Archive for august, 2014

30. august 2014

Rødt-veteran i Moss skriver om den nære historia

grønna MA liteBjørn Aslaksen Grønna er blitt bok! Alle som kjenner ham i Moss, og det er ikke få, synes ikke det er så rart. Den opprinnelige hallingdølen har på mange felt vært en frontfigur i byen. For de politiske motstanderne var han en plagsomt aktiv og grundig bystyrerepresentant for Rød Valgallianse (partiet Rødts forgjenger) fra 1995 til 2003, deretter var han en pågående leder av den lokale Naturvernforeninga i flere år, og han har vært idrettsleder både på Kambo og i forhold til Zambia. Noe han fikk Moss kommunes kulturpris for i 2006. I perioder har han vært like mye i lokalavisene som Rødt-representant Eirik Tveiten i dag.

read more »

Reklamer
30. august 2014

Har Moss brent bruene?

Animasjon av branner rundt på kloden til enhver tid

Animasjon av branner rundt på kloden siden år 2000

Moss vil inn igjen i brannsamarbeidet, men politikerne er uenige i om det var en tabbe å melde seg ut». Dette er Moss Avis’ foreløpige oppsummering av denne saken, som har versert i politiske organer siden i vinter. Rødts Eirik Tveiten stilte i februar spørsmål ved om kommuneledelsens utmelding av brannsamarbeidet med nabokommunene var noen lur taktikk. Dette fikk også Moss Avis tidlig med seg.

Movar har nå på oppdrag fra Rygge kommune regna på utgiftene med et delt kontra et felles brannvesen. De bekrefter nå Rødts klare sigal i sommer om at det vil bli dyrere. Et delt brannvesen vil koste 10 millioner mer enn et felles.

 

Stikkord:
20. august 2014

Rødt samler støtte rundt byutvikling

tveiten 18aug14

Klikk på bildet for å se videoopptak fra bystyremøtet

Før, under og etter det ekstraordinære bystyremøtet mandag om Moss havn, har partiet Rødt og bystyrerepresentant Eirik Tveiten hatt stor oppmerksomhet. Uten hans initiativer de siste ukene er det ikke sikkert at ordførerens vidløftige planer ville bli utsatt. Tveitens kritiske pågåenhet og samarbeidsevne har ikke minst redaksjonen i Moss Avis lagt merke til. I lederartikkelen i dag, 20. august, heter det blant annet:

«Et av par­t­ie­ne som sur­fer i opp­rørt vann og byg­ger al­li­an­ser er Rødt. Par­t­iet kan fort se på ut­set­tel­sen av havnesaken som en mu­lig­het til å skaf­fe om­kamp om stasjonsplasseringen i Moss, og sam­ti­dig tor­pe­de­re pla­ne­ne til Rom Eiendom om «Pro­sjekt Sjø­si­den», som vil bi­dra til å flyt­te sent­rum i ret­ning hav­na».

Vi har spurt Eirik Tveiten om en kommentar:

– Det er en fin og hederlig omtale i Moss Avis, og det kan jo virke som om at avisa har «avslørt» at Rødt Moss har et strategisk syn på byutvikling og ser Moss kommune under ett, og ser for seg en helhetlig plan for hvordan det postindustrialiserte Moss kan bli. I et sosialistisk perspektiv ønsker vi en hyggelig by og bo i, med arbeidsplasser og kultur i nærmiljø, mer demokrati og gode møteplasser for byens innbyggere.

Rødt Moss og omegn hadde i går et godt besøkt medlemmøte om nettopp byutvikling i sin fulle bredde. Alt tyder på at partiet alt i god tid før valgkampen neste år vil bidra vesentlig til debatten om byens framtid.

Stikkord: ,
18. august 2014

Dagens ironiske høydepunkt

Moss kommunes hjemmeside, der de inviterer til å se dagens ekstraordinære, men nærmest-lukka-for-alle-andre-enn-OSS-møte om havna, står det nederst: “Engasjer deg i vårt lokaldemokrati!” Med utropstegn.

Rykter sier at dagens møte kan bli interessant, ikke minst for ordføreren og hans parti. Så møt gjerne opp, eller følg tv-sendinga fra klokka 18.

17. august 2014

Havnediskusjonen som blei vekk

Moss indre havn ca. 1900

Moss indre havn ca. 1900. Klikk på bildet for å se originalen

Tage Pettersen, Moss’ ordfører, nekter plent å slippe til kritikk mot den i hui og hast planlagte 100 måls havneutvidelsen under mandagens ekstraordinære bystyremøte. Moss Avis skriver om Rødts Eirik Tveitens to henvendelser til ordføreren om at tilhengere og motstandere bør få komme til orde. Første gang foreslo han innlegg fra partene under bystyremøtet, men da det ble tilbakevist, foreslo han presentasjoner før bystyremøtet blir formelt konstituert. Dette har heller ikke flertallet tid til.

Dette er oppsiktsvekkende blant annet i lys av mengden av grundige innlegg i Moss Avis. Der har folk fra svært forskjellige leire kritisert planene fra flere vesentlige vinkler.

6. august 2014

Rødt medlemsmøte 19. august. Temaer: Landsmøtet, byutvikling og nominasjonskomite

Den franske byen Salon-de-Provence er malt rød av en kunstner. Det er ikke nødvendigvis det Rødt legger i sosialistisk byutvikling, men medlemmer kan foreslå det på medlemmøtet

Den franske byen Salon-de-Provence er malt rød av en sveitsisk kunstner. Det er ikke nødvendigvis det Rødt legger i sosialistisk byutvikling, men medlemmer har anledning til å foreslå det på medlemmøtet 19. august

Innkalling til medlemsmøte i Rødt Moss og omegn tirsdag 19.8.14
Tid: tirsdag 19.8.14 klokka 19.00-21.00
Sted: Moss Rådhus, formannskapsrommet – OBS: Ikke på Folkets hus denne gangen!

Saksliste:

Landsmøtet 2014: Innledning av representant fra partikontoret
En representant fra Rødt sentralt kommer for å oppsummere Landsmøtet 2014. Hvem som kommer blir avklart i løpet av kort tid.

Valget 2015: Opprettelse av nominasjonskomite

Vi tar sikte på å stille liste i Moss, Rygge og Våler ved kommunevalget høsten 2015. Styret legger fram forslag til nominasjonskomite, og forteller om prosessen videre.

Sosialistisk byutvikling

Øyvind E. Hansen innleder om byutvikling i et sosialistisk perspektiv, deretter blir det diskusjon. Dette inkluderer alle sakene der Rødt har gjort seg bemerket de siste årene, og sakene som fortsatt er høyaktuelle:
– Oslofjordforbindelsen/ferga
– Havnesaken
– Jernbanesaken
– Høyspenten på Kambo
– Petersontomta og sentrumsutviklinga
– Kommunereformen

Vel møtt!

PS: For øvrig ser aktivitetsplanen til Rødt Moss og omegn slik ut for høsten 2014:

read more »

5. august 2014

Moss havn: – Hvorfor sånt hastverk?

Klikk på bildet for å få flere inntrykk fra kontainerhavna i Bremerhafen. Om du tør.

Klikk på bildet for å få flere inntrykk fra kontainerhavna i Bremerhafen. Om du tør.

I Moss Avis 2. august hadde Stian Orm, Rødts varamedlem i MTS-utvalget et leserinnlegg med dette spørsmålet i tittelen. Han møtte for Rødt i utvalgets møte i juni. Han gjør i leserinnlegget greie for saksgangen og flertallsvedtaket i utvalget, som var identisk med Rødts forslag, men må konstatere at ordføreren velger å ikke følge normal saksgang videre. Ordføreren ignorerer utvalgets krav om bedre utredning og fremmer saken på et ekstraordinært hastemøte alt 18. august. Stian Orm konkluderer: «Det synes jeg er veldig rart. Hvilke vedtak vi gjør for utviklingen av havnen nå, vil få konsekvenser for Moss i flere tiår fremover både økonomisk, men ikke minst inne for byutvikling og samferdsel. Disse vedtakene må derfor bygge på noe mer håndfast enn synsing».

Les hele innlegget:

read more »

Stikkord: ,