Klimakrisen kan løses – med Karbonavgift til fordeling (KAF)

Og så var det faktisk en kronikk av tre av Rødts valgkandidater i Moss

Men så var dette faktisk en kronikk av tre av RØDTS valgkandidater i Moss!

«Klimakrisen kan løses – bare se til USA!». Dette er overskriften på kronikken i dagens Moss Avis, muligens litt overraskende for en del når de oppdager at den er forfatta av tre av listekandidatene til Rødt i Moss, nemlig Grete Rosengren, Remi Sølvberg og Øyvind E. Hansen. Men den er ikke direkte misvisende, og det er denne typen små stunt de elsker på desken i en avis, der de forsøker å gjøre sidene mest mulig spennende.

Kronikken dreier seg om et internasjonalt forslag til tiltak mot klimaforverringa kalt karbonavgift til fordeling (KAF). Kortversjonen av dette lyder: «… en lovbestemt avgift direkte på produsenter og importører av olje, kull og gass, som månedlig tilbakebetales uavkortet og med et likt beløp til alle landets innbyggere. Avgiften øker årlig med en forutsigbar sats, inntil landet er blitt fossilfritt. Varer og tjenester med fossilt innhold blir tilsvarende dyrere. Lavinntektsgrupper vil tjene på ordningen, siden de har et karbonforbruk under gjennomsnittet. I næringslivet gir prissignalet en betydelig konkurransevridning til fordel for lavutslippsprodusenter og -leverandører.

Sjøl om saken også ligger på MA-nett velger vi å gjengi den nedenfor, med litt ekstra «krydder» i form av noen horisontutvidende lenker:

Klimakrisen kan løses – bare se til USA!

Kronikk i Moss Avis 01.09.2015

Av GRETE ROSENGREN, REMI SØLVBERG OG ØYVIND E. HANSEN, listekandidater for Rødt Moss

Hvordan skal vi løse klimakrisa? Små og store tiltak, som flere sykkel- og gangstier, overgang til kollektiv transport og gjenbruk, er viktige, men større og mer helhetlige grep må til, som retter seg mot årsakene til klimakrisa: produksjon og forbruk av fossilt brensel, og som samtidig raskt bidrar til fornybar omstilling.

Det finnes en slik løsning: karbonavgift til fordeling (KAF), som får økende tilslutning over hele verden, også i Norge. Rødt Moss vil arbeide for at et nytt bystyre, sammen med landets øvrige kommuner, oppfordrer «sine» stortingsrepresentanter til å arbeide for å få innført KAF ved lov.

KAF ble opprinnelig foreslått i 2009 av verdens ledende klimaforsker og -aktivist, da direktør ved NASA, James Hansen. Forslaget er et svar på det internasjonale klimakvotesystemet, som har vist seg ute av stand til å nå fram til omfattende og rettferdige avtaler om utslippsreduksjoner; klimatoppmøtet i Paris i desember blir neppe noe unntak. KAF tar utgangspunkt i at klimasituasjonen er langt mer alvorlig enn det klimaforhandlingene forutsetter: To graders-målet innebærer at den globale oppvarminga kan mer enn dobles fra dagens temperaturøkning på 0,85 grader i forhold til førindustriell tid (tida fram til slutten av 1700-tallet). Vi kan følgelig fortsette å slippe ut mer, og dermed øke innholdet av klimagasser i atmosfæren, fra dagens nivå på 400 ppm (CO2-deler per million deler atmosfære), som for første gang ble nådd i fjor, til 450 ppm.

Ved siden av Hansen, advarer en rekke ledende klimaforskere, som Kevin Anderson, direktør ved Tyndall Centre for Climate Change Research, mot dette «målet»: En oppvarming på mer enn 1 grad vil dramatisk øke risikoen for at klimaet løper løpsk, med ekstremvær som den nye normalen og stigning av havnivået med flere meter til følge – allerede i dette århundret. I stedet for å tillate en økning, må vi tvert imot redusere innholdet av klimagasser til 350 ppm, slik at den globale temperaturstigningen begrenses til maksimalt 1 grad, et syn som vinner stadig større tilslutning innen klimaforskning.

Grete Rosengren, Øyvind E. Hansen og Remi Sølvberg er henholdsvis nr 2, 6 og 3 på Rødts liste i Moss.

Grete Rosengren, Øyvind E. Hansen og Remi Sølvberg er henholdsvis nr 2, 7 og 3 på Rødts liste i Moss.

KAF tar hensyn til at vi må holde oss innenfor 1 grads-grensen, og innebærer at de enkelte land legger en lovbestemt avgift direkte på produsenter og importører av olje, kull og gass, som månedlig tilbakebetales uavkortet og med et likt beløp til alle landets innbyggere. Avgiften øker årlig med en forutsigbar sats, inntil landet er blitt fossilfritt. Varer og tjenester med fossilt innhold blir tilsvarende dyrere. Lavinntektsgrupper vil tjene på ordningen, siden de har et karbonforbruk under gjennomsnittet. I næringslivet gir prissignalet en betydelig konkurransevridning til fordel for lavutslippsprodusenter og -leverandører. En avgjørende fordel, er at KAF ikke krever en internasjonal avtale, men kan innføres i ett land av gangen, samtidig som andre land få interesse av å følge etter.

Forslaget får økende tilslutning, ikke minst gjennom bevegelsen Citizens’ Climate Lobby. I USA, hvor bevegelsen startet, arbeider frivillige grupper av engasjerte borgere i alle delstater med å skape politisk vilje for å få vedtatt KAF som en føderal lov. Responsen er positiv, ikke minst fra konservative republikanere i Kongressen. Også her til lands vokser interessen, og på Rødts landsmøte i mai fikk Rødt Moss og omegn tilslutning til at partiet skal arbeide videre med KAF.

KAF er en klimaløsning med et forenende og mobiliserende potensiale på tvers av ideologiske skiller. For de som tror at en miljøvennlig og rettferdig kapitalisme er mulig, vil KAF være et viktig bidrag til påskynde den sol- og vindrevolusjonen, som nå skjer globalt. For alle oss som tror at kapitalismen må erstattes med en moderne sosialisme for det 21. århundre, hvor tilgang til fellesgoder som klimastabilitet, energi og transport, er viktigere enn eie av privatgoder, vil KAF være et viktig skritt på veien.

Vi vil arbeide for at et nytt bystyre i Moss etter 14. september, sammen med kommunestyrer over hele landet, oppfordrer de folkevalgte på Stortinget til å vedta en lov om en karbonavgift til fordeling, KAF. Samtidig inviterer vi alle gode krefter i Moss til å være med i det videre arbeidet med å skape en byutvikling, som ivaretar de tre forutsetningene for alles trivsel: sosial verdiskaping, økologisk bærekraft og levende demokrati. Vi vil bygge samfunn for menneskelig – ikke fossiløkonomisk – vekst!

Reklamer
Stikkord: ,

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: