Archive for januar, 2015

27. januar 2015

Rødt har nominert i Moss: – Tyngdepunktet i nytt flertall må lengre til venstre

ma 27jan15I dagens Moss Avis (bare på papir) kan vi lese om RØDT MOSS SIN VALGLISTE til kommunevalget, som nå er klar. Her er Eirik Tveiten på førsteplass, mens Grete Rosengren er kumulert på andreplass. Hun har i fire år har vært partiets representant i utvalg for miljø, teknikk og samferdsel. Deretter kommer Remi Sølvberg, Tina Marine Wikstrøm og Stian Orm. Ernst Rolf, Musikkrådets leder og tidligere journalist og redaktør, er innstilt på plass nr. 27.

Tveiten sier til avisa at «med Ap i siget på nasjonale målinger …  er det duket for et nytt flertall i Moss til høsten. … De borgerlige sliter både i regjering og i styringen av Moss». Han gjentar at Rødt vil øke eiendomsskatten for å sikre et bedre tilbud for gamle og syke, samtidig som Rødt vil reversere privatiseringa.

Overfor Rødt Moss og omegns hjemmeside innrømmer han at vi står foran et spennende halvår: 

read more »

Reklamer
Stikkord:
20. januar 2015

Havneutfyllinga: Klagene avslått, men videresendes til Miljødirektoratet

Alunskifer inngår sannsynligvis i de "usorterte massene" som skal dumpes i Verla. Dette er et mildest talt giftig materiale.

Alunskifer inngår sannsynligvis i de «usorterte massene» som skal dumpes i Verla. Dette er et mildest talt giftig materiale.

I brev av 16. januar videresender Fylkesmannen de ulike klagene fra miljøorganisasjoner og partier, blant dem Rødt, til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. Fylkesmannen avslår klagene, hovedsaklig på grunn av påståtte økonomiske ulemper for både havna og avhenderne av massene i Oslo, men innrømmer samtidig at «Normalt vil irreversible naturinngrep av denne størrelsen gi grunn til å gi klagene oppsettende virkning på grunnlag av føre-var-prinsippet». Fylkesmannen anbefaler at det «utformes et nytt vilkår om at det skal utarbeides et testprogram for løpende dokumentasjon av massenes renhet og egnethet».

Eirik Tveiten, Rødts bystyrerepresentant i Moss, er sjølsagt misfornøyd med dette, og tviler på om direktoratet vil komme til noen annen konklusjon:

– Dette viser at vi trenger en vesentlig sterkere miljøvernlovgivning. Fylkesmannen godtar dumping av usortert steinmasse nå, fordi det kan bli dyrere å gjøre det siden. 400 mål med levende natur gjøres om til en steinørken og bereder grunnen for at det kan bygges ut en gedigen konteinerhavn i Moss, uten at de miljømessige konsekvensene for nærområdet er vurdert.

– Skal dette prosjektet stoppes må det enten gjøres av et nytt flertall i bystyret etter valget i september, eller ved sivil ulydighet.

Stikkord:
15. januar 2015

Rødts KUNNSKAPSBASER om aktuelle Mossesaker

ndrcnstctRødt Moss og omegn har oppretta og vedlikeholder nå to viktige kunnskapsbaser der enkeltpersoner, politikere, grasrotbevegelser, journalister og andre kan finne oppdaterte lenker til sakenes dokumenter, lenker til de lokale aksjonene, faste søk i aviser, aktuelle nettsteder og tidsskrift med mer. Hvis du savner noe, eller har du noe, kontakt oss på frilanders krøllalfa gmail.com, så legger vi det ut. Kunnskapsbasene dekker i dag OSLOFJORDKRYSSINGA og UTVIDELSEN AV MOSS HAVN.