Archive for oktober, 2014

23. oktober 2014

Snart gjennombrudd for Rødt om 10% av nye boliger til vanskeligstilte

sjøhgnNår nye boligfelt blir lagt ut, har Rødt i MTS-utvalget og i bystyret igjen og igjen foreslått at kommunen pålegger utbyggerne at 10 prosent av boligmassen skal tildeles vanskeligstilte i boligmarkedet. Bakgrunnen er det økende antall fattige i Moss, somtidig som boligprisene skyter i været, og et av måla er å unngå ghettofisering.

Rødt har stort sett bare fått støtte fra SV, men på bystyremøtet mandag kan Moss Dagblad fortelle at Eirik Tveiten «fikk med seg både Arbeiderpartiet og SV da han fremmet forslag om at Moss kommune må gå i aktiv dialog med utbygger av boligområdet Sjøhagen B7, for å forsøke å sikre kommunal tildelingsrett for opp til 10 prosent av boligmassen, for tildeling til vanskeligstilte i boligmarkedet».

Dette ga ikke flertall, men viser at «10-%-kravet» er i ferd med å få gjennomslag, som et virkemiddel for å utvikle flere og rimeligere boliger. Nå gjelder det å få kravet inn i saksbehandlingen på et et tidligere tidspunkt, og ikke slik som denne gangen da forsdlaget ble avvist av rådmannen med at kravet skulle vært stilt på et mye tidligere tidspunkt.

Reklamer
18. oktober 2014

900 fattige barn i Moss: Rødt foreslår konkret tiltak

tveiten ghettoI dagens Moss Dagblad, byens nygamle avis, blir Rødts Eirik Tveiten intervjua om et innspill han kommer med til bystyremøtet mandag. Innspillet er blant annet et svar på gårsdagens oppslag i samme avis om at rundt 900 barn i Moss må defineres som fattige.

Tveiten foreslår «at vi går inn i dialog med utbyggeren av boligområdet Sjøhagen for å sikre at vi får kommunal tildelingsrett på 10 prosent av boligmassen til vanskeligstilte».

Rødt har også tidligere i flere saker hvor bystyret har detaljregulert nye boligområder, foreslått at Moss kommune kan stille strengere krav til boligbyggeren og konkret krevd at «kommunen må kreve tildelingsrett på 10% av boligmassen for tildeling til vanskeligstilte i boligmarkedet».

Les hele forslaget til Rødt:

read more »

8. oktober 2014

Trude på trøkk!

trude byavisaTrude Galle, også kjent som styremedlem i Rødt og kommunepolitiker i Moss for samme parti, blir i dag presentert i Byavisa med sitt breieste smil og sin aller mest skeptiske holdning til Våre Religioner. Flottagitt!

6. oktober 2014

Havneutvidelsen: – Bystyret og mossefolket er holdt for narr!

værven 1917

Skipsbygging var forurensende. Her fra maskinhallen på Værven i 1917. Fra boka Skibsbygging i Moss.

Torsdag bekrefta fylkesmannen overfor Moss Dagblad at miljøargumentet ikke taler for å fylle Værla med stein, slik ordføreren og et flertall i bystyret har hevda. For bunnen i Sundet, nord for Kanalen, er mye mer forurensa og kunne trengt steinen. Dette har Rødts Eirik Tveiten alt sagt i flere uker. Så det var bare naturlig at han fikk hovedoppslaget i samme avis fredag: Han sier her at både bystyret og mossefolket er blitt holdt for narr:

– Miljø har vært flagget som det viktigste argumentet. Det er bare tøys. Men først nå, etter at det ble flertall for tildekkingen i Værla, tør ordføreren å innrømme at det egentlig ikke dreide seg om miljø, men om å utvide havna» …»Dersom vi skal ha noen troverdighet som politikere, må vi være ærlige. Derfor bør flertallet nå manne– og kvinne seg opp til å snu i denne saken. De steinmassene vi nå kanskje kan få gratis fra Bekkelaget, bør definitivt heller gå til å dekke til i Mossesundet. Da gjør vi noe godt for miljøet også».

Stikkord: ,
2. oktober 2014

Rødt lanserer sosialistisk byutvikling i Moss!

MA sos byutviklingNår så vi sist ei sånn avisside i Moss? I Norge?! Rødt Moss klemmer til med sosialistisk byutvikling. Dette er bare startskuddet på en prosess, der byens befolkning skal engasjeres i kampen mot markedsstyring av byen vår. For, som Øyvind E. Hansen og Lars Tveiten sier i dagens Aktuell kommentar: «Det representative demokrati er for snevert, vi ønsker ikke – slik ledende politikere i særlig Høyre har tatt til orde for – at folk bare skal få si sin mening hvert fjerde år. Vi ønsker et UTVIDET demokrati, hvor innbyggerne blir trukket med og blir hørt når den framtidige byen planlegges».

Les hele kronikken (her kom den på avisas hjemmeside også, inklusive en kommentar om at «Helt forskrekket over at jeg er HELT enig»):

read more »

Stikkord: