Archive for juni, 2015

25. juni 2015

Rødts valgprogrammer og -lister

Klikk på de røde lenkene for å åpne:

Se Rødts ValgVideoer Moss: Valgprogram (kortversjon) / Program for Sosialistisk byutvikling / Valgbrosjyre / Valglista. Rygge: Valgprogram / Rødt-lista. Østfold fylkesting: Programbrosjyre / Rødt-lista. Partiet Rødts Prinsipprogram og Arbeidsprogram.

Reklamer
16. juni 2015

Hvorfor slik mobbing, Tomas Colin Archer?

colin archer

Tidl. generalløytnant med kompetanse på sentralstyring (hans eget bilde, lagt på Wikipedia med CC 3.0-lisens ) Rykter sier at han falt i gryta med styrk… blåmaling da han var barn.

I et leserinnlegg i Moss Avis i dag ser Rødts Eirik Tveiten seg nødt til å advare Arbeiderpartiet og dets gruppeleder, Tomas Colin Archer, mot uttalelser som nærmer seg mobbing av Rødt.

Uttalelsene til Archer går på Rødt som «et så sentralstyrt parti», at Rødt skal være «vant til å støtte reaksjonære regimer» og at det likner et «slikt stalinistisk parti som Rødt å mene dette».

Tveiten mener «at et samarbeid på venstresida kan bli vanskelig med Tomas Colin Archer (Ap) i en framtredende rolle».

Les hele leserinnlegget:

read more »

16. juni 2015

Hvordan hadde Moss bystyre vært uten Rødt?

Luftpenger (blå)

Luftpenger (blå)

Eirik Tveiten, Rødts ene bystyrerepresentant i Moss, lever virkelig opp til rolla som «vaktbikkje». Etter gårsdagens bystyremøte figurerer han i hele fem oppslag i lokalavisene (pluss at full videodekning snart kommer på Bystyre-tv).

Det handler blant annet om det høye sjukefraværet (Moss Dagblad). I polemikk med Høyres Sverre Høstmark sier Tveiten:

– Når Høyre og Frp til stadighet skjærer ned bemanningen, særlig i helsesektoren, blir det for lav grunnbemanning. Dette fører til ekstremt høy vikarbruk, med 300.000 vikartimer i året. Denne situasjonen gjør arbeidsforholdene utrygge og dette er en situasjon som posisjonen må ta ansvar for.

read more »

13. juni 2015

Rødts mosseprogram er klart!

rødt logo 2015Valgprogrammet for kommunevalget i Moss 2015 ble vedtatt på medlemsmøte i Rødt 8. juni. Det er blant annet resultat av omfattende arbeid partiet har utført i et års tid med et program for sosialistisk byutvikling.

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx          Les hele valgprogrammet  ↓

read more »

11. juni 2015

Byutviklinga i Moss bør bli valgkampsak!

stian orm rødt moss

Stian Orm, Rødts representant i utvalg for Miljø, teknikk og samferdsel

I dagens utgave av Moss Avis er en av hovedsakene Rødts forslag om utsetting og folkeavstemming om sentrumsplanen. Rødts representanter i MTS-utvalget, Stian Orm, og i bystyret, Eirik Tveiten, utfolder seg i henholdsvis leserinnlegg på side 22 og intervju på side 2, for dem som har papirutgaven i postkassa og på app. I nettutgaven glimrer dette med sitt fravær.

Stian var i aksjon på møtet til MTS-utvalget 3. juni (protokollen kommer vel snart), og Eirik skal i ilden i bystyret den 15. Begge er opptatt av at denne omfattende planen, som involverer så mange parter og så store utfordringer (ikke mindre enn ny jernbanestasjon, nytt fergeleie og ny riksvei gjennom Moss), ikke må hastevedtas så kort tid før valget, og at de helst bør vedtas ved folkeavstemming.

Frps Arild Svenson er også skeptisk til hastverket, men de andre partiene avviser forslaget blankt.

APs generalløytnant Colin Archer, avviser det så blankt som det vel går an, når han uttaler til Moss Avis at «det er merkelig at et så sentralstyrt parti [som Rødt, vår merknad] kommer med slike utspill». Som mangeårig AP-medlem har han sjølsagt førstehånds innsikt i alt om sentralstyring, så vi bøyer oss umiddelbart i den støvete hatten.

Uansett gjengir vi her, med fornøyelse, Stian Orms leserinnlegg:

read more »

Stikkord: