Etterlysning: 1 stk. pent brukt BRUMOTSTAND gjenglemt på vei til Sarpsborg

Enkelte mossepolitikere er uklare i bruspørsmålet. Foto: Paolo Crosetto. A bridge to nowhere. Utsnitt. CC BY-SA 2.0 Kilde https://flic.kr/p/7hPG61

Byens to største partier tåkelegger brudebatten. Foto: Paolo Crosetto. A bridge to nowhere. Utsnitt. CC BY-SA 2.0 Kilde Flickr

Siste: Rødts interpellasjon (se nedenfor) ble sendt inn for seint til bystyrets møte i mars, men Eirik Tveiten gjorde bystyret oppmerksom på forholdet alt i møtet 23. mars, se bystyre-tv under saken Godkjenning av møtebok. Ordføreren ønska velkommen en interpellasjon og debatt «om hvordan man fyller sine verv i kommunen versus fylket».

Rødts Eirik Tveiten har levert en interpellasjon til Moss bystyres møte i april. Her gjengir han to høringssvar til KVU-en om Oslofjordkryssinga, henholdsvis  Moss bystyres og Østfold fylkestings. Det er så sin sak at de to konkluderer forskjellig, Moss er klart imot bru og Østfoid for, men problemet er at de fleste mosserepresentantene i fylkestinget har vært med på å stemme begge steder, altså både for og imot. Med tre dagers mellomrom. Tveiten konkluderer derfor: «Det er viktig at Moss bystyret drøfter situasjonen etter høringsuttalelsen i Østfold fylkesting, og informerer byens innbyggere om den nye situasjonen som har oppstått».

Les hele Tveitens interpellasjon: Interpellasjon om fergefri fjordkryssing. Til bystyrets møte I april. 

Moss bystyre vedtok den 23.02.2015 en meget god høringsuttalelse til KVU – konseptvalgutredning – for kryssing av Oslofjorden. (punkt 1 gjaldt dagens fergetrafikk og vedkommer ikke denne interpellasjonen):

«2. De skisserte bro- og tunnelløsningene over Oslofjorden og Mossesundet er i sterk konflikt med natur, og kulturverdier, landskap, friluftsliv, folkehelse og byutvikling hvilket ikke kan aksepteres.

3. Av klimahensyn må jernbane legges til grunn i den langsiktige løsningen for kryssing av Oslofjorden. Det er viktig å få mer av godset over fra vei til sjø og bane. En jernbaneforbindelse over fjorden må derfor legges til grunn videre i prosessen og bør sees i sammenheng med den nasjonale godsutredningen og KVU for terminalstruktur i Oslofjorden. Moss kommune mener derfor at Hurum-sør alternativet må være med i den videre utredningen.

4. Moss kommune støtter videre arbeid med en fergefri forbindelse og ser positivt på at nasjonale myndigheter endelig er i gang med en erstatning for fergetrafikken Moss – Horten. Det er viktig at natur-, landbruks- og kulturminnemyndighetene tas med tidlig i den videre planleggingen, slik at hensynet til viktige landskap, kulturmiljøer, jordvern og biologisk mangfold blir godt ivaretatt.»

Østfold fylkesting hadde møte den 26.02.2015 og vedtok:

«2. Østfold fylkeskommune støtter en videre utredning av en fast forbindelse over Oslofjorden. Valg av trasé og utforming av bruer/tunneler behandles i videre utredning og planlegging etter KVU-fasen. Den faste forbindelsen må være koblet til E6 og fv. 120 i Østfold, E18 i Vestfold og videre til Vestlandet (E 134) på en slik måte at næringslivets behov for effektiv transport av gods og personell tillegges vekt ved plassering og samkjøring mellom sjø, vei, bane og fly.

3. Av klimahensyn bør jernbanen inngå i den langsiktige løsningen for kryssing av Oslofjorden. Det er viktig å få mer av godset over fra veg til sjø og bane. En jernbaneforbindelse over fjorden bør derfor vurderes videre i NTP-prosessen og sees i sammenheng med godsutredningen og KVU-en for terminalstruktur i Oslofjorden.

4. Det er viktig at natur-, landbruks- og kulturminnemyndighetene tas med tidlig i den videre planleggingen, slik at hensynet til viktige landskap, kulturmiljøer, jordvern og biologisk mangfold blir ivaretatt.»

I denne sammenheng er det verdt å merke seg Sindre Westerlund Mork (V) framsatte følgende tilleggsforslag: Tillegg til punkt 4, ny setning til slutt: «De skisserte broløsninger via Jeløy kan derfor ikke aksepteres.» Dette tillegget ble avvist mot Venstres ene stemme (NB Rødt er ikke representert i fylkestinget). Vedtaket i Moss bystyre kom etter stort politisk engasjement fra byens innbyggere og harde forhandlinger mellom byens politiske partier. Moss bystyres uttalelse avviser broforslaget til Statens vegvesen, og slår fast at det må være et grunnleggende premiss å få veksten i person- og godstrafikk over på jernbane. Moss bystyre krevde derfor at en jernbane måtte legges til grunn for en eventuell fergefri løsning.

Disse to uttalelsene står i skarp kontrast til hverandre, og problemet med vedtaket i Østfold fylkesting er at det både skyver alle omstridde spørsmål foran seg, og vil av sentrale politiske myndigheter bli oppfattet som på en måte å «stå over» uttalelsen til Moss kommune. Saken blir heller ikke enklere å forstå ved at «mosserepresentantene» i Østfold fylkesting fra særlig Høyre og Arbeiderpartiet, bidro og var aktive i arbeidet med å få vedtatt disse to motstridende uttalelsene, som altså ble vedtatt med 3 dagers mellomrom. Ordfører og bystyre: Det var mange i Moss både i «Aksjonen Nei til fjordkryssing via Jeløy» og «Nei til motorvei gjennom Mosseskogen» som trakk et lettelsens sukk da Moss bystyre med overveldende flertall (Høyre, Venstre, Krf, Arbeiderpartiet og Rødt), vedtok uttalelsen om å avvise Statens vegvesens forslag til broforbindelse mellom Moss og Horten. Østfold fylkesting kunne ha støttet uttalelsen fra Moss bystyret og bidratt til å øke presset MOT Statens Vegvesens miljøfiendtlige forslag. Isteden gjør fylkestingets vedtak at Statens Vegvesens forslag til broforbindelse mellom Moss og Horten, fremdeles (med noen mindre justeringer) framstår som det mest aktuelle alternativet. Det er viktig at Moss bystyret drøfter situasjonen etter høringsuttalelsen i Østfold fylkesting, og informerer byens innbyggere om den nye situasjonen som har oppstått. Eirik Tveiten – Rødt
Reklamer
Stikkord:

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: