– Høyre bløffer om sin «kultursatsing»

Jan Erik Volds dikt «Kulturuke» framført i kjent kulturhus

Debatten om kulturhus går videre. I et leserinnlegg i Moss Dagblad 28. juli tar Rødts Eirik Tveiten for seg Thor Chr. Hansteen, gruppesekretær i Høyre, som i et innlegg i samme avis 23. juli blant annet hevder at Rødt svikter fordi vi ønsker å utrede en alternativ plassering av scene 2 på Verket.

Tveiten konkluderer: «Debattinnlegget til Høyres gruppeleder er full av svulstige påstander, men gir ikke svar på NÅR og hvordan de borgerlige skal finansiere oppussingen av Parkteateret (og bygging av ny ungdomsskole på Hoppern).  … Det kan derfor være greit å konkludere i tråd med virkeligheten: Skal Parkteateret oppnå status som Kulturhus innen rimelig tid, MÅ en lete etter andre praktiske og finansielle løsninger, og fortrinnsvis med et annet politisk flertall».

Les hele innlegget >>

Høyre bløffer om sin «kultursatsing»

Leserinnlegg i Moss Dagblad 28. juli av Eirik Tveiten, bystyrerepresentant i Moss for Rødt

Thor Chr. Hansteen er gruppesekretær i Moss Høyre, i et leserinnlegg i Moss Dagblad den 23. juli «Kulturkamp eller valgkamp» er hans utgangspunkt at et enstemmig bystyremøte i 2014 var FOR å ruste opp Parkteateret og en scene 2 i Samfunnssalen. Deretter velger han seg ut de DELENE av vedtakene i bystyret den 15. juni 2015 (side 13-21), som passer med hans konklusjon, om at Rødt svikter fordi vi ønsker å utrede en alternativ plassering av scene 2 på Verket.

Siden  Thor Chr. Hansteen i likhet med flertallet av leserne ikke var tilstede på bystyre vil jeg gi en kort orientering av hva som skjedde på bystyrets møte i juni 2015 (se behandlinga av denne saken på Bystyre-TV).

For å tilfredsstille kriteriene for et regionalt kulturhus og motta statlige tilskudd må Parkteateret rustes opp, og det MÅ etablerers en scene 2 («avlastningsscene»). Det er ikke en forutsetning at denne scene 2 MÅ være Samfunnshuset! Men  i arbeidet fram mot et godkjent kulturhus må det først etableres en scene 2, deretter kan Parkteateret rustes opp.

Til bystyrets sak 054/15 Handlingsplan 2016-2019 Moss kommune forslo rådmannen en finansiering for opprusting av Parkteateret med scene 2, og bygging av nye Hoppern skole. Rådmannen foreslo at dette kunne oppnås lån som betjenes ved økt eiendomsskatt! Et flertall i bystyret (Høyre, FrP, Venstre og KrF) vedtok å stemme ned/fjerne rådmannens forslag til finansiering, uten å foreslå eller vedta noe alternativ!

Isteden vedtok disse fire partiene at «Moss kommune viderefører dagens eiendomsskattregime og satser for 2016 og 2017. Bystyret ønsker videre å se valg av beregningsmodell for e-skatten i samarbeid med de andre kommune i regionen, ift framtidig kommunestruktur. Av den grunn utsettes dette til valget til 2016 slik at 2017 kan brukes til forberedelser av en ny e-skattemodell kan innføres fra 1. januar 2018.»

I klartekst for uinnvidde betyr dette at det er avsatt null (0) kroner til opprusting av både Parkteateret (med scene 2) og nye Hoppern skole i kommunens vedtatt handlingsplan fram til 2019! Men at dette kan endres i 2017 etter en eventuell kommunesammenslåing og ved en eventuell øking av eiendomsskatten i en ny storkommune!

Opprustingen av Parkteateret og bygging av nye Hoppern ungdomsskole er altså, forsiktig sagt, satt på vent og vil tidligst igangsettes etter en avklaring om kommunesammenslåing.

(Merk for øvrig at Rødt og SV var de eneste partiene som stemte FOR rådmannens forslag til finansieringen av oppussingen av Parkteateret/Scene 2 og nye Hoppern skole).

Et enstemming bystyre vedtok deretter Sak 058/15 Sentrumsplan for Moss 2012-2026 (side 24-29). Som innebar at Mosseelvas nordre bredde (deler av Petersontomta) ble omregulert fra et tidligere industriområde, til en del av Moss sentrum. Dette vedtaket åpner for ny og alternativ bruk og dette området (se behandlinga av denne saken på Bystyre-TV).

Heldigvis fikk ikke Høyre/Venstre/KrF gjennomslag for sitt svært amputerte forslag til reguleringen på Verket. Dyktig politisk manøvrering fra FrP, AP og Rødt (som utgjør et flertall på 20 av bystyrets 39 representanter) førte til at Mosselvas nordre elvebredde ble «dypere»/bredere. Det ble  åpnet for ytterligere øking i etablering av kunst-, kultur- og utdanningsvirksomheter som næring og opplevelser rundt Mosseelva. (Jfr utblåsningen til leder av kommunes MTS utvalg, Sverre Høstmarks i Moss dagblad i etterkant av bystyrets møte i juni)

Samtidig åpent dette vedtaket om Verket for at det ikke er nødvendig å vente til etter en eventuell kommunesammenslåing. Det er nå mulig å realisere en scene 2 på Verket rimelig raskt, ikke minst fordi grunneier Høegh Eiendom, lenge har signalisert at dette var noe de ville kunne bidra til.

Debattinnlegget til Høyres gruppeleder er full av svulstige påstander, men gir ikke svar på NÅR og hvordan de borgerlige skal finansiere oppussingen av Parkteateret (og bygging av ny ungdomsskole på Hoppern).  Merk at FrP er  MOT oppussing av Parkteateret og Hoppern, samt at  FrP i likhet med Høyre skal redusere/fjerne eiendomsskatten.

Det kan derfor være greit å konkludere i tråd med virkeligheten: Skal Parkteateret oppnå status som Kulturhus innen rimelig tid, MÅ en lete etter andre praktiske og finansielle løsninger, og fortrinnsvis med et annet politisk flertall.

Eirik Tveiten – Rødt

Reklamer
Stikkord:

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: