Archive for august, 2015

30. august 2015

Kommunelenker er DØDE

kalle MMidt i valgkampens hete legger Moss kommune om nettstedet sitt. Med blant annet den følgen at mange av lenkene her på Rødts hjemmeside har avgått ved døden og bare gir feilmeldinger. Vi kan vi ikke spore opp og rette alt, men er du desperat etter kommunalt innhold som vi viser til, kontakt oss på frilanders [at] gmail.com, så prøver vi å hjelpe. Så får vi håpe at det nye systemet deres har permanente lenker….  Og heldigvis har de ikke reservert seg mot lagring i Internet Archive. Det gamle nettstedet ble lagra der siste gang 14. august.

Vi trøster oss med Karl Marx: «Proletariatet har kun sine lenker å miste. De har en verden å vinne».

Reklamer
30. august 2015

Det KONSTRUKTIVE partiet Rødt

Klikk bildet og se videoen

Klikk bildet og se videoen

Tidligere i uka tok Moss Avis med seg Rødts Eirik Tveiten på tur til Peterson-tomta og Verket. I en videosnutt på 2 minutter og 28 sekunder drar Eirik egentlig kort-kortversjonen av Rødts sosialistiske byutviklingsprogram. Han understreker særlig den utviklinga Moss trenger der nord for Mossefossen, med boliger, rekreasjon og kultur, men ikke minst næring og arbeidsplasser.

Rødt i Moss er ikke det «nei-partiet» som noen vil ha det til. Alle Rødts politikere jobber konstruktivt for byens beste gjennom å bygge allianser fra sak til sak. Som for eksempel onsdag i MTS-utvalget, da Rødts Stian Orm, sammen med AP, ifølge Moss Avis, «fikk med seg de andre på at Moss kommune skal gå i dialog med Höegh Eiendom Øst om å innfri krav om at det må bygges ti prosent boliger som kan brukes til vanskeligstilte og at man ser på Husbankens finansieringsordning for dette». Etter flere års kamp for denne linja var dette et gjennombrudd som kan bety at dette blir et vilkår i alle framtidige større boligprosjekt.

I tillegg til videoen med Eirik Tveiten fins det en lang versjon av Rødts byutviklingsprogram og en valgbrosjyre der budskapet er forkorta. Lenker til begge disse, og til programma til Rødt i Rygge og Østfold, finner du her.

28. august 2015

Rød Ungdom og RØDT – førstevalget for elever og alle som mener SKOLE er viktig!

ru skoleFor Rød Ungdom er SKOLE helt sentralt, og ungdomspartiet til Rødt har utmerka seg de siste åra blant annet med kravet om leksefri skole, noe som også enkelte andre partier har begynt å nærme seg. Se også kampanjesida.

Kort fortalt: Rød Ungdom ønsker en skole for alle, med reell tilpasset opplæring. Vi vil fjerne leksene, øke antall lærere og sørge for lærlingplass til alle som ønsker det. Gjennom tillit til læreren og eleven vil vi skape en skole som ikke er bygget på overdreven teori og testing.

RU og Rødt har også en skikkelig analyse: «Skolesystemet i dag handler om å utdanne billigst mulig arbeidskraft, til minst mulig tid. Dette har store konsekvenser for vår skolehverdag. De med høyt utdanna foreldre klarer seg alltids bra, men skolen ser ikke det store flertallet. Helt fra vi begynner på skolen blir vi satt til å konkurrere med hverandre. Istedenfor fokus på egen læring, utvikling og kunnskap blir fokuset retta på hvem som er best i lesing, hvem som har flest poeng og hvem som får høyest karakter».

Les mer på RUs hjemmeside.

28. august 2015

Eirik Tveiten med breiside mot privatisering og Norlandia

Ille fin bok! Klikk og kjøp. Og stem RØDT!

Ille fin bok! Klikk og kjøp. Og stem RØDT!

11. august brakte Moss Avis et fullstendig ukritisk næringslivsintervju med direktør Hilde-Britt Mellbye i Norlandia, konsernet som driver Skoggata bo- og omsorgssenter og Orkerød sykehjem i Moss. Flere har reagert på dette allerede, bl.a. APs ordførerkandidat og byens fagbevegelse. I dagens kronikk i Moss Avis tar Rødts førstekandidat, Eirik Tveiten, for seg virkeligheten bak Norlandia og firmaets virksomhet, blant annet med støtte i den viktige boka «Velferdsprofitørene» av en annen mossing, Linn Herning. Som for lengst har fått kjeft av direktør Mellbye, men der sistnevnte måtte bite i seg at det ikke fantes faktafeil i noe av det Herning har skrevet.

I oppslaget i MA 11. august er budskapet at privatisering skal være mest effektivt. Men Tveiten karakteriserer Mellbyes utsagn i MA 11. august som «runde formuleringer om «kostnadskontroll», «lite feilinvesteringer», «stordrift» og «gjennomgående plattform»» og sier at det her «skjuler seg en enkel økonomisk realitet: Personalkostnader utgjør 80-90 prosent av økonomien i et sykehjem». – «Derfor svarte ikke direktøren på spørsmålet om hun fikk mer ut av hver ansatt», konkluderer Tveiten.

Se også: Lorentz Nitter og andre leger som har jobba og jobber med demens på Orkerød kritiserer Norlandia og privatiseringa sønder og sammen i Moss Avis samme dag.

Vi gjengir hele kronikken til Eirik Tveiten nedenfor:

read more »

27. august 2015

Nå er Rødt i SKYENE!

I alle fall i den ORDSKYA du finner i høyre kolonne på denne hjemmesida >>

Dette er tagger eller stikkord knytta til nyhetene våre og som viser alt Rødt gjør i distriktet. Så her kan du, enten du er for eller imot Rødt, enkelt sette deg inn i Rødts kamp for eksempel for å få fjerna høyspenten på Kambo, partiets kritikk av kapitalismen og ikke minst Årets kommunevalg.

27. august 2015

Skolevalgdebatten på Malakoff: – Bedre RØDT-stemning enn noen gang.

Rød Ungdom-leder Linn-Elise Øhn Mehlen og Rødts førstekandidat i Moss, Eirik Tveiten.

Rød Ungdom-leder Linn-Elise Øhn Mehlen og Rødts førstekandidat i Moss, Eirik Tveiten.

– Jeg opplever responsen på RU og Rødt under årets skolevalg som den klart beste jeg har vært med på. Både ungdom og voksne spør og graver og gir oss applaus og støtte og sier de vil stemme Rødt. Det sier Linn-Elise Øhn Mehlen til hjemmesidas utsendte. Og Linn-Elise har noe å sammenlikne med; hun har vært paneldeltaker i skolevalg to ganger tidligere. Hun er nå leder av Rød Ungdom sentralt og deltok i debattene både på Kirkeparken og Malakoff i dag.

Bli med i RU nå!

Debatten på Malakoff var frisk, men ikke bøllete. Frp og delvis Høyre ble fort isolert fra røkla på både flyktninger og skattelette kontra velferd. Flere av spørsmåla fra salen gikk, rimelig nok, på lokale saker, og de som var fra Moss eller Rygge skåra nok på det. Er du fra Oslo eller Fredrikstad skal det noe til å lese seg opp på metrobussdedatten i Moss.

Men i enkelte spørsmål var det enighet og faktisk kniving om å være best. Hvis disse ungdomspolitikerne har sjekka det med moderpartia sine, og hvis de på sin side holder ord, så har vi veldig snart et mye bedre tilbud av skolepsykologer og en flom av nye lærlingeplasser (lover å sjekke det om et par år… ). PS: RU/Rødt krever lovfesta lærlingeplasser.

Se og hør Linn-Elises sluttinnlegg.

26. august 2015

Tidsskriftet Rødt! om arbeiderhistorie fra Moss

rødt 3 15

Send sms «marx abo» til 2434 og få et abonnement for 100,- første året. Eller bestill et gratis prøveeksemplar

Nå en aldri så liten pause fra valgkampen, men likevel: Det var Rødts, eller nærmere bestemt forgjengeren RVs, tidligere bystyrerepresentant Bjørn Aslaksen Grønna det handla om på dette nettstedet for ganske nøyaktig et år siden da boka hans kom ut om «Et arbeidsliv på Cellulosen».

Moss by- og industrimuseum var sterkt involvert i utgivelsen av boka, og nå er konservatorene Torill Wyller og Bjørg Holsvik, sammen med Bjørn, intervjua i tidsskriftet Rødt! nr. 3 2015 (jo, navnet er Rødt! med utropstegn. Det gis ut av partiet Rødt og er et «marxistisk tidsskrift»).

Det er faktisk gitt ut fire bøker av denne typen, skrevet av mossinger, og i artikkelen heter det blant annet at «Dette er verdifullt, og flere museer og lokalmiljø bør følge opp, mener involverte historikere og museumsfolk.»

Les hele artikkelen, som gjengis med tillatelse fra Rødts redaksjon:

read more »

Stikkord:
26. august 2015

I dag på biblioteket: ASYLDEBATT

ungdomspartiene asyl

26. august 2015

Røde Remis 5 Gode Grunner

remi filmer

Remi Sølvberg er kjent som tatovøren i Skaugata (registrert i Brønnøysund og (dermed) Rødts alibi i handelsstanden) og som Rødts egen videoskaper. Klikk bildet for å se videoene på FB

I tirsdagens utgave av Moss Dagblad lar Remi Sølvberg, Rødts 3.-kandidat (én av de tre som skal «inn» for Rødt 14. september!), seg inspirere av veteran Rune Pedersen, som for noen uker siden presenterte sine fem grunner til å stemme Rødt.

Remi opererer med Rødt som arbeiderparti, miljøparti, byutviklingsparti, anti-krigsparti og på partiets kamp mot Forskjells-Norge.

Byutviklinga i Moss er noe Remi er spesielt opptatt av. 39-åringen bruker ikke fargebyantene bare på folks kroppsdeler, men har bidratt sterkt til Rødts faktiske gjennomslag for ei god utvikling på Verket og Petersontomta ved å tegne utkast til løsninger som er blitt gjengitt i lokalavisene og brukt av politikere og utbyggere.

Les leserinnlegget >>

read more »

Stikkord:
25. august 2015

AP og H støtter nå RØDTS initiativ om vei- og jernbanedirektoratet til Moss

md aug15I Moss Dagblad i dag sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Irene Johansen at hun gjerne vil ta Rødts Eirik Tveitens initativ fra mai i år «opp i full offentlighet med statsråd Ketil Solvik-Olsen». Det heter videre: «Hun støtter initiativet til partikollega Siv Jacobsen om å få flere statlige arbeidsplasser til Moss, og tar utfordringen fra Tveiten på strak arm. Tveiten utfordret alle stortingsrepresentantene fra Moss til å stille et grunngitt spørsmål til statsråden i Stortinget».

Litt seinere i mai var mosseordfører Pettersen (H) skeptisk til dette, men overfor MD i dag er han «svært opptatt av å få det nye direktoratet til Moss». På spørsmål fra MD sier han nå at det er «veldig aktuelt» å be Høyre-representantene fra Østfold om å ta  saken opp i Stortinget.

Det er vil derimot ikke FrPs Wiborg, som ikke vil være med på «PR-jippoet fra Eirik Tveiten». Fordi «begge partiene i utgangspunkt er imot hele jernbanereformen» synes han det er «pussig at Rødt og Arbeiderpartiet ivrer så hardt for å få disse arbeidsplassene til Moss». Mens det er heeelt logisk når han ikke vil ha sin egen regjerings nye direktorat hit til Moss?

Stikkord: ,