Archive for mai, 2015

29. mai 2015

Kampen om jernbanedirektoratet står NÅ!

Den nye appen Travic viser hvor alle busser og tog i hele verden befinner seg til enhver tid. Hvor jernbanedirektoratet befinner seg om et halvt år er nok verre...

Den nye appen Travic viser hvor alle busser og tog i hele verden befinner seg til enhver tid. Hvor jernbanedirektoratet befinner seg om et halvt år er nok verre…

Eirik Tveiten (Rødt) har krevd dette før, men må gjenta det, nemlig i gårsdagens kronikk i Moss Avis (28. mai), etter at blant annet mosseordfører Pettersen (H) sist repliserte at direktoratet er «et stykke unna i tid» og at «det nye veiselskapet er et mer konkret prosjekt. Så foreløpig er det nye veiselskapet viktigst».

Tveiten opplyser nå at «regjeringa [er] innstilt på at jernbanereformen skal behandles allerede før sommeren og legger opp til at Samferdselsdepartementet skal starte arbeidet med å gjennomføre reformen så raskt som mulig».

Les hele Tveitens kronikk:

read more »

Reklamer
Stikkord: ,
22. mai 2015

Viktig for Moss i 2015: Sosialistisk byutvikling!

I Rødts utkast til sosialistisk byutvikling vises det bl.a. til Tyskland hvor fornybar energi tar en betydelig og raskt voksende del av strømmarkedet.

I Rødts utkast til sosialistisk byutvikling vises det bl.a. til Tyskland hvor fornybar energi tar en betydelig og raskt voksende del av strømmarkedet.

Siden høsten 2014 har Rødt Moss og omegn jobba med en plan for SOSIALISTISK BYUTVIKLING for Moss, jamfør dette oppslaget i Byavisa 10. september. Pr. 21. mai 2015 foreligger nå en ny versjon som skal diskuteres på medlemsmøte i partiet 26. mai kl. 19 på det tidligere Folkets Hus i Petersonsgate.

Velkommen til møtet! Medlemskap kan tegnes på møtet.

Stikkord:
21. mai 2015

Planene for Verket er under utvikling

høeghmøtetRødt hadde onsdag et godt besøkt ettermiddagstreff i Konvensjonsgården med Høeg Eiendom for å få presentert og drøfta planene om utbygging på Verketområdet. Jan Erik Kristiansen fra Høeg hadde en oversiktlig innledning om de overordna planene. Et interessert panel av medlemmer og venner av Rødt reiste et bredt spekter av spørsmål om for eksempel forholda for gående og syklende, bygningshøyder og mulighetene for miljøtiltak som gjenvinning og energiplanlegging.

read more »

21. mai 2015

Frivillighetens røde mor

IMG_4826Som (nesten) vanlig er distriktets Rødt-topper i bla’. I dag kommenterer Eirik Tveiten nyheten i Moss Avis (ikke på nett) om at varaordfører Bramo vil søke «taperlønn» som arbeidsledig når/hvis partiet hennes ikke vinner valget og kommer i posisjon. Og hun får fornya tillit. Tveiten mener «dette [er] litt over kanten med tanke på at varaordførerlønnen i Moss allerede er omstridt. Jeg synes at Bramo bør være aktiv i jobbsøkermarkedet allerede nå, og ikke vente med dette til etter kommunevalget».

En litt sjeldnere gjest er Torill Sørenssen, førstekandidat på Rødt-lista i Rygge til høstens valg. Men hun er til gjengjeld dagens «Navn i nyhetene» i Moss Dagblad. Det er likevel som leder av den utmerka Moss Frivilligsentral hun svarer vennlig på spørsmåla om foretrukken heispartner, barndomshelt og demonstrasjonstog. I motsetning til mange av (de fleste?) intervjuobjektene i denne spalta går hun gjerne og ofte i demonstrasjonstog.

19. mai 2015

Tveiten svelger jernbanedirektoratet – men legg det til Moss!

Røde bevegelser har alltid kjempa for godt jernbanetilbud. Her et "rødt" pansertog fra den finske borgerkrigen i 1918.

Røde bevegelser har alltid vært for et godt jernbanetilbud. Her et pansertog de røde opprørerne brukte under den finske borgerkrigen i 1918.

– Vi må sørge for at det nye jernbanedirektoratet kommer til Moss, sier Rødts Eirik Tveiten til Moss Dagblad i dag. – Jeg er imot oppdeling av NSB, og misliker sterkt at regjeringen legger opp til mer konkurranse i jernbanesektoren. Men noen ganger må vi innse at et slag er tapt. Han foreslår konkret at direktoratet flytter inn i Kirkegata 14, der for øvrig Jernbaneverket skal holde til mens dobbeltsporet fullføres gjennom Moss.

På spørsmål om hvor realistisk det er at Moss kan få dette direktoratet, viser han til at regjeringa etablerte det statlige valgdirektoratet i Tønsberg i fjor.

Tveiten får støtte av Frps Ulf Leirstein og av ordfører Tage Pettersen, mens sistnevnte tilføyer at jernbanedirektoratet foreløpig er «et stykke unna i tid, mens det nye veiselskapet er et mer konkret prosjekt. Så foreløpig er det nye veiselskapet viktigst».

Statssekretær John-Ragnar Aarseth sier til MD (bare papirutgaven) at han «håper at Stortinget vil behandle jernbanemeldingen før sommeren», men forteller samtidig at «etableringen av et nytt jernbanedirektorat kan bli høyst midlertidig. – Vi vurderer å opprette et felles direktorat for både jernbane og vei for å styrke synergiene mellom ulike samferdselsområder».

Stikkord:
15. mai 2015

Det handlar om profitt

kapitalissmeErling Folkvord, tidligere stortingsrepresentant for RV og medlem av Rødt, RVs «etterkommer» i det politiske Norge, skreiv om de blåblås privatisering i et leserinnlegg i Klassekampen 18. april:

Det handlar om profitt

Høgre og Frp privatiserer av ideologiske grunnar. Meir og mindre venstreorienterte politikarar har i årevis gjentatt og gjentatt dette argumentet. Det høyrest ut som privatisering av eldreomsorg og barnehagar først og fremst er eit ideologisk spørsmål.

Les resten:

read more »

15. mai 2015

1. mai er og skal være FAGBEVEGELSENS dag!

Flagging på Ørejordet 1. mai 2015

Flagging på Ørejordet 1. mai 2015

I dagens Moss Avis svarer både AP, SV og Rødt på angrepa fra diverse innsendere til avisa de siste dagene som har ment at 1. mai i Moss 2015 var et mer eller mindre AP-arrangement, der partipolitikken dominerte. Til dette repliserer blant annet Eirik Tveiten fra Rødt at «Flere av de kritiske innleggene bærer preg av at debattanten ikke selv deltok i arrangementet, men forholder seg til det slik det litt tendensiøst ble beskrevet i særlig Moss Avis». Og han konkluderer med at «1. mai først og fremst er og skal være fagbevegelsens dag. Her kan fagbevegelsen fremme sine rettferdige krav og det kan utvikle nye tanker og strategier for veien framover. 1. mai er for alle som vil delta i arbeidet for en mer rettferdig by og et bedre samfunn». Les hele innlegget hans nedenfor.

(Her på Rødt Moss og omegns hjemmeside oppsummerte vi samme ettermiddag at demonstrasjonstoget var klart prega av fagbevegelsen og parolene deres, og vi lenker nå til alle bildene våre som dekker hele toget).

read more »

1. mai 2015

Fagbevegelsen prega Moss 1. mai

trygge smaltDet er valgår, og mange ønsker det mørkeblå styret i Moss dit peppern gror. Likevel prega de mer fagligpolitiske parolene demonstrasjonstoget, der drøyt 300 deltok. Oppslutninga var stor bak hovedparola til forsvar for arbeidsmiljølova og mot privatisering av jernbanen. Parolene lenger bak i toget var også populære, som «Kull er tull – sats fornybart!» og «Moss – prøveby for 6-timersdag!!. Mange slutta også opp om «For et fritt Palestina!». Langs ruta var det ekstra mange tilskuere i det fine været.

Kulturfrokosten var, som i fjor, på Café Trappané. Og det var FULLT! Maria Børja leste fra romanen sin om livet i New York rundt tida da Obama stilte til valg første gang. Klassekampens anmelder mente da den kom at «Børja tar New York på pulsen, og man føler at man er midt på Manhattan selv». Det musikalske innslaget var med BONUS denne gangen, for den eminente gitaristen Andreas Karlsen stilte uoppfordra og uanmeldt med hele duoen sin, med andre ord sammen med Pål Granum.

Se flere bilder:

read more »

Stikkord:
1. mai 2015

SOSIALISTISK BYUTVIKLING I MOSS! Rødts Eirik Tveitens appell 1. mai

Den franske byen Salon-de-Provence er malt rød av en kunstner. Det er ikke nødvendigvis det Rødt legger i sosialistisk byutvikling, men medlemmer kan foreslå det på medlemmøtet

Den franske byen Salon-de-Provence er malt rød av en kunstner.

Kamerater, venner, godtfolk – gratulerer med dagen!

Anerkjenn Palestina! Støtt Syrizas krav om sletting av gresk gjeld! Nei til frihandelsavtalen TISA! Norge har humanistiske forpliktelser – ta imot 10 000 (-vis!) av Syriske og andre flyktninger!

Resten av mine tildelt minutter vil jeg bruke til å understreke behovet for en sosialistisk byutvikling i Moss!

Vi har en Høyre/FrP-regjering med en usvikelig tro på markedet, og en målsetning om å selge ut landets fellesgoder, sentralisere og outsourse arbeidsplasser. For oss i Moss vil dette fører til stadig færre «kortreiste arbeidsplasser»; og med et økende antall mossinger som begynner sin arbeidsdag med å pendle ut av kommunen.

Vi har et Høyre/FrP styrt bystyre, som på samme måte som regjeringa vil overlatt byutviklingen til markedet, med et ensidig fokus på økt forbruk og flere kjøpesentre på Høyda/Varnaveien området. Deres bidrag til svært midlertidig flere arbeidsplasser, synes å være og åpne for varehandel også på søndager!

I tillegg har et høyrestyrt flertall i Moss satt de to store statlige virksomhetene: Statens vegvesen og Jernbaneverket i førersetet for utviklingen av byen!

read more »

1. mai 2015

Her er hele FØRSTEMAIPROGRAMMET i Moss 2015

PROGRAM FOR 1 MAI 2015

read more »