Archive for juli, 2014

17. juli 2014

Sommerens agurk: Parlamentarisme i Moss – igjen?!!

agurkfjesDet er normalt avisene som må ty til «agurker» i sommervarmen, men i Moss prøver også partiet Venstre seg på dette ved å gjenta det nærmest dødfødte forslaget fra to år siden om parlamentarisk styreform i Moss. Sindre Westerlund Mork (V) later som om situasjonen i dag er vesensforskjellig fra i 2012, da posisjonens største parti, Høyre, trakk seg fra samarbeidet på dette punktet.

I oppslaget om dette i Moss Avis 16.7. sier Rødts Eirik Tveiten følgende: «Denne gangen er det formelle på plass når det gjelder å fremme forslag om parlamentarisme, men det også det eneste positive ved forslaget. Det er økonomisk uholdbart å innføre en slik modell i Moss, og det gir grobunn for et demokratisk underskudd».

Rødts Eirik Tveiten var den kanskje viktigste premissleverandøren for motstanden den gangen. Og kampen ble langt på vunnet gjennom åpen debatt, folkemøter og massemobilisering.

Her på Rødt Moss og omegns hjemmeside bidrar vi til sommeridyllen ved å minnes våre egne oppslag om dette forslagets vei mot nederlag i 2012.

Moss Avis viser i en bisak (ikke på nett) til en rapport om byparlamentarisme fra Universitetet i Nordland, der konklusjonen er at denne modellen eventuelt bare passer i store byer. Rapporten er gjort på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og kan leses på departementets hjemmeside.

Reklamer
3. juli 2014

Tveiten om brannfadesen i Moss: – Innrøm feila og oppfør dere ordentlig!

Moss Avis på nett har denne overskrifta i ettermiddag: «Det blir ikke brannsamarbeid med Follo : Forsøket på å slå sammen brannvesenet i Follo- og mosseregionen har havarert. – Hva nå med Moss? spør Eirik Tveiten».

– Det var dette jeg advarte om da Moss meldte seg ut av brannsamarbeidet i MIB (Mosseregionen interkommunale brann- og feiervesen), sier Eirik Tveiten (Rødt), en av dem som protesterte høyest da bystyret vedtok å melde Moss ut av brannsamarbeidet.

Og han fortsetter: – Rykk tilbake til start! Innrøm at dere har dummet dere ut, trekk tilbake oppsigelsen og gå i forhandlinger med de kommunene vi skal fortsette å samarbeide med i mange år framover.

Vi skreiv om dette på Rødt Moss i mars, da Eirik Tveiten la fram sine advarsler.

Stikkord: