Archive for april, 2015

30. april 2015

1. mai i Østfold: BREI FRONT mot SØNDAGSÅPNING

tveiten helgefredAv et oppslag i Moss Avis 30. april går det fram at fronten er blitt virkelig brei mot regjeringas forslag om generell søndagsåpning av butikker. Én ting er at Fagforbundet og Rødts Eirik Tveiten er imot (sistnevnte tar protesten til Moss bystyre førstkommende mandag), men nå får radikalerne også støtte fra biskopen i Borg, Atle Sommerfeldt, som skal holde 1. mai-appell for LO i Askim. Ifølge Klassekampen 28. april vil biskopen der ta opp temaet søndagsåpne butikker og hvordan dette, etter biskopens syn, særlig vil ramme lavtlønna.

Reklamer
Stikkord: ,
29. april 2015

1. MAI 2015: RØDT stiller med fire VIKTIGE paroler!

palestina muren

1. mai i Moss kan du protestere mot Israels overgrep mot Palestina. Foto: Wall in Palestine/Flickr CC 2.0. Utsnitt av originalen.

Lars Tveiten, leder av Rødt Moss og omegn, har sendt dette leserbrevet til lokalavisene, med utdyping av de fire parolene som Rødt har malt og bærer i toget:

  • Kull er tull – sats fornybart!
  • Moss – prøveby for 6-timersdag!
  • Flytt ferjeleiet til Klevberget!
  • For et fritt Palestina!

I tillegg støtter Rødt varmt dagens hovedparole: Trygge jobber for framtida – styrk arbeidsmiljøloven!

Da det er visse muligheter for at innlegget ikke blir tatt inn… presenterer vi det her i sin helhet. Og gjentar partilederens oppfordring: – Delta i årets arrangement, og finne (minst) en parole å støtte og gå bak, enten fellesparola eller en av Rødts paroler nevnt over. Vi ses på frokost, i toget og på Rød 1.mai på Tivolikjelleren fredag kveld.

Les hele leserinnlegget:

read more »

Stikkord: ,
28. april 2015

1. MAI I MOSS 2015 – Kultur! – POLITIKK! – Kultur!

Arbeidernes internasjonale kampdag i Moss vil følge visse tradisjoner, men også ha nye elementer. Vi regner med at programmet i sin helhet snart vil bli lagt ut blant annet på Moss LO sin Facebookside, samtidig som det blir avisannonser. Noe som alt er klart, også på Facebook, er den tradisjonelle frokosten og Rødts åpne kveldsarrangement. Etter fjorårets suksess gjentas den lenge etterlengta festen på kvelden, etter mange års opphold. Men denne gangen på Tivolikjeller’n.

FROKOSTFESTENCafé Trappané i Møllebyen (ved «Krukka») står i år den spennende (ex-)mosseforfatteren MARIA BØRJA for det litterære innslaget og den drevne og allsidige gitaristen ANDREAS KARLSEN for det musikalske. Frokostserveringa er av godt Trappané-merke. Arrangementet begynner kl. 11.00.

Alle oppfordres til å ha med «litt» kontanter til det tradisjonelle boklotteriet. I år er tre av bokpremiene SIGNERTE og med EGNE HILSNER til førstemaifrokosten i Moss!

Han kommer, kommer du? Foto: Chris Hackens/Wikimedia CC BY-SA 2.0

Han kommer på Tivolikjeller’n, kommer du? Foto: Chris Hackens/Wikimedia CC BY-SA 2.0

FESTEN PÅ TIVOLIKJELLER’N begynner kl. 20.00. Her får vi sang og musikk av HARALD HOUGAARD, med låter av Cohen, Dylan, Lennon, Cash og Vreeswijk, sammen med artistens eget materiale. Inngangsbilletten koster bare en hundrings.

Rødt Moss og omegn sørger for at det også blir mulig å slutte seg til disse parolene i demonstrasjonstoget:

KULL ER TULL – SATS FORNYBART
MOSS – PRØVEBY FOR SEKSTIMERSDAG
FLYTT FERJELEIET TIL KLEVBERGET
FOR ET FRITT PALESTINA

Stikkord:
28. april 2015

Nei til søndagsåpne butikker i Moss!

Foto: Oslonatt/Flickr CC 2.0

Foto: Oslonatt/Flickr CC 2.0

«Moss kommune ønsker ikke at det skal åpnes for økt søndagshandel i Moss. Moss kommune vil si nei til økt tilgang til søndagsåpne butikker dersom regjeringen åpner for at kommunene kan vedta dette». Dette kommer Rødts Eirik Tveiten til å foreslå i form av en interpellasjon på bystyremøtet 4. mai.

Bakgrunnen er regjeringas forslag om endring av helligdagsloven. Mange høringssvar er alt kommet inn og legges løpende ut på departementets hjemmeside. Pr i dag (28. april) er det bare én kommune som har svart – og avvist lovendringa. Mange butikkansatte og -sjefer har protestert.

Tveitens interpellasjon og ordførerens svar vil kunne sees og høres på bystyre-tv mandag 4. mai fra kl 14 (OBS: Interpellasjoner pleier å være siste sak). Kommunen ble invitert til å gi høringssvar i brev av 1. april, og svarfristen er 30. juni. (Les også om Rødts andre interpellasjon til dette møtet).

Les hele interpellasjonen: 

read more »

Stikkord:
22. april 2015

Oslofjordkryssinga: Vil 4. mai-interpellasjonen gi noen avklaring?

Fleksible vedtak om bruer bør kanskje forbeholdes denne typen, som kan påtreffes på Londons vestkant. Foto: Cristina Bejarano/Wikipedia. Se også video.

Ultrafleksible vedtak om bruer bør kanskje forbeholdes denne typen, som kan påtreffes på Londons vestkant. Foto: Cristina Bejarano/Wikipedia. Se også video.

De to framifrå grasrotaksjonene mot bru over Oslofjorden via henholdsvis Jeløya og over Mosseskogen har et leserinnlegg i Moss Dagblad i dag, 22. april. Det er bare i papirutgaven, men er gjengitt på Facebooksida til Aksjon Nei til fjordkrysning via Jeløy. Brumotstanderne venter nå med spenning på en enkel, liten interpellasjon (se side 18) på bystyremøtet 4. mai som bør skape mer prinsipielt rabalder enn på lenge. Rødts Eirik Tveiten vil nemlig kreve svar på hvordan Høyre- og AP-representanter med tre dagers mellomrom kunne prestere å stemme diametralt motsatt i Moss bystyre og i Østfold fylkesting om én og samme sak, nemlig Oslofjordkryssinga. I bystyret var de IMOT, i fylkestinget FOR.

Og ikke bare dét, for aksjonistene skriver at flere av disse politikerne «var attpåtil aktive forkjempere i debatten i fylkestinget og argumenterte for et ja til forslaget til fjordkrysning». Før de så viser til Tveitens innsats for å få en forklaring og eventuell avklaring.

Aksjonistene understreker videre alvoret i saken etter fylkestingsmøtet: «Fylkespartiene til Ap og Høyre med mossinger i sentrale posisjoner, sikret flertall for en løsning som kan bidra til at Statens vegvesen får grønt lys fra regjeringen til å utrede en motorvei via Jeløy og Mosseskogen».

Les hele Rødts interpellasjon, som Tveiten alt på møtet i mars ga bystyret et forvarsel om.

Stikkord:
22. april 2015

Høyspenten på Kambo: Ny avtale inngått, men på feil grunnlag?

hyspng lvsfrI Moss Dagblad i dag blir Rødts Eirik Tveiten intervjua med bakgrunn i at han har fått tilgang til kontrakten mellom kommunen og Hafslund om utbygging av den omstridte høyspenten. Han mener at «grunnlaget for vedtaket kan ha vært feil». Han minner om at «grunneieren på forhånd hadde gitt beskjed om at hun ville akseptere en minnelig avtale, såframt det lange alternativet ville bli valgt. Det ville spart tid og ressurser».

– Prosjektet kan ferdigstilles langt tidligere og kostnadene vil bli forutsigelige, sier Tveiten til Rødts hjemmeside.  – Dersom flertallet også etter disse opplysningene fortsatt vil ha det korte strekket, må det legges inn en lang og fordyrende prosess i rettsapparatet. 

Tveiten sier videre til MD at «politikerne fikk stemme over to alternativer for den nye høyspenttraseen. Og ved begge valgene var det lagt inn klausul om ekspropriasjon. … Når alternativene ga inntrykk av å være helt identiske med henblikk på ekspropriasjonskostnader, er det naturlig at det billigste alternativet ble valgt». I avtalens pkt. 7 forutsettes  politisk vedtak før avtalen er gyldig. Last ned hele avtalen (pdf-fil).

Rødt og Eirik Tveiten har tatt initiativ i denne saka siden starten.

15. april 2015

– Ingenting å spare ved kommunesammenslåing

Det finnes «ikke dokumenterte økonomiske besparelser, knyttet til å slå sammen kommuner. Den statlige engangsstøtten som gis ved sammenslåing utgjør mellom to og fire prosent av ett års kommunebudsjett. Det skapes et feilaktig inntrykk av at sammenslåing lønner seg økonomisk. Større kommuner gjør det mer lukrativt for private tjenesteleverandører å tilby tjenester til det offentlige. Derfor er regjeringens kommunereform også en privatiseringsreform».

Dette sier Grete Rosengren og Øyvind E. Hansen i leserinnlegget sitt i dag i Moss Avis (bare på papir). Grete er andrekandidat på Rødts liste i Moss til høsten. Øyvind står på sjuende plass.

Les hele innlegget her.

10. april 2015

6-TIMERSDAGEN – Kvinnebevegelse, fagbevegelse og miljøbevegelse fra defensiv til OFFENSIV kamp!

Fane gjort av noen i NTL på 1980-tallet. Kopi av en fane fra Sulitjelma i 1918

Fane gjort av noen i NTL på 1980-tallet. Basert på en fane fra Sulitjelma i 1918

Velkommen til åpent møte om sekstimersdagen mandag 27. april kl 19.0021.00 på House of Foundation (Henrik Gerners gate 12, 1530 Moss, m.a.o. i Møllebyen).
Rødt Moss og omegn har den glede av å invitere til åpent møte om 6-timersdagen.
Forslag om søndagsåpne butikker og flere midlertidige ansettelser, skattelettelser og lønnsfest for de rikeste har vært massive de siste ti år. Er det slik vi vil ha samfunnet? Kravet om 6 timers normalarbeidsdag er et krav om en annen samfunnsutvikling.
Gerd Inger Polden vil holde innledning med vekt på kvinnebevegelse, fagbevegelse og miljøbevegelse fra defensiv til offentlig kamp. Hun er journalist og har laget samfunnsdokumentarer i NRK siden 1973. Nå er hun freelance videojournalist. Hun har vært aktiv i kvinne- og fagbevegelsen, og satt 8 år i NTLs landsstyre fra 1986 – 1994.

For mer informasjon se http://www.sekstimersdagen.no
Velkommen!