Archive for november, 2014

30. november 2014

Oslofjordbrua: Høyre med jubelkor, men uten sving og trøkk

bru svinger

Høyre skulle ønske det svingte mer rundt planene om bru over Oslofjorden, men kanskje ikke så sterkt som her i USA i 1940. Klikk for å se filmen.

Moss Dagblad har vært på Høyres pressekonferanse for framsnakking av Oslofjordbrua: «- Høyre er opptatt å være et ja-parti. Vi ønsker å jobbe for å få dette til, og vi vil fryktelig gjerne at både innbyggerne og politikerne i hele regionen står sammen om dette».

Men de fleste er i tenkeboksen, og to er klart imot, nemlig SV og Rødt. Eirik Tveiten uttaler på vegne av sistnevnte:

– Det konseptet de foreslår er helt og fullt ut uakseptabelt. Vi har hatt en grundig behandling av dette i partiet allerede, ettersom vi har sett dette komme lenge. Vi har hele tida sagt at i den grad vi vil akseptere en ferjefri forbindelse over fjorden, må det inkludere jernbane. Det finnes to alternativer hvor jernbane er mulig. Det som går via Slagentangen og det som går over Hurum. Begge er forkastet i KVU-en. I stedet havner man på det verste alternativet av dem alle, hvor det er teknisk umulig å legge jernbane.

Reklamer
Stikkord:
28. november 2014

Nye dokumenter om Havnesaken lagt ut

Miljøpartiet De Grønnes nylig varsla klage på havnevedtaket er nå lagt ut på Utvidelsen av Moss havn: Dokumentene i saken. Der har vi også lenka til protokollen fra bystyremøtet 24. november.

Stikkord: ,
27. november 2014

Rødts hjemmeside – en kunnskapsbase!

stkkrdVi har nå rydda en del på hjemmesida og ordna artiklene etter stikkord. Du åpner alle artiklene om et emne ved å klikke på «skyen» med stikkord til høyre her >>

Vi har også delt et tidligere stikkord i henholdsvis Byutvikling og Boligpolltikk. Av andre aktuelle stikkord kan vi nevne Moss havn, Jernbanen og Oslofjordforbindelsen.

Sjøl om vi sjølsagt har vår egen venstrevri, vil hvem som helst kunne danne seg et inntrykk av utviklinga i viktige mossesaker ved å bruke stikkorda. I artiklene er det jo også mange lenker til artikler i lokalavisene m.m., som vi siterer og viser til.

27. november 2014

Bli med på å sikre Rødt-lister i både Rygge, Våler og Moss!

Moss Dagblad påviste 26.11. at Rødt er partiet i Østfold med tredje størst medlemsvekst

Moss Dagblad påviste 26.11. at Rødt er partiet i Østfold med tredje størst medlemsvekst

Nomineringa til neste års kommunevalg er i full gang, og det forlyder fra den interkommunale nominasjonskomiteen til Rødt Moss og omegn at det nå jobbes med lister i alle tre kommunene! Får vi til dét, er det historisk!

read more »

Stikkord:
26. november 2014

10%-en til Rødt får endelig støtte!

Norske boligpriser er høyest i verden. Til stor skade for mange

Norske boligpriser er høyest i verden. Til stor skade for mange

Rødt har gjentatte ganger i utbyggingssaker de siste åra foreslått kommunal tildelingsrett på 10 % av den aktuelle boligmassen, som et sosialpolitisk tiltak for å bøte på den dessverre veldokumenterte fattigdommen blant kommunens innbyggere. Tidligere er dette, med skiftende begrunnelser, blitt avvist eller nedstemt, men stemningen hadde snudd i bystyret 24. november, da Eirik Tveiten foreslo 10% som et generelt krav i de kommunale reguleringsplanene.

Nå ble Rødts forslag støtta av blant annet APs gruppeleder, som viste til Husbankens orientering om denne muligheten på et nylig møte med politikerne. Det eneste motinnlegget kom fra en Høyrerepresentant. Forslaget ble ikke votert over, men ble «vedtatt oversendt rådmannen for videre behandling«. – Sannsynligheten er nå langt større for at forslaget faktisk blir utreda, og ikke bare lagt i en skuff, som tidligere, sier Tveiten til Rødts hjemmside.

read more »

26. november 2014

Rødt om «Sjøsiden»: – Kommunen overlater byutviklinga til Rom Eiendom

rom sosialt

Rom Eiendom er store og sterke og de kan det å presentere seg gjennom innsatser for «Miljø», «Knutepunktsutvikling» og «Sosialt engasjement», som her.

Moss Dagblad i dag var tilstede på bystyremøtet mandag og oppsummerer at den nye flertallskonstellasjonen med H og AP i spissen vedtok «en ny bydel i området som har blitt døpt Sjøsiden (i trianglet Rådhusbrua, Moss havn og Fjordveien)».

Men MD intervjuer også Eirik Tveiten, Rødts bystyrerepresentant. Han «er skuffet over vedtaket om opprettelsen av Sjøsiden Moss AS. Han frykter Rom Eiendom vil overkjøre Moss kommune i arbeidet framover, og at «lille Moss» ikke vil ha muskler nok til å styre byutviklingen i området.

– Dette er en avtale som setter Rom Eiendom i førersetet. Kommunen vil være en smågutt i forhold. Rom har sin egen interesse, og det inkluderer ikke en langsiktig plan over hvordan byen skal se ut.

– Vi skulle helst sett at havneområdet ble lagt til rette for lokal havnebasert næringsutvikling, legger han til».

PS: Rom Eiendom er STORE. Ifølge denne Wikipedia-artikkelen (som er så ukritisk at den antakelig i sin helhet er skrevet av dem sjøl) ble de oppretta i 2001 og er engasjert i «eiendoms- og stasjonsutvikling samt å eie, forvalte, drifte og vedlikeholde eiendom. Rom Eiendom har som mål «å skape bedre byrom der mennesker møtes».
Rom har 95 ansatte og forvalter verdier for rundt 12 milliarder kroner. De årlige driftsinntektene er på omtrent 1300 millioner kroner.
I Rom Eiendoms portefølje er det 2 200 eiendommer med omtrent 1 000 bygg, hvorav 350 er jernbanestasjoner. Til sammen utgjør dette en bygningsmasse på over 730 000 m² og 3 300 leiekontrakter. Utviklingsporteføljen har et potensial på cirka to millioner kvm, hvorav ca 500 000 m² utvikles i samarbeid med andre utviklingsselskaper».

Se spesielt «samarbeidsprosjektene» de er involvert i. Her må «Sjøsiden» komme med.

Stikkord: ,
26. november 2014

Rødt om Oslofjordbrua: – Hva hvis MILJØET fikk bestemme?

ta toget 1I dagens Moss Dagblad (ikke på nett) og i Moss Avis 30.11. gjengir Rødts Eirik Tveiten et «grunngitt spørsmål» han retta til Statens vegvesen på orienteringsmøtet mandag, men som like godt kunne rettes til byens hysterisk fornøyde ordfører. Tveiten spør hva hvis «mandatet fra Samferdselsdepartementet inneholdt et ABSOLUTT krav om at forbindelsen over Oslofjorden først og fremst skulle løses ved å bringe mer av denne trafikken over på kollektivtrafikk og jernbane, hvilke krysningsalternativer ville Statens vegvesen da anbefale?»

Les hele innlegget:

read more »

Stikkord:
25. november 2014

Rødt foreslår å utvide Konvensjonsgården!

konvensjonsgården lite wikipedia

Den konvensjonelle Konvensjonsgården. Det forekommer at Wikipedia ikke er etterrettelig, men dette bildet, som vi har lånt derfra, har riktig antall vinduer. Klikk på bildet for å se originalen

Til førstkommende møte i utvalg for Miljø, teknikk og samferdsel varsler Rødts representant, Grete Rosengren, at hun vil foreslå å forlenge Konvensjons-gårdens søndre fløy med 3,46 meter. Hensikten er å harmonisere bygget med fotografiet som byens turistsenter, Visit Moss, bruker i sin informasjon om denne bygningen, som er av stor nasjonal, for ikke å si internasjonal, historisk interesse.

konvensjonsgården 6

Den «forvokste» Konvensjonsgården. Klikk på bildet for å se det på Visit Moss, i alle fall slik det fortsatt var 30. november kl 08.45.

– Det forbløffende fotografiet viser en sørfløy med hele seks vinduer i to etasjer, mens det i virkeligheten er fem, forteller Rosengren. – Visit Moss, der kommunen for øvrig er en viktig aksjonær, sammen med diverse næringsinteresser, bruker ikke dette fotografiet bare på hjemmesida si, sier hun, men også på den nye, store og forseggjorte informasjonsplakaten de har montert tvers over veien for den berømte gården.

Det «forvokste» fotoet har også lenge vært i bruk på fylkeskommunens side Kulturnett Østfold. Og på sjølveste Grunnlovsjubileets side fins begge variantene på samme oppslag.

read more »

Stikkord:
20. november 2014

Utvidelsen av Moss havn: Dokumentene i saken

OBS: Denne sida vedlikeholdes ikke lenger her, men her.

Å finne dokumenter i denne og andre offentlige prosesser er kronglete. Nedenfor har vi samla lenker til de viktige dokumentene. Det som ikke alt ligger på nettet, legger vi ut. Send oss tips om ting som mangler, eller sjølve dokumentene: frilanders@gmail.com.

NYTT her 19.12.: Moss havnestyre 26.11.2014. Bl.a. Budsjettforslag 2015 (side 23) og Revidert budsjett 2014 (s 28). Protokoll  

read more »

Stikkord:
19. november 2014

Brennaktuelt om Palestina på godt besøkt møte i Moss

Peter M. Johansen innleda om situasjonen i Øst-Jerusalem

Peter M. Johansen innleda om situasjonen i Øst-Jerusalem

På House of Foundation i kveld møtte rundt 25 mennesker, både unge og ikke fullt så unge, fram til det første åpne møtet i Moss på mange år om sitasjonen for palestinerne. Den nystarta Palestinakomiteen i Moss var arrangør. Innleder var Peter M. Johansen, mangeårig utenriksjournalist i Klassekampen, og nylig hjemvendt fra Vestbredden.

Han tok utgangspunkt i den dramatiske situasjonen på Tempelhøyden i Jerusalem. Dette er ting vi leser og hører om her hjemme, blant annet også om de desperate, spredte aksjonene utført av ungdommer fra de innestengte bydelene i Øst-Jerusalem. Nå har Israel økt strafferamma for å kaste stein (!) til 20 års fengsel, og når ungdom går i fengsel og ikke kan følge opp skolegangen, blir familiene deres med dette påskuddet kasta ut av husa sine.

Alt dette er ledd i en «masterplan» om å dele Vestbredden i tre sektorer og å forhindre palestinernes kontakt med Jordan. Enda en svært lite omtalt plan, men med røtter tilbake til 6-dagerskrigen i 1967, går ut på «landbytte»; Israel vil bytte til seg Sinai fra Egypt, og forvise palestinerne dit.

Ca. 25 deltok på møtet i Møllebyen

Ca. 25 deltok på møtet i Møllebyen

Kathrine Jensen, leder i Palestinakomiteen i Norge, orienterte om solidaritetsarbeidet i Norge, med vekt på SodaStream-kampanjen «La boblene briste». Hun oppfordra også sterkt til å bli med på organisasjonens studieturer til Palestina.

Stikkord: