Rødt lanserer sosialistisk byutvikling i Moss!

MA sos byutviklingNår så vi sist ei sånn avisside i Moss? I Norge?! Rødt Moss klemmer til med sosialistisk byutvikling. Dette er bare startskuddet på en prosess, der byens befolkning skal engasjeres i kampen mot markedsstyring av byen vår. For, som Øyvind E. Hansen og Lars Tveiten sier i dagens Aktuell kommentar: «Det representative demokrati er for snevert, vi ønsker ikke – slik ledende politikere i særlig Høyre har tatt til orde for – at folk bare skal få si sin mening hvert fjerde år. Vi ønsker et UTVIDET demokrati, hvor innbyggerne blir trukket med og blir hørt når den framtidige byen planlegges».

Les hele kronikken (her kom den på avisas hjemmeside også, inklusive en kommentar om at «Helt forskrekket over at jeg er HELT enig»):

Sosialistisk byutvikling – i Moss

Aktuell kommentar i Moss Avis 2. oktober 2014, av Øyvind E. Hansen og Lars Tveiten

Næringsgrunnlag, økologisk bærekraft og levende demokrati. Dette er pilarene Rødt vil utvikle byen på. Rødt er opptatt av Moss bys utvikling og framtid, og jobber med vårt program for en byutvikling som tar hensyn til både folks behov, miljøet og fremtiden. Vi kjemper for en helhetlig plan for utvikling av Moss i et stadig mer sosialistisk perspektiv. Dette har vi beskrevet i vårt utkast til byutviklingsprogram. Byen er viktig fordi det i byen vi bor og jobber, og andelen av befolkningen som bor i byer er økende. Det er i byen menneskelige behov dekkes – eller ikke dekkes. Byutviklingen må skape økt trivsel, vekst og frihet, ved at den ivaretar og produserer fellesgoder som er forutsetninger for å dekke viktige menneskelige behov. Det er noe som bare kan skje når våre skapende evner frigjøres og folk deltar i arbeidet med å bygge den gode byen.
Vi tror tre verdier er grunnleggende for den gode by og det gode samfunn, verdier som er forutsetninger for at et samfunn skal kunne sette menneskelige behov og trivsel i sentrum:

Næringsgrunnlag
Byen må ha næringsliv, privat og offentlig, med arbeidsplasser, som gir leveinntekt for alle og skatteinntekter for byadministrasjonen/kommunen. Det må være arbeidsplasser både innen service, offentlig tjenesteyting og innen kultur- og kunnskapsindustri.

Økologisk bærekraft/miljø
Byen må frigjøre områder (for eksempel nedlagte jernbanespor og havneområder) til grønne og andre friarealer, som gir møteplasser, aktiviteter og tilhørighet.

Levende demokrati
Et levende demokrati forutsetter at byens borgere har innflytelse i form av økt bruk av direkte demokrati, og ved at demokratiet utvides til også å omfatte økonomien. Innbyggerne må ha reelle møteplasser (fysiske og digitale) hvor de kan delta i en helhetlig utvikling av enkeltsteder, kvartaler, bydeler og byen under ett, både med hensyn til definering av behov, budsjettering og prioriteringer.

Dette har hatt mye å si for sakene Rødt har engasjert seg i de siste årene:

1) Vi har jobbet for etterbruk av Petersontomta med småbåthavn og utvikling av elvebredden med kulturaktiviteter og møteplasser, samt integrering av Møllebyen med broer over elva. Samtidig har vi sagt at området innover på tomta må forbeholdes næringsvirksomhet og boliger.

2) Vi jobber for en vesentlig bedre sosial boligpolitikk (ved at Moss kommune bør kreve av nye boligområder at kommunen skal ha tildelingsrett på 10 % av boligene til brukere som av ulike grunner har problemer med å komme inn på boligmarkedet).

3) Vi kjemper for at jernbanestasjonen skal ligge i byens historiske og nåværende sentrum, og samtidig øke tilgangen til bydelen Verket/Møllebyen.

4) Vi har kjempet for at beboernes (og grunneiers) løsning for å bli kvitt høyspentledningen over hele nordre bydel («det lange strekket») skal legges til grunn.

5) Vi er mot at det skal bygges en enorm trafikkmaskin under kransen for å legge til rette for at trafikken fra jernbanestasjonen (altså dersom den blir på Værla), biltrafikken til/fra ferga og til/fra Jeløya, skal sluses gjennom denne og at denne investeringen på over 3 milliarder skal brukerfinansieres (bompenger). Vi stiller også krav om at fergeleiet flyttes vesentlig lengre sør.

6) Vi har kjempet for at dersom det skal planlegges en fergefri forbindelse over Oslofjorden skal denne IKKE gå over Jeløya og at den MÅ ha prosjektert for jernbane.

7) Vi er aktive MOT at Moss Havn skal utvikles til en gedigen containerhavn, og ønsker alternative utredninger for hva Værlaområdet kan brukes til.

8) Rødt har kjempet MOT at Orkerød bo- og servicesenter (og andre grunnleggende sosiale tjenester) skal privatiseres, fordi gode velferdstjenester skal tilbys alle innbyggere uavhengig av størrelsen på lommeboka.

I alle disse sakene har vi jobbet sammen med store folkeaksjoner. Når vi nå viderefører denne diskusjonen er det for at i dette arbeidet er vi avhengig av at folk i Moss engasjerer seg og deltar i disse planene. Vi er bare så vidt kommet i gang og vil arrangere ulike møter og diskusjonsplasser.

Vi mener nemlig at et godt demokrati forutsetter at folk engasjerer seg – og blir hørt. Det representative demokrati er for snevert, vi ønsker ikke – slik ledende politikere i særlig Høyre har tatt til orde for – at folk bare skal få si sin mening hvert fjerde år. Vi ønsker et UTVIDET demokrati, hvor innbyggerne blir trukket med og blir hørt når den framtidige byen planlegges.
Det nye Moss er i støpeskjeen, og vil være det de nærmeste åra. Vi – Moss! – kan gå foran og vise vei.

Øyvind E. Hansen og Lars Tveiten
Innbyggere av Moss og medlemmer av Rødt

Reklamer
Stikkord:

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: