Kommunal karbonkamp!

karbonkamp kk21aug15Dette er tittelen på et større leserinnlegg i Klassekampen i dag, signert av fire av Rødts kandidater til kommunevalget i Moss.

De tar utgangspunkt i at «Klimakvoteforhandling- ene har vist seg ute av stand til å gi effektive og rettferdige avtaler om reelle utslippsreduksjoner; toppmøtet i Paris i desember blir neppe noe unntak». De forklarer så uttrykket karbonavgift til fordeling (KAF). De mener «Denne klimaløsningen har et forenende og mobiliserende potensiale på tvers av ideologiske skiller: For de som tror at en miljøvennlig, rettferdig og at demokratisk styrt kapitalisme er mulig, vil KAF være et betydelig bidrag, … . For alle oss som tror at kapitalismen må erstattes med en moderne sosialisme for det 21. århundre, hvor tilgang til fellesgoder som klimastabilitet, energi og transport er viktigere enn eie av privatgoder, vil KAF være et viktig steg på veien».Til slutt foreslår de at de nye kommunestyrene etter valget 14. september må oppfordre Stortinget til å vedta en lov om karbonavgift til fordeling. Noe Rødt opplagt vil gjøre i Moss!

Les hele innlegget nedenfor:

Kommunal karbonkamp!

Leserinnlegg i Klassekampen 21.8.2015 av Eirik Tveiten, Grete Rosengren og Øyvind E. Hansen, Eirik Tveiten, Grete Rosengren og Øyvind E. Hansen, listekandidater for Rødt Moss og omegn

I Moss går Rødt inn for at det nye kommunestyret etter høstens valg, sammen med andre kommuner, oppfordrer Stortinget til å vedta en lov om karbonavgift til fordeling (KAF), en klimaløsning som raskt vil gi reduserte utslipp, fornybar verdiskaping, og omfordeling. Alle partier i alle landets kommuner, som tar sin miljøprofil på alvor, bør gjøre det samme.

Klimakvoteforhandlingene har vist seg ute av stand til å gi effektive og rettferdige avtaler om reelle utslippsreduksjoner; toppmøtet i Paris i desember blir neppe noe unntak. Samtidig advarer ledende klimaforskere, som Kevin Anderson, direktør ved Tyndall Centre for Climate Change Research, mot det såkalte togradersmålet, som ligger til grunn for forhandlingene: En oppvarming på mer enn én grad vil dramatisk øke risikoen for at klimaet løper løpsk. I stedet for å tillate en økning i atmosfærens CO2-innhold, slik togradersmålet gjør, må vi tvert imot redusere det (til 350 ppm).

KAF, foreslått av verdens ledende klimaforsker James Hansen, er en avgift som et land legger direkte på produsenter og importører av olje, kull og gass. Avgiften tilbakebetales i sin helhet med et likt månedlig beløp til alle innbyggere over 18 år. Den, og dermed prisen på fossil energi, vil øke med en forutsigbar sats per år, inntil landet er blitt fossilfritt. Lavinntektsgrupper vil tjene på ordningen siden de har et karbonforbruk under gjennomsnittet. Alle vil ha sterkt økonomisk motiv for å dreie sitt forbruk mot varer og tjenester med lavt karboninnhold. For næringslivet vil prissignalet innebære en betydelig konkurransevridning til fordel for lavutslippsnæringer.

For å unngå at landets eksportbedrifter får en konkurranseulempe, vil de forløpende og med faste intervaller få tilbakebetalt et beløp tilsvarende KAFs andel av prisen på deres eksporterte produkter, noe WTO-regelverket tillater. Produsenter og importører av olje, kull og gass vil ikke nyte godt av ordningen, siden de produserer/importerer problemet. En avgjørende fordel er at ordningen ikke krever en internasjonal avtale, men kan innføres i ett land av gangen, samtidig som andre land får insentiv til selv å innføre den.

Forslaget får økende tilslutning internasjonalt, ikke minst gjennom bevegelsen Citizens’ Climate Lobby. Også her til lands vokser interessen. Rødts landsmøte i mai satte søkelys på KAF, og tidsskriftet Vardøger (35/2015) gjør det samme.

Denne klimaløsningen har et forenende og mobiliserende potensiale på tvers av ideologiske skiller: For de som tror at en miljøvennlig, rettferdig og at demokratisk styrt kapitalisme er mulig, vil KAF være et betydelig bidrag, ikke bare til den sol- og vindrevolusjonen, som nå skjer globalt (bortsett fra i Norge), men også til den like nødvendige avviklingen av fossilsektoren. For alle oss som tror at kapitalismen må erstattes med en moderne sosialisme for det 21. århundre, hvor tilgang til fellesgoder som klimastabilitet, energi og transport er viktigere enn eie av privatgoder, vil KAF være et viktig steg på veien.

Så til alle som er engasjert i klima og rettferdighet: Krev at de nye kommunestyrene etter valget 14. september oppfordrer Stortinget til å vedta en lov om karbonavgift til fordeling!

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: