Archive for februar, 2015

28. februar 2015

Det store testtjuveriet!

lars statsborgertestenEn hovedsak i ukas nummer av Morgenbladet (hele teksten bare for abonnenter og i papiravisa) er regjeringas såkalte statsborgerskapstest, som har vakt stor uro i ulike miljøer den siste uka. Med unntak av i Frp. Hovedperson i oppslaget er Lars Tveiten, også kjent som leder av Rødt Moss og omegn. Som ansatt i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, var det han som utarbeida den. Men ikke med tanke på å sile folk som ønsker å bli norske statsborgere. Tveiten og Vox tok utgangspunkt i «en læreplan som beskriver emner innvandrerne skal igjennom». Vox har utarbeidet et 50 timers kurs basert på introduksjonsloven, «og ut fra denne læreplanen har vi laget en prøve. … Har man gått gjennom kurset og lest ressursen vår, som heter samfunnskunnskap.no, har man vært igjennom både spørsmål og svar».

read more »

Reklamer
28. februar 2015

Gårdeierne vil ha ferga til Klevberget og er imot byraseringa

Rundkjøring i tunnell under Moss, ifølge Statens Vegvesen

Rundkjøring i tunnell under Moss, ifølge Statens Vegvesen

Moss Dagblad skriver 28. februar om Moss gårdeierforenings høringsuttalelse til sentrumsplanen: «Foreningen ønsker et aktivt sentrum, som ikke ødelegges av en sterk trafikktetthet, og som er oppbyggende ved en storsatsing på kultur». I en kommentar til oppslaget skriver Rødts bystyrerepresentant Eirik Tveiten:

– FrP, KrF og Rødt (!), en uvanlig allianse, men som her er helt på linje på Moss Gårdeierforening: Fergeleiet må flyttes til Klevberget! Forslaget til løsning fra Statens vegvesen er kanskje bra for Riksvei 19 og fergetrafikken, men ødeleggende for byen. Det må bli slutt på at Moss står «med lua i handa» overfor ethvert forslag som kommer fra en underliggende statlig instans.

read more »

25. februar 2015

Moss krever jernbane over fjorden, men ja til 13 års gravekaos i sentrum

Gravekaos i 13 år. Fra en kunstutstilling i Århus i 2010.

Gravekaos i 13 år. Fra en kunstutstilling i Århus i 2010.

Moss bystyre vedtok i går høringssvaret sitt til «KVU – konseptvalg-utredning for kryssing av Oslofjorden». Moss Avis på nett har et oppslag om dette, men her mener Rødts Eirik Tveiten det trengs en del oppklaring:

– Utgangspunktet var et forslag som Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, Rødt og KrF samla seg om i et gruppeledermøte 17. februar. Her avviste vi både bru- og tunnelløsningene til Statens vegvesen, da disse kommer i sterk konflikt med natur- og kulturverdier, landskap, friluftsliv, folkehelse og byutvikling.
– Rødt foreslo i gruppeledermøtet og i bystyret endringer i punkt 1, dette for å få fortgang med fergeveien. Vi mener at «Konseptvalgutredningen for hovedvegsystemet i Moss og Rygge» som Høyre, Ap, Venstre, KrF og SV her går inn for er til stor skade for byen. Vi ville flytte fergeleiet lengre sør til Klevberget. Men dette fikk bare vår egen stemme:

read more »

15. februar 2015

– Flytt ferjeleiet til Klevberget!

klevberget moss

Moss havn og Klevberget

Dette er konklusjonen i budskapet til Eirik Tveiten i leserinnlegget han hadde i Moss Avis 10. februar og Moss Dagblad den 12. Det ligger også på Dagsavisen/MDs debattnettsted Nye meninger. «En framtidsrettet løsning må frigjøre mer plass på Værla», fortsetter Rødts bystyremedlem i Moss.

Tveiten viser til det ekstraordinære bystyremøtet i januar 2013, der bystyret ble bedt om å uttale seg om Statens vegvesens løsning på dagens ferjetrafikk. Her stilte ifølge Tveiten «veivesenet nærmest et ultimatum om at det ikke måtte fortas endringer i innstillingen. I så fall kunne dette føre til betydelige forsinkelser! Slik ble bystyret nærmest «presset» til å vedta en løsning som vil føre trafikken fra/til Jeløya, fra/til den nye jernbanestasjonen på Værla og fra/til ferja, i en tunnel under byen».

read more »

14. februar 2015

TISA – den viktigste avtalen du aldri har hørt om

folkmotmai

Fra Attacs nettsted: «MAI-avtalen fra 1998 har mange likhestrekk med TISA. Også da gikk rike land utenom WTO-systemet og prøvde å tvinge gjennom en handelsavtale som vil øke investorenes rettigheter på bekostning av alle andre».

Tre av toppkandiatene til Rødt i Moss gikk nylig sammen om et leserinnlegg som ble trykt i Moss Dagblad 10. februar, og som nå ligger på Dagsavisen/MDs debattnettsted Nye meninger. Grete Rosengren, Tina M. Wikstrøm og Remi Sølvberg skriver her om TISA, «den viktigste avtalen du aldri har hørt om».

Dette er en lenge hemmeligholdt avtale som 50 vestlige land, inklusive EU, arbeider fram og som skal åpne for internasjonal frihandel med tjenester. Og dette er ikke noe de blåblå nå har begynt å konspirere om. Grete & co skriver: «I 2012 bestemte den rødgrønne regjeringen at Norge skal delta i forhandlinger om en ny handelsavtale som skal regulere handel med tjenester (Trade in Services Agreement – TISA). Forhandlingene videreføres nå av de mørkeblå». 

read more »

Stikkord: ,
4. februar 2015

Bølla og blondinen

bølla og blondieRødt i Moss er faktisk mye mer enn «ursosialisten» Eirik Tveiten. De to neste plassene på lista til kommunevalget er ifølge Byavisa denne uka besatt av «Bølla og Blondinen», nærmere bestemt Grete Rosengren (45) og Remi Sølvberg (38).

Byavisa lever opp til tabloidryktet og presenterer dem som henholdsvis den «mest politisk radikale» og som «en høyrevridd sosialist». Sistnevnte angivelig fordi han er næringsdrivende (tatovør med egen sjappe i Skaugata) og opptatt av trivsel og utvikling i Moss sentrum. Men om alle som er opptatt av dét var høyrevridde, ville det gå virkelig dårlig med byen!

Grete er lektor, men jobber nå som saksbehandler i barnevernet i Våler. Hun driver med kampkunst på fritida og mener at med fortsatt målretta jobbing kan de begge komme inn i Bystyret. De to fronter alt fra Rødts plan om sosialistisk byutvikling via gratis fritidsaktivitet for alle barn til at mer midler må overføres fra staten til kommunene for a ha en reell mulighet til lokaldemokrati.

Les mer om Rødts valgplaner i Moss. Les mer om Grete og om Remi.

Stikkord:
3. februar 2015

– Kan vi stole på Høyre?

sluppet opp fullstendig dessverreDette spør Eirik Tveiten (Rødt) i et leserinnlegg i Moss Dagblad i dag (bare i papirutgaven, men gjengitt nedenfor her). Det handler igjen om byråd eller byparlamentarisme i Moss. Sist dette var et tema, for snart fire år siden, dukket forslaget opp som troll i eske etter at det nyvalgte flertallet hadde begynt samarbeidet.

Tveiten tar i dag utgangspunkt i et nylig avgitt løfte fra Høyre om at at «dette forslaget ikke vil bli tatt opp igjen i kommende periode». Men, minner Tveiten om, heller ikke den gangen sto det i Moss Høyres valgprogram. «Likevel lot altså Moss Høyre seg overtale av FrP og Venstre til å gå inn for en parlamentarisk styreform i Moss». Noe de to samarbeidspartiene foreslår igjen.

Bare etter omfattende og brei debatt blant mossingene, som skapte intern splid i Høyre, gikk de sistnevnte imot, og forslaget ble trukket. Les vår omfattende dekning av debatten i 2011-12 – og hele leserinnlegget til Tveiten fra dagens avis:

read more »

2. februar 2015

«Med Rødt hjerte for byen»

tveiten MD 2febFor en gangs skyld er Rødt aller først ute med nominasjonen til et kommunevalg i Moss. Dermed er også førstekandidat Eirik Tveiten først ute med valgportrett i Moss Dagblad. Og denne gangen ikke bare som førstekandidat, men som ORDFØRERKANDIDAT. «Selv om ordførervervet neppe er realistisk», innrømmer han. Derimot «sikter han sylskarpt mot varaordførerposisjonen. – Det blir regimeskifte i Moss. Det har regjeringa sørget for, og de sittende lokalpolitikerne forsterker det».

Tveiten sier at han og partiet er inspirert av venstrebølga i Hellas og Spania. Disse vokser fram under gjennomsnittlig større økonomisk elendighet enn her i landet, men Tveiten minner om at arbeidsplassene forsvinner her i byen også.

Stikkord: