Rødt mot midlertidige ansettelser i Moss kommune

fighting fit

Under 2. verdenskrig i Storbritannia var arbeidsmiljøet et poeng. Hvorfor ikke i Norge i dag?

NYTT: Vedtak mot regjeringas forslag om midlertidige ansettinger: Sør-Trøndelag fylkeskommune / Troms fylkesting / Odda kommunestyre / Vefsen kommunestyre / Bydel Gamle Oslo /

NYTT: Ordføreren avviste votering i saken, jf protokollen side 52. På «bystyre-tv» kan denne saken høres ca 415 minutter ut i filmen. Klikk på Kameravalg > Talerstol.

I bystyret 15. desember vil Eirik Tveiten, Rødt, foreslå at kommunen, uavhengig av hva regjering og storting endrer i Arbeidsmiljølova, fortsetter praksisen med begrensa bruk av midlertidige ansettelser. Han foreslår at bystyret gjør følgende prinsippvedtak: «Moss kommune vil som arbeidsgiver følge § 14-9 i Arbeidsmiljøloven, uavhengig av om Stortinget vedtar en utvidet adgang til midlertidige ansettelser i en ny Arbeidsmiljølov.»

Tveiten viser blant annet til Arbeidstilsynet, som i sin høringsuttalelse sier at lovendringene kan føre til mer sykdom, stress og ulykker og også frykter at lovendringene vil legge til rette for mer arbeidslivskriminalitet. Samtidig kan FAFO og OECD dokumentere at økt adgang til midlertidige ansettelser ikke skaper økt sysselsetting.

Rødt sentralt står nå i spissen i kampen mot mot lovendringa, og LO med flere har vedtatt politisk streik.

Les Rødt Moss sin interpellasjon til bystyret:

Interpellasjon fra Erik Tveiten – Rødt. Bystyrets møte 15.12.2014

Nei til økt bruk av midlertidige ansettelser!

Regjeringa foreslår nå endringer i Arbeidsmiljøloven som kan få alvorlige konsekvenser for ansatte og hele arbeidslivet. I dag jobber 10 % av alle sysselsatte midlertidig, men nå vil regjeringa åpne for at arbeidsgivere i tillegg kan ansette opp mot 15 % midlertidig. I sum betyr dette at stadig flere arbeidstaker kan havne på midlertidige kontrakter. Dette er å angripe selve bunnplanken i et organisert arbeidsliv – som er grunnlaget for trygghet, verdighet og frihet for arbeidsfolk.

Uten fast jobb blir det større usikkerhet, mer jobbutrygghet og en vanskeligere hverdag. Lovforslaget betyr at makt flyttes fra den ansatte og over til arbeidsgiver. Konsekvensen er at den nyansatte bærer all risiko for utviklingen av arbeidsforholdet og ikke er beskyttet mot usaklige oppsigelser. Som midlertidig ansatt blir det vanskelig å planlegge for framtida, siden arbeidsgiver avgjør lengden på jobbavtalen, og om du eventuelt får forlengelse. Du får heller ikke lån i banken til boligkjøp.

En samlet fagbevegelse går mot lovendringene regjeringa nå foreslår. Arbeidstilsynet påpeker i sin høringsuttalelse at lovendringene kan føre til mer sykdom, stress og ulykker. Tilsynet frykter også at lovendringene vil legge til rette for mer arbeidslivskriminalitet.

I regjeringas egen stortingsmelding står det: «En har ikke kunnet finne økt effekt på sysselsettingsnivået generelt ved økt adgang til midlertidige ansettelser eller endret stillingsvern.» «Forskningen tyder på at midlertidige ansatte opplever større problemer med arbeidsmiljø og helse sammenlignet med fast ansatte og viser klart at disse i mindre grad får delta i opplæringstiltak finansiert av arbeidsgiver.»

Forskning fra FAFO og OECD dokumenterer at økt adgang til midlertidige ansettelser ikke skaper økt sysselsetting. Det skaper kun flere midlertidige stillinger på bekostning av tidligere faste stillinger. Forskning viser også at mange midlertidige ansatte kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, og at midlertidig ansatte utsettes for større helserisiko og press enn faste ansatte.

I kommunal og fylkeskommunal sektor har vi en særegen utfordring med å holde på gode fagfolk og rekruttere nye. Om bare seks år vil Norge mangle over 11.000 lærere. I 2030 vil vi mangle 38.000 årsverk innen pleie- og omsorgsyrkene hvis dagens utvikling fortsetter. Mangelen på førskolelærere er stor i kommuner landet rundt.

I denne situasjonen trengs det mer enn noen gang seriøse arbeidsgivere som tilbyr sine ansatte verdige lønns- og arbeidsvilkår. Økt bruk av midlertidighet er det motsatte av dette.

Et viktig mottrekk mot angrepet på Arbeidsmiljøloven, som vil begrense skadevirkningene som følger av en svekket Arbeidsmiljølov, og gi offentlig sektor en særegen mulighet til å holde på og rekruttere fagfolk, vil være at Moss bystyre gjør følgende prinsippvedtak:

«Moss kommune vil som arbeidsgiver følge § 14-9 i Arbeidsmiljøloven, uavhengig av om Stortinget vedtar en utvidet adgang til midlertidige ansettelser i en ny Arbeidsmiljølov.»

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: