Archive for mars, 2015

31. mars 2015

Kommunereformen er ingen demokratireform

Makta ser gjerne på demokratiet som hår i suppa. Dette blir ikke bedre med storkommuner

Makta ser gjerne på demokratiet som hår i suppa. Dette blir ikke bedre med storkommuner

«Vi er ikke imot en kommunereform, men en slik reform må handle om hvordan kommunene skal løse sine mange oppgaver, organisere kompetansen og ivareta folkestyret bedre enn i dag». Slik begynner Grete Rosengren og Øyvind E. Hansen leserinnlegget sitt i Moss Dagblad 31. mars og Moss Avis 15. april (bare på papir). Grete er andrekandidat på Rødts liste i Moss til høsten. Øyvind står på sjuende plass.

De mener at det ikke finnes belegg for at større kommuner gir bedre skoler/skoleresultater, eller bedre helse- og omsorgstjenester. Det er heller ikke dokumenterte økonomiske besparelser, knyttet til å slå sammen kommuner. Den statlige engangsstøtten som gis ved sammenslåing utgjør mellom to og fire prosent av ett års kommunebudsjett. Det skapes et feilaktig inntrykk av at sammenslåing lønner seg økonomisk».

Les hele innlegget:

read more »

Reklamer
27. mars 2015

HISTORISK: Rødt-liste på gang i VÅLER, men trenger flere navn

Kilde: Wikipedia

Kilde: Wikipedia

Rødt i Våler prøver for første gang å stille liste i kommunevalg. For at det skal kunne bli en realitet, trengs det flere navn som kan stå på en slik liste. Interesserte kan sende en mail til martinolsen655@yahoo.no

Men det RASKT, for fristen for å melde inn lista er 31. mars, nemlig tirsdag førstkommende.

Tips Martin også hvis du kjenner noen som bør spørres!

23. mars 2015

Valget 2015: Rødt diskuterer SOSIALISTISK BYUTVIKLING 24. mars

Den franske byen Salon-de-Provence er malt rød av en kunstner. Det er ikke nødvendigvis det Rødt legger i sosialistisk byutvikling, men medlemmer kan foreslå det på medlemmøtet

Den franske byen Salon-de-Provence er malt rød av en kunstner. Det er ikke nødvendigvis det Rødt legger i sosialistisk byutvikling, men medlemmer kan foreslå det på møtet!

Velkommen til møte om sosialistisk byutvikling på «Folkets Hus» tirsdag 23. mars kl. 19.00. OBS! ikke hos Remi denne gangen. Møtet er for Rødts listekandidater og medlemmer, men også for folk som vil melde seg inn på møtet.

Til grunnlag for debatten ligger et blodferskt NOTAT. Les det gjerne før møtet, om du rekker det. En smakebit fra notatet:

«Rødt Moss og omegn ønsker en sosialistisk byutvikling, som gjør Moss til en levende by med trivsel for alle, styrt av hensynet til fellesmenneskelige behov. Vi mener, slik også stadig mer dokumentasjon viser, at en god byutvikling må ivareta tre grunnleggende verdier/hensyn, som utgjør nødvendige betingelser for et samfunn med trivsel for alle:

  • Verdiskaping
  • Miljø
  • Folkestyre«
Stikkord: ,
22. mars 2015

Etterlysning: 1 stk. pent brukt BRUMOTSTAND gjenglemt på vei til Sarpsborg

Enkelte mossepolitikere er uklare i bruspørsmålet. Foto: Paolo Crosetto. A bridge to nowhere. Utsnitt. CC BY-SA 2.0 Kilde https://flic.kr/p/7hPG61

Byens to største partier tåkelegger brudebatten. Foto: Paolo Crosetto. A bridge to nowhere. Utsnitt. CC BY-SA 2.0 Kilde Flickr

Siste: Rødts interpellasjon (se nedenfor) ble sendt inn for seint til bystyrets møte i mars, men Eirik Tveiten gjorde bystyret oppmerksom på forholdet alt i møtet 23. mars, se bystyre-tv under saken Godkjenning av møtebok. Ordføreren ønska velkommen en interpellasjon og debatt «om hvordan man fyller sine verv i kommunen versus fylket».

Rødts Eirik Tveiten har levert en interpellasjon til Moss bystyres møte i april. Her gjengir han to høringssvar til KVU-en om Oslofjordkryssinga, henholdsvis  Moss bystyres og Østfold fylkestings. Det er så sin sak at de to konkluderer forskjellig, Moss er klart imot bru og Østfoid for, men problemet er at de fleste mosserepresentantene i fylkestinget har vært med på å stemme begge steder, altså både for og imot. Med tre dagers mellomrom. Tveiten konkluderer derfor: «Det er viktig at Moss bystyret drøfter situasjonen etter høringsuttalelsen i Østfold fylkesting, og informerer byens innbyggere om den nye situasjonen som har oppstått».

Les hele Tveitens interpellasjon:

read more »

Stikkord:
10. mars 2015

Meroffentlighet omsider innført i Moss kommune

Det er faktisk ikke krig. Her og nå.

Det er faktisk ikke krig. Her og nå. Bilde fra US-amerikansk militærleir i 1943.

I dagens Moss Dagblad står ordfører Pettersen og Venstres Westerlund Mork smilende fram og lanserer «letting på sløret»: Femten år etter pålegget fra Kommunaldepartementet vil nå Moss kommune, i formannskapsmøtet 12. mars, endre møtereglementet slik at politikerne fra nå av skal kunne «snakke om saker som blir behandlet bak lukkede dører, så lenge vi ikke avslører taushetsbelagt innhold som sensitive personsopplysninger eller konkret informasjon om økonomiske forhandlinger». Men dette skjer først etter at Stavanger Aftenblad avslørte at Moss er en av kommunene som har unnlatt å praktisere denne regelen, og etter en purring fra departementet.

Rødts Eirik Tveiten opplevde for under et år siden at viktig informasjon ble lagt lokk på, som ifølge departementets regler ikke skulle ha blitt det. Og i en kommentar under oppslaget i MD i dag minner han også om at den nå så ivrige utvalgsleder Westerlund Mork ved den anledninga «angrep den som hadde brutt vedtak om taushetsplikten”.

Les hele innlegget til Eirik Tveiten her:

read more »

Stikkord: