen ↑ – har vi samla navn, kontaktadresser og sammensetning av utvalg osv., pluss valgresultatene.

Reklamer
Stikkord:
22. oktober 2015

Rødt i Moss blankt FRIKJENT etter for seint innrapportert valgstøtte

Oppslaget i Moss Avis i ettermiddag. Klikk for å lese

Oppslaget i Moss Avis i ettermiddag. Klikk for å lese

Stikk i strid med blant annet høyreordfører Tage Pettersens skråsikre påstand om lovbrudd i Moss Avis 17. september, har Rødt Moss nå blitt reinvaska for alle beskyldninger om bevisste, mer eller mindre alvorlige lovbrudd og korrupsjon. I vedtaket fra Partilovnemda datert 19. oktober heter det:

«Med bakgrunn i foreliggende informasjon mener nemnda at det ikke er noen grunn til å anta at partiet bevisst har søkt å unngå partilovens bestemmelse om innberetningsplikt av valgkampbidrag. Nemnda har forståelse for at partiet ikke innberettet bidraget når størrelsen først ble kjent etter utløpt innberetningsfrist» (våre uthevinger).

Bakgrunnen var at firmaet HCH Utvikling ved Yngvar Sommerstad betalte valgannonser for partiet Rødt i lokalavisene i Moss på i alt kr. 55 800. På grunn av manglende kunnskap om de nye lovreglene hadde partiet ikke innrapportert dette innen fristen, samtidig som det endelige beløpet ikke forelå på det tidspunktet, noe som for øvrig ville gjort det umulig å innrapportere i det statlige nettskjemaet, som ikke godtar ca-beløp. Dette gjør partiet detaljert greie for i brevet sitt til Partilovnemda av 24. september.

Ordførens beskyldning var ikke den eneste. SVs May Hansen gikk også sterkt ut I MA 19. oktober: «Jeg mener at Tveiten har opptrådt uredelig i denne saken». Og to av ordførerens partifeller, Kjellaug Nakkim og Jørn Wille, sammenlikna i et leserinnlegg i MA 21. september Rødts «lovbrudd» med Trude Drevland-saken i Bergen. De spør: «Er dette en ukultur i Rødt, har de fått pengegaver tidligere år også som ikke er innrapportert?» Samtidig som de må ta et halvhjerta forbehold: «Rødt har til og med rapportert inn andre gaver, så sånn sett er det jo litt merkelig at akkurat denne giveren er «glemt» innrapportert».

Ja, merkelig er det, nettopp fordi påstanden om unnaluring ikke stemmer, noe som altså nå bekreftes av statens lovovervåkende organ.

Til Moss Avis i ettermiddag sier Eirik Tveiten at han forventer at flere ber ham og partiet om unnskyldning:

– Jeg synes debatten om denne saken var veldig ufin, med mye skittkasting. Jeg tror flere så sitt snitt til å bruke denne saken til å svekke troverdigheten vår. Sånn kan vi ikke ha det. Vi kan være uenige i sak, sånn er politikken, men vi må være ordentlig med hverandre.

Årets kommunevalg var det første etter at denne egne rapporteringsordninga for valgkampstøtte trådte i kraft. Det er samtidig kjent at det syndes såpass mye på dette området at Partilovnemnda ser behov for å innkalle alle partier til opplæring i endringene.

14. oktober 2015

Møt RØDTs folkevalgte og diskutér FRAMTIDA: Åpent møte 21. oktober

rødt tomatsesongRødt Moss og omegn ønsker å presentere sine nye folkevalgte for byen og hverandre, og vi arrangerer ÅPENT MØTE onsdag 21. OKTOBER klokka 1900-2100 på House of Foundation i Møllebyen.

Vi vil i tillegg orientere om valgresultatet og resultatet av valget – som har vist seg å ikke nødvendigvis være det samme, og vi ønsker å starte en diskusjon med nye og gamle Rødt-folk om den politiske situasjonen, lokaldemokrati og folkestyre.

NB: Alle som sitter i utvalga er folkevalgte (med andre ord de som har sagt ja til fast plass eller varaplass, sjøl om de ennå ikke er formelt valgt), og det er viktig at både faste representanter og varaer kommer på dette møtet, i tillegg til alle andre interesserte, naturligvis.

Stikkord:
5. oktober 2015

Miljøpartiet Rødts spørsmål til MDG

grønn krisepakke rødtI dagens Moss Avis har partiet Rødt en kommentar til Jonas Sjolte i Miljøpartiet de grønne (MDG) når han påstår at de har «forhandlet knallhardt på begge sider». Men det har de IKKE gjort med Rødt og heller ikke med SV, påviser Lars Tveiten og Øyvind E. Hansen på vegne av Rødt.

Men gjort er gjort, og vel så viktig for framtida, med «miljøalliansen» av MDG, V og Krf i ledelsen, er at disse ifølge Tveiten og Hansen «framstår med et svært snevert syn på hva miljøproblematikken og klimakrisa egentlig dreier seg om … Når den ikke ønsker å samarbeide med venstresidas miljøpartier stiller vi oss undrende til begrunnelsen. Er det fordi Rødt har en bredere tilnærming og setter lokale miljøtiltak i sammenheng med det kapitalistiske forbrukersamfunnet? Er det fordi vi i valgkampen for eksempel har trukket fram og foreslått innføring av «Karbonavgift til Fordeling» (KAF) ved kronikker både i Klassekampen og Moss Avis, et klimatiltak som går til kjernen av klimakrisen – og drastisk reduserer CO2-utslippene?»

Les hele innlegget:

read more »