Blå kulturhusplaner uten finansiering

Rødt og Eirik Tveiten mener Kulturens Hus på Verket også bør utredes

Rødt og Eirik Tveiten mener Kulturens Hus på Verket også bør utredes

Eirik Tveiten, Rødts førstekandidat i Moss, melder seg på debatten om kulturhuset i et leserinnlegg i dag i Moss Avis. Flere vil ha registrert at innlegget ikke er fullstendig på trykk, men nedenfor kan det leses i sin helhet.

Tveiten peker i dagens innlegg på spriket mellom kulturhusløftene byens politiske høyreside står fast på og de økonomiske hindringene de sjøl har skaffa seg gjennom å ikke øke eiendomsskatten: «Uten en troverdig plan for finansiering framstår opprustingen av Parkteateret og bygging av en scene 2 i deres vedtatte handlingsplan mer som et ØNSKE som det ikke finnes budsjettmessig dekning for å realisere».

Likevel mener Tveiten at kommunen bør bruke AS Parkteaterets kompetanse ved administrering og forvaltning av en eventuell Scene 2 på Verket.

Les hele innlegget:

Et Kulturens Hus – for alle!

Leserinnlegg av Eirik Tveiten i Moss Avis 16.7.2015.

Påstanden om at «dersom du er uenig med oss, vil dette føre til betydelige forsinkelser og i verste fall føre til at hele prosjektet aldri blir noe av», synes å være en godt innarbeidet hersketeknikk på byens politiske høyreside. Den ble brukt aktivt mot ønsket å få utredet en alternativ jernbanestasjon under Basartaket, mot å forhandle om et alternativ trasevalg for høyspentledning på Kambo, mot forslaget om å se på muligheten for å flytte fergeleiet til Klevberget osv, osv. Og nå gjentas dette «trylleformularet» igjen fra politikere fra Høyre, Venstre og KrF, når de advarer mot å utrede en alternativ plassering av scene 2, som en del av et Kulturens Hus på Verket. Generelt framstår slike udokumentert stempling av motargumenter som svært lite konstruktivt. Det forsurer debatter og hindrer alternative og kanskje smartere løsninger fra å bli undersøkt og vedtatt.

Totalt er kostnaden ved en opprustning av Parkteateret og etablering av en Scene 2 beregnet til godt i overkant av kr 100 millioner. Til møtet i bystyret 15. juni i år la rådmannen fram en Handlingsplan for 2016-2019. Hun viste hvordan både en opprustning av Parkteateret og bygging av Hoppern skole må finansieres ved en øking av byens eiendomsskatt, både ved ny taksering og øking av skattesatsen.

For å få flertall for sitt budsjettforslag måtte Høyre/V/KrF forhandle med FrP som er mot både eiendomsskatt og opprusting av Parkteateret og mot bygging av Hoppern skole. De borgerlige partiene fjernet derfor rådmannens forslag til finansiering. De vedtok en videreføring av dagens satser for eiendomskatt, men uttalte at de ønsket å se på beregningsmodellen i eiendomsskatten i forbindelse med nye kommunestruktur og ny e-skattemodell fra 2018. Det framstår derfor, forsiktig sagt, litt uklart hvordan Høyre/Venstre/KrF tenker seg oppussingen av Parkteateret og bygging av Scene 2 finansieret. Uten en troverdig plan for finansiering framstår opprustingen av Parkteateret og bygging av en scene 2 i deres vedtatte handlingsplan, mer som et ØNSKE som det ikke finnes budsjettmessig dekning for å realisere.

Bystyrets i møtet 15. juni vedtok også en ny sentrumsplan. AP/FrP/ Rødt samarbeidet om å utgjøre et flertall (20 av 39 representanter). Vi ønsket å lette betingelsen for nyatableringer i sentrum, og slo fast at Mosselevas nordre bredde med Rabben, gjestebåthavn osv, skal integreres i byens sentrum. Her skal det prioriteres nyetableringer med vekt på kunst, kultur og utdanning som næring og opplevelse for byens innbyggere. Etter forhandlinger sluttet et samlet bystyre seg til disse endringen, med en forståelse for bruk at Mosseelvas nordre bredde, som er helt i tråd med ønsket fra største delen av byens næringsliv (Gårdeierforeningen) og grunneier Høegh Eiendom. Høegh Eiendom har også på et tidligere tidspunkt uttalt at de ønsker å bidra til en etablering av et Kulturens Hus på Verket.

Rødt står fast på at Parkteateret skal rustes opp og at det bør opparbeides en scene 2. Men vi er alltid åpne for å se på smartere, bedre, nye og mer robuste løsninger som både kan være bedre for byens samlede kulturliv og billigere for kommunen. Vi vil derfor at Moss kommunen går i dialog med Høegh Eiendom for å få utredet om Verket kan opprustes til en scene 2, at dette vil tilfredsstille kravene i gjeldende regelverk og gjennomføres uten vesentlige forsinkelser.

Rødt har stor respekt for det arbeidet AS Parkteateret har gjort og gjør for byens kulturliv. Vi ønsker at de skal fortsette å spille en aktiv rolle i den fortsatte utviklingen av byens kulturliv, og vil argumentere for at deres kompetanse bør benyttes ved administrering og forvaltning av en eventuell scene 2 på Verket.

Eirik Tveiten – Rødt

Reklamer
Stikkord: ,

One Comment to “Blå kulturhusplaner uten finansiering”

 1. Kommunens økonomi og planer
  Det er alltid opposisjonens privilegium å la være å ta ansvar. I Moss legger alltid opposisjonen skylden for alt som går dårlig på styringspartiene mens alt som går bra får rådmannen ære for. Opposisjonen kan også la være å følge med i timen når vedtak fattes i ulike saker.
  Når vedtak fattes enstemmig, som for sentrumsplanen eller for regionalt kulturhus, kan opposisjonen late som om de ikke visste kostnadene eller ikke visste konsekvensene. Men de visste det samme som vi andre da vedtaket ble fattet – enstemmig. Og kan ikke opposisjonen sno seg vekk fra det de har vært med på, later de gjerne som om det er kommet ny informasjon eller som om mange år med utredninger bare kan overses og gjøres på nytt på en-to-tre.
  Det er slik politikk utarter seg, i alle fall er det erfaringen i Moss i denne perioden. Men for regnskap, budsjetter og handlingsplaner kan man ikke sno seg vekk fra fakta. Det er formelle regler og forskrifter som gjelder for hvordan dette skal føres og balanseres.
  Fakta for Moss er at styringsflertallet Høyre, Venstre, KrF og FrP har levert regnskapsoverskudd i alle årene vi har styrt siden vi vant valget i 2011. Vi bruker altså ikke mer penger enn det vi faktisk kan bruke etter de inntekter vi har.
  Fakta er at vi har redusert eiendomsskatten. Noen i opposisjonen sier den er redusert litt, andre sier den er redusert drastisk. Det er avhengig av hvilken sammenheng de ønsker å benytte argumentet.
  Fakta er at handlingsplanen for 2016-2019 er i balanse slik den var da rådmannen fremmet den. Alle endringsforslag fra partiene i bystyret ble satt opp med balanse. Økte inntekter ble balansert med økte utgifter, og reduserte utgifter ble balansert med reduserte inntekter. Handlingsplanen som bystyret vedtok er balansert for årene 2016-2019.
  I handlingsplanen ligger det derfor dekning for utgifter til regionalt kulturhus og til Hoppern skole, uansett hva opposisjonen måtte fremme av fantasier og konspirasjonsteorier om hva som vil skje framover. Det er styringsflertallet som har bestemt handlingsplanen og det er den administrasjonen arbeider etter. I den har styringsflertallet lagt planer for hva vi ønsker å gjennomføre fram mot 2020 og byens 300-års jubileum.
  Sindre W. Mork
  Gruppeleder for Venstre

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: