Archive for desember, 2014

18. desember 2014

«Kraftsentrum» langt fra sentrum

På spørsmålet om hvem han helst ville stå fast i heisen med, svarte Eirik Tveiten forfatteren Naomi Klein. Klikk bildet og se video om den nye boka hennes

På spørsmål om hvem han helst ville stå fast i heisen med, svarte Eirik Tveiten forfatteren Naomi Klein. Klikk bildet og se video om den nye boka hennes

I Moss Dagblad i går måtte Rødts representant i Moss bystyre, Eirik Tveiten, svare på både relevante lokalpolitiske spørsmål og spørsmål av den heller fjerne typen. Spørsmålet om byutvikling så ut til å passe ham godt: «Vi har en unik mulighet til å bli en framtidsrettet by og utvikle nye arbeidsplasser med vekt på økologisk bærekraft og miljø. Men flertallet har bøyd seg for Jernbaneverket og Rom Eiendoms ultimatum: Jernbanestasjon og konteinerhavn skal ligge på Værla! Sammen med bruforbindelsen til Statens vegvesens vil dette gjøre Moss til Norges mest trafikkerte «veikryss»».

Reklamer
12. desember 2014

Rødt mot midlertidige ansettelser i Moss kommune

fighting fit

Under 2. verdenskrig i Storbritannia var arbeidsmiljøet et poeng. Hvorfor ikke i Norge i dag?

NYTT: Vedtak mot regjeringas forslag om midlertidige ansettinger: Sør-Trøndelag fylkeskommune / Troms fylkesting / Odda kommunestyre / Vefsen kommunestyre / Bydel Gamle Oslo /

NYTT: Ordføreren avviste votering i saken, jf protokollen side 52. På «bystyre-tv» kan denne saken høres ca 415 minutter ut i filmen. Klikk på Kameravalg > Talerstol.

I bystyret 15. desember vil Eirik Tveiten, Rødt, foreslå at kommunen, uavhengig av hva regjering og storting endrer i Arbeidsmiljølova, fortsetter praksisen med begrensa bruk av midlertidige ansettelser. Han foreslår at bystyret gjør følgende prinsippvedtak: «Moss kommune vil som arbeidsgiver følge § 14-9 i Arbeidsmiljøloven, uavhengig av om Stortinget vedtar en utvidet adgang til midlertidige ansettelser i en ny Arbeidsmiljølov.»

Tveiten viser blant annet til Arbeidstilsynet, som i sin høringsuttalelse sier at lovendringene kan føre til mer sykdom, stress og ulykker og også frykter at lovendringene vil legge til rette for mer arbeidslivskriminalitet. Samtidig kan FAFO og OECD dokumentere at økt adgang til midlertidige ansettelser ikke skaper økt sysselsetting.

Rødt sentralt står nå i spissen i kampen mot mot lovendringa, og LO med flere har vedtatt politisk streik.

Les Rødt Moss sin interpellasjon til bystyret:

read more »

11. desember 2014

Boligmarkedet i Moss: Prisjubel – igjen!

Byens pengefolk jubler. Klikk og forstå hele tegninga

Byens pengefolk jubler. Klikk på bildet og forstå hele tegninga

Med tre av byens eiendomsmeglere som i dagens Moss Avis uttaler at boligprisene i Moss «utvikler seg mer positivt enn andre steder» og «en sunn og god kurve oppover», tok det bare en måned og sju dager før vi følte oss nødt til å minne om Rødt-leder Lars Tveitens leserinnlegg fra 4. november. Han skreiv da blant annet: «Hvorfor kalles de optimister, de som forventer at absolutte nødvendigheter vil øke i pris? Vil Moss Avis også kalle folk som forventer økte matpriser, for optimister?»

Jubelen står i sterk kontrast til Rødts kamp mot fattigdom og boligdyrtid, der partiet i bystyret endelig har fått støtte fra flere enn SV.

Stikkord:
8. desember 2014

Tog over Oslofjorden må bli rikspolitikk!

kvu trafikk

Beregna biltrafikk over Oslofjorden – før bompengene tas i betraktning. Med bompenger blir trafikken nesten halvert.

Eirik Tveiten har i dag i Klassekampen (bare på papir) et leserinnlegg på linje med det han hadde i lokalavisene for ei drøy uke siden. Budskapet er at uansett fast forbindelse, må jernbane være inkludert. Dette vil fordyre kraftig, og hele prosjektet må også derfor opp på rikspolitisk nivå. Beslutningen vil berøre trafikksambandet i hele Oslofjordregionen og ha konsekvenser som går langt ut over Moss og Horten.

Les hele innlegget:

read more »

7. desember 2014

– En unødvendig innsparing å melde Moss ut av Opplæringskontoret

unødvendig innsparing MAI formannskapet 1. desember møtte Rødts Eirik Tveiten som vara for May Hansen (SV) under behandlinga av saken om avvikling av Moss kommunes medlemskap i Opplæringskontoret, der May er styremedlem og derfor inhabil. Eirik frarådet sterkt avvikling og ba om at saken måtte utsettes til kommunen har foretatt en egen evaluering og hatt en dialog med Opplæringskontoret i Østfold. Dette forslaget fikk fire stemmer (AP pluss Rødt) mot fem, og ble forkastet.

Tveiten skreiv så et leserinnlegg, trykt i Moss Avis torsdag 4. desember (men ikke på nett), der han utdyper argumentasjonen og oppfordrer foreldre med barn som velger yrkesfaglig utdanning, Ungdommens bystyre (som i fjor krevde økt fokus på lærlinger), de videregående skolene i Moss og de ulike ungdomspartiene til å presse posisjonen til å GJØRE OM VEDTAKET!

Se også: Viktige ressurser om verdien av Opplæringskontor

Les hele leserinnlegget:

read more »

5. desember 2014

Oslofjordkryssinga: Dokumenter og kunnskap

ndrcnstct

OBS: Denne sida utvikles ikke videre her, men her.

Å finne dokumenter i store offentlige prosesser kan være kronglete. Men her samler vi lenker til de viktigste dokumentene (foreløpig er det ikke så mange), til den politiske behandlinga (som kommer), til diverse kunnskap om de aktuelle del-emnene og til debattene og grasrotbevegelsene. Ting som ikke alt ligger på nettet, forsøker vi å få tak i og legger ut. Send oss tips om ting du synes mangler, eller også sjølve dokumentene, til: frilanders @ gmail.com (vi kan også skanne og legge ut). Og på forhånd takk for tips om feil, døde lenker o.l.

read more »

4. desember 2014

Julefred i havnebassenget

På Flightpedia kan man omregne 800 000 kubikkmeter stein til f.eks. 1,4 milliarder halvlitere. Klikk bildet.

800 000 kubikkmeter stein tilsvarer 1,4 milliarder halvlitere. Klikk bildet.

«Havneklagere vant fram», heter det i dagens oppslag i Moss Avis. Dette gjelder i alle fall foreløpig, for i brev til de fire klagerne gir Fylkesmannen klagene såkalt «oppsettende virkning», med andre ord at arbeidet med å fylle ut havna må vente til klagene er ferdigbehandla. Moss havn har fått fjorten dager på seg til å svare. Moss Dagblad skreiv om saken i går.

Den ene klageren var partiet Rødt, og begge avisene har bedt bystyremedlem Eirik Tveiten om kommentar. Til MD sier han blant annet at «Det ser vi som en liten seier». Han understreker at Rødt «ikke har klaget fordi de er uenige i saken, men fordi de mener de har en miljøfaglig grunn til å klage»…. Nå får de mulighet til å rette opp i dette. Dersom de ikke gjør det, er det øverste hold, altså Miljødirektoratet, som skal avgjøre».

Stikkord: ,