SOSIALISTISK BYUTVIKLING I MOSS! Rødts Eirik Tveitens appell 1. mai

Den franske byen Salon-de-Provence er malt rød av en kunstner. Det er ikke nødvendigvis det Rødt legger i sosialistisk byutvikling, men medlemmer kan foreslå det på medlemmøtet

Den franske byen Salon-de-Provence er malt rød av en kunstner.

Kamerater, venner, godtfolk – gratulerer med dagen!

Anerkjenn Palestina! Støtt Syrizas krav om sletting av gresk gjeld! Nei til frihandelsavtalen TISA! Norge har humanistiske forpliktelser – ta imot 10 000 (-vis!) av Syriske og andre flyktninger!

Resten av mine tildelt minutter vil jeg bruke til å understreke behovet for en sosialistisk byutvikling i Moss!

Vi har en Høyre/FrP-regjering med en usvikelig tro på markedet, og en målsetning om å selge ut landets fellesgoder, sentralisere og outsourse arbeidsplasser. For oss i Moss vil dette fører til stadig færre «kortreiste arbeidsplasser»; og med et økende antall mossinger som begynner sin arbeidsdag med å pendle ut av kommunen.

Vi har et Høyre/FrP styrt bystyre, som på samme måte som regjeringa vil overlatt byutviklingen til markedet, med et ensidig fokus på økt forbruk og flere kjøpesentre på Høyda/Varnaveien området. Deres bidrag til svært midlertidig flere arbeidsplasser, synes å være og åpne for varehandel også på søndager!

I tillegg har et høyrestyrt flertall i Moss satt de to store statlige virksomhetene: Statens vegvesen og Jernbaneverket i førersetet for utviklingen av byen!

To kolosser med ansvar for landets samlede infrastruktur og kommunikasjon. De vil bygge ut fergeleiet og legge til rette for økt trailertrafikk gjennom byen, OG – ha ingen illusjoner:

De vil på sikt plassere den fergefrie Oslofjordforbindelsen i bru eller tunell mellom Horten og Jeløya/Mosseskogen!

Dersom disse to gigantene får gjennomslag for sine planer, vil dette gjøre Moss om til en soveby og Norges mest trafikkerte vegkryss!

For oss sosialister, må målet for en bys utvikling være at den skal skape økt menneskelig trivsel, vekst og frihet – for alle! Byen må ivareta og produsere fellesgoder, og bidra til at stadig flere mennesker trekkes med i beslutningene i utviklingen av den gode by, i samsvar med naturens tåleevne.

Det må satses på at Moss må ha kortreiste arbeidsplasser for alle og et næringsliv, privat og offentlig, som gir leveinntekt for alle og skatteinntekter til kommunen.

Kommunen må ha en proaktiv tilnærming for å fremme slik næringsutvikling og jobbskaping. Det må være arbeidsplasser innen service og offentlig tjenesteyting, baser på ny teknologi med fornybar energi.

Samfunnsmessig styring åpner for etablering av ny industri som er kunnskapsintensiv, desentralisert og småskala med tilpassa produksjonsenheter.

Moss må gjennom kommunale fellesskapsløsninger gi tilgang til offentlige goder for befolkningen innen helse, utdanning, kultur, kommunikasjon, renovasjon, fritid og idrett. Inkludert å ta vare på og gjøre naturressurser tilgjengelig for all. Kommunen må prioritere byutviklingen til Verket og på Værla.

Arbeidsmiljøloven og stillingsvernet må styrkes. Retten til heltidsarbeid må bli reell, og Moss kommune må bli en prøveby for sekstimers arbeidsdag. Bemanningen innen den kommunale helse- og omsorgssektoren – må ØKES!

Kommunen må ha en aktiv sosial boligpolitikk, og kreve kommunal tildelingsrett på 10% av boligene i alle nye boligfelt.

Vi må skape et Moss med et levende og bilfritt sentrum med mangfold av butikker, cafeer, og andre tilbud. Vi må prioritere et Kulturens Hus på Verket. Vi må bygge ut et sammenhengende nett av adskilte gang- og sykkelstier. Vi må frigjøre områder (f. eks nedlagt jernbanespor, havneområder) til grønne og andre typer friarealer, som gir flerkulturelle møteplasser, aktiviteter og tilhørighet.

Det må legges til rette for urbant hagebruk. Kreve solceller på alle nye hustak, fasader og grønne bylunger. Moss kan danne et foregangseksempel, ikke minst ved utviklinga av Verket/Peterson-tomta, og vise vei for hvordan nye bygge- og utviklingsprosjekter må integrere hagebruk og fornybar energi i den levende byen.

Et marked for lokalprodusert og kortreist mat bør etableres på Verket. Integrerte løsninger for forsyning av varmeenergi fra avfall til kommunale og private virksomheter må videreutvikles. Avfall fra en bedrift, er ressurs for en annen.

Mennesket er skapende og har en iboende tilbøyelighet til å ville påvirke og ha innflytelse på de omstendighetene vi lever under. For å anerkjenne og frigjøre våre ressurser som skapende subjekt, må demokratiet styrkes og utvides:

Dagens representative demokrati (valg til kommunen o.l.) må bygges ut med økt bruk av direkte demokrati/folkeavstemning i alle store saker. For eks. i byutviklingssakene: Kommunesammenslåing,- Plassering av høyspentkabelen i nordre bydel, – Utredning av ny jernbanestasjon, – Plassering av fergeleiet, – Fergefri Oslofjord forbindelse!

Ansatte og brukere må ha en langt sterkere rolle i å definere behov, ta del i kommunal deltakende budsjettering, og være med og gjøre prioriteringer.

Innbyggerne kan delta i en helhetlig utvikling av enkeltsteder, kvartaler, bydeler og byen under ett. Både med hensyn til definering av behov, budsjettering og prioriteringer.

Mossinger må oppleve at vi har en aktiv rolle i kraft av at vi er de vi er. Vi må skape en ny type frigjørende praxis, der vi er aktive subjekt i våre egne liv og fellesskapet, ved at vi deltar.

En politikk for sosialistisk byutvikling skal bidra til å utvide demokratiet og slik styrke målet og metoden: En utvikling der brukerne/innbyggerne er med, som myndige og gjensidig anerkjennende subjekt, og bygger en by, hvor vi kan trives.

Slik vil byen dekke viktige fellesmenneskelige behov, skape tilhørighet og gi innflytelse!

Disse og lignende deltakende form for byutvikling, betinger et annet flertall i Moss Bystyre!

Godt valg!

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: