Eirik Tveiten (R) om boliger for fattige: – Ordføreren imot sine egne konsulenter

Tage Pettersen forholder seg til virkeligheten

Tage Pettersen forholder seg her til virkeligheten under folkemøtet i Tivoli våren 2012, da byrådsmodellen hans gikk dukken, mye takket være Rødt.

28. oktober hadde ordfører Tage Pettersen (H) et leserinnlegg i Moss Dagblad der han ikke så reint lite nedlatende skriver at vi «Må forholde oss til virkeligheten». Og videre: «At enkelte ikke skjønner realiteten aksepterer jeg, men at Ap nå plutselig ikke gjør det lenger synes jeg er beklagelig». Men hodepina hans er først og fremst Rødt, som hver gang det lanseres nye boligprosjekt krever at kommunen må legge press på utbyggerne om at 10 % av leilighetene skal disponeres av kommunen, for tildeling til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Ordføreren sier konkret: «Her er noe fakta vi alle må forholde oss til: Tildelingsrett er ikke noe kommunen kan bestemme, dette må utbygger ville selv og det kan da tas inn i en utbyggingsavtale».

I dagens avis (ikke i nettutgaven) parrerer så Rødts Eirik Tveiten ved å trekke fram kommunens egne konsulenter, firmaet Rambøll, som i en rapport fra januar faktisk mener det motsatte av ordfører Pettersen og anbefaler kommunen å innta en mer aktiv rolle. De viser til forsking som er gjort, til praksis i Danmark og til at «man i norske kommuner også [har] en lignende rett som den kommunale anvisningsrett».

Les hele innlegget til Eirik Tveiten:

Mangel på kommunale boliger

Leserinnlegg av Eirik Tveiten i Moss Dagblad 4. november 2014

Ordfører Tage Pettersen (H) har et debattinnlegg 28. oktober om kommunal tildelingsrett av boliger til vanskeligstilte. Alvoret i saken for dem det gjelder, betinger at dette ikke bør utvikles til skittkasting om hvem som skjønner virkeligheten, eller slik han innleder med «…atenkelteikkeskjønnerrealiteteneakseptererjeg.»Spørsmålet erhvorvidt kommunen har en slik tildelingsrett eller om det er slik ordføreren skriver at: «Her er noen fakta vi alle må forholde oss til: Tildelingsrett er ikke noe kommunen kan bestemme.»

Konsulentfirmaet Rambøll har en rammeavtale med kommunene i Mosseregionen. (Moss, Rygge, Våler og Råde) I den forbindelse har Rambøll utarbeidet rapporten «Boligmarkedet for vanskeligstilte», datert januar 2014. Rapporten analyser, behandler og anbefaler hvordan dette arbeidet kan føres videre.

I denne rapporten slås det fast at på tross av at det boligsosiale arbeid har høy oppmerksomhet fra både politisk og administrativt hold i kommunen, er et hovedinntrykk og den største bekymringen for Moss: mangelen på kommunale boliger. Rambøll anbefaler at kommunen bør innta en mer aktiv rolle. De viser til at man i Danmark har en utbredt praksis med å bruke en lovpålagt mulighet kommunen har; nemlig anvisningsrett til 25 prosent av boligene. Konsulentene skriver videre at «selv om den norske boligpolitikken skiller seg fra den dansk, har man i norske kommuner også en lignende rett som den kommunale anvisningsrett. (…) Behovet for differensiert boligtilbud, og en bevisst strategi til boligutvikling for vanskeligstilte, understøttes også av forskning i Norge.»

Det blir slått fast at kommunene ved en mer aktiv og strategisk bruk av reguleringsplaner og utbyggingsavtaler mellom utbygger og kommunen kan «tildelingsregler benyttes for å ha bedre styring på hvem som får kjøpe boliger», men at «dette vil kreve en aktiv bruk av leiekontrakter, god oppfølging av beboerne i de kommunale boligene, samt aktivt bruk at Husbankenes økonomiske virkemidler.»

Ordførerens påstand om at kommunen ikke selv kan fastsette en tildelingsrett, står altså i motstrid til de anbefalingene Rambøll legger fram i rapporten og som understøttes av forskere i Norge.

Ordføreren har rett når han skriver at fastsetting av en tildelingsrett bør komme vesentlig tidligere i prosessen. Dette ble også påpekt av meg fra bystyrets talerstol. Og jeg understreket at Rødt ville komme tilbake med en debatt om en generell tildelingsrett for Moss kommunen i det kommunale utvalget for miljø, teknikk og samferdsel (MTS-utvalget), for å inkludere en generell rett i utbyggingsavtaler som kommunen for framtiden inngår med private utbyggere. Dette var også en del av begrunnelsen da jeg i Bystyret 22. oktober mer «forsiktig» formulerte forslaget, for å signalisere at Moss kommune fra nå av er villig til å innta en mer aktiv rolle.

Fredag 17. oktober hadde Moss Dagblad et oppslag om den økende fattigdomsutvikling i Moss. Der ble det vist til at per i dag bor ca. 900 barn i byen under fattige kår, oppslaget ga mange eksempler på hvordan dette rammer dem det gjelder.

Med henvisning til rapporten fra Rambøll og oppslaget i Moss Dagblad fremmet jeg på vegne at AP, SV og Rødt et tillegg til innstilling fra MTS-utvalget:

«Moss kommune går i aktiv dialog med utbygger av boligområdet Sjøhagen B7, for å forsøke å sikre kommunal tildelingsrett for opp til 10 % av boligmassen, for tildeling til vanskeligstilte i boligmarkedet.»

Forslaget ble dessverre nedstemt med 16 mot 23 stemmer.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: