Archive for september, 2014

21. september 2014

Dyr uvitenhet av Venstre

grete rosengrenGrete Rosengren, gruppeleder for Rødt i Utvalg for Teknikk, Miljø og Samferdsel, hadde lørdag 20. september et leserinnlegg som svar på Venstres Sindre Westerlund Mork sin «Aktuell kommentar» 16.9. Venstres gruppeleder, mener hun, gir inntrykk av at vi «ikke vet noen verdens ting, om noen ting som har med Moss Havn å gjøre». Men tre nye, dyre utredninger trengs ikke i denne saken. I seks punkter ramser hun opp hva vi faktisk allerede veit, og som er nok til å avvise fylling av stein på havbunnen i det omfanget som kommunen her planlegger.

Les hele innlegget:

read more »

Reklamer
Stikkord:
19. september 2014

Målet er en giganthavn i Moss!

kontnrI forkant av i bystyremøtet mandag (kan følges på nett), der det skal stemmes over dumping av steinmasser i havna, har Rødts Eirik Tveiten sett på kommunens søknad til Fylkesmannen (OBS: dokumentet er på over 200 sider og lar seg praktisk talt ikke laste ned på ei normal linje. Vi har sendt klage til kommunen). I dagens «Aktuell kommentar» i Moss Avis konkluderer Tveiten med at søknaden styrker teorien om at «det planlegges kort og godt for utbygging til en gigantisk konteinerhavn». For ifølge kommunens egne undersøkelser er det bare ubetydelige miljøproblemer som steinmassene skal fjerne eller skjule. Han mener massene snarere kan øke miljøproblemene og mener derfor at bystyret og fylkesmannen bør «avvise søknaden i den form den nå har, som forsøk på å omgå miljølovens intensjon».

Tveiten mener at vi heller bør «begynne med å samle [oss] om en visjon for byen. Utbygging til en gedigen konteinerhavn som tar imot varer for resten av østlandsområdet, gir ikke mange arbeidsplasser, men vil derimot styrke utviklingen av Moss til en ren pendlerby».

Stikkord:
17. september 2014

Tveiten med brannalarm

brannlrmNå er det et år siden bystyreflertallet begynte å krongle det til for seg i «brannsaken». Rødts Eirik Tveiten har vært den klart tydeligste kritikeren mot at Moss skulle trekke seg ut av det interkommunale samarbeidet på den måten de gjorde. Og, sjøl om det er liten trøst, ble det nylig klart at Rødt har innkassert et «hva-var-det-vi-sa-poeng» i denne saka.

Nå føler Tveiten at det virkelig brenner under kommunens føtter og fremmer til førstkommende bystyremøte en interpellasjon med et saklig spørsmål til ordføreren om hvordan det går med utredninga av et eget brannvesen. Pluss et mer ironisk formulert spørsmål som går på om kommuneledelsen har lært noe som helst av dette.

Les Rødts interpellasjon til bystyrets møte 22. 09.14:

read more »

Stikkord:
12. september 2014

Lær å SKRIVE og å bli LEST – skrivekurs for Røde

Castro skrvrRødt Moss og omegn arrangerer gratis skrivekurs for medlemmer og sympatisører tirsdag 17.september kl. 19.00-21.00 i Galleri S10, Skoggata 10. Profesjonelle lærerkrefter.
Det er fordel å ha med seg en bærbar PC på kurset. Hvis dere ikke har en selv, så forsøk å få lånt en.
Hjemmelekse: Lag et leserbrev om et aktuelt lokalpolitisk tema. Dere må selv finne et tema fra lokalmiljøet. Dette leserbrevet skal være på mellom 1600 og 1800 tegn (inkl. mellomrom). Print ut leserbrevet og ta det med. Sørg også for å ha det lagret på den PCen som dere tar med på kursdagen (eventuelt lagret på en minnepinne).
Ta også med dere en god porsjon godt humør, pågangsmot og noen gode idéer. Kurset er ikke ment som en enveiskommunikasjon. Meningen er å finne fram til noen hovedpunkter for hvordan vi bygger opp et godt leserbrev, og diskutere oss fram til det som fungerer.

Påmelding innen lørdag 13. september til eiriktveiten @ hotmail.com

11. september 2014

Tveiten og Rødt = Godt stoff!

dagsavisen tveiten skattRødt og Eirik Tveiten skaper ikke bare vansker for ordføreren og hans planer og sakskart, partiet ønsker å påvirke hele dagsordenen i mossepolitikken. I Byavisa i går klarte Tveiten å få REVOLUSJON på førstesida i en norsk avis (for hvilken gang siden 1917?). I intervjuet inne i avisa har redaksjonen gjort et hovedpoeng av at han ymter om å stille som ordførerkandidat. Men vel så viktig er signalet om at Rødt jobber med en PLAN FOR SOSIALISTISK BYUTVIKLING. Mye mer om dette på denne bloggen etter hvert.

Og dagens nummer av det gjenoppståtte Moss Dagblad inneholder et intervju med samme Tveiten, der han krever en radikalt høyere, men mer sosial, EIENDOMSSKATT. Han har også et spark til APs Shakeel Rehman, som dagen før foreslo å gjeninnføre satsen på 4,1 promille. Minst 5 promille trenger vi, sier Eirik Tveiten. Da får vi inn 20 millioner, som er et minumum i dagens situasjon, der viktige velferdstilbud er trua.

3. september 2014

Rødt Moss og omegn involvert i TRIPPEL MEDIESJOKK!

Rødt mb fotballMoss og omegn er involvert i et sensasjonelt presseoppslag i Morgenbladet denne uka. Det dreier seg egentlig om tre – 3 – oppsiktsvekkende forhold: For det første at Morgenbladet i det hele tatt skriver om fotball og idrett, for det andre at, som deltaker i fotballcupen til House of Foundation forrige helg, har Rødt Moss og omegns førstelag fått omtale i dette sjeldne oppslaget i kulturavisa MB! Sitat: «Etter å ha gått ubeseiret gjennom fem kamper, og slått ut blant annet billedkunstnere, arkitekter og Rødt Moss og omegn …»

read more »

Stikkord:
1. september 2014

Enda ei ny RØD bok der mossinger har bidratt!

fgorstå forandre liteHer om dagen skreiv vi om Bjørn A. Grønnas bok om livet på Cellullosen. Nå er også studiesirkelen til partiet Rødt ferdig, en trykksak som studieutvalget til Rødt Moss og omegn har vært fødselshjelper til og der vi har bidratt til både innholdet og ferdigstillinga.

I Moss og etter hvert flere steder i Østfold gjennomførte vi i fjor en egenprodusert studisirkel: «Å forandre verden» – studier i marxisme og kapitalisme«. Ryktet gikk rundt i landet, og Rødt sentralt tok kontakt med tanke på å gjøre dette til en sirkel særlig for nye medlemmer av partiet og for folk som står nær eller vurderer å nærme seg partiet. Eller «bare» vil diskutere politikk.

Dette har i løpet av sommeren resultert i «Forstå og forandre», ei bok på 90 sider med aktuelle tekster og studiespørsmål på fire felt som er viktige for å begripe mer av den urolige verdenen vi lever i:

  • Filosofi: dialektisk materialisme
  • Klasser og krefter for forandring
  • Utbytting og kvinnelønn
  • Hvorfor sosialisme

Noen av tekstene vi hadde i den lokale «mossesirkelen» er bytta ut med nyere tekster. Den er nå satt sammen av artikler av Jorun Gulbrandsen, Michael A. Lebowitz, Siri Jensen, Kjersti Ericsson. I tillegg til utdrag fra Rødts program.

Det arbeides med planer om å tilby en sirkel på fire møter i løpet av høsten. Følg med her eller også på Rødt Moss og omegns Facebookside.