Løftebrudd om høyspenten på Kambo

høyspenning

I Moss Avis i dag har Eirik Tveiten, Rødt, et leserinnlegg om høyspenten på Kambo. Her er han ikke nådig overfor Arbeiderpartiets representanter, som han mener bryter løfter som er gitt til Rødt og SV, men ikke minst til innbyggerne i Nordre bydel.

I bystyret mandag hadde Rødt et forslag om at «Moss bystyre ber MK Eiendom å legge alternativ 2 (det lange) til grunn i det videre arbeidet. De beregnede ekstrakostnader ved valg av dette alternativet legges inn i Moss kommunes langsiktige investeringsplan. Innbetaling på langsiktige lån økes med 1 million kroner fra ogmed 2018».

Frp støtta dette, men foreslo å utrede begge alternativene «sånn at bystyret står fritt til å velge raskeste løsning når vi vet om kommunen får overtatt nødvendige tomter til alternativ 1 eller om bystyret da ønsker et annet alternativ som sikrer fortgang».

Rødts og Frps forslag fikk bare 7 stemmer (Rødt, SV og FrP) og falt.

Da skriver Tveiten:

Hva skal vi med fiender, når vi har slike venner?

Leserinnlegg i Moss Avis 21. juni 2014 av Eirik Tveiten, Rødt

Som et sosialistisk parti er Rødt opptatt av å utvide og utvikle et stadig mer levende lokaldemokrati slik at innbyggerne får reell mulighet til å delta i avgjørelser som gjelder deres hverdag og livsvilkår.

Da Ap, SV, Rødt og Georg Fiane i forrige bystyreperiode, med en stemmes overvekt, sikret flertall for beboernes ønske om at den nye ungdomsskolen i nordre bydel (Kambo), skulle lokaliseres på Nøkkeland, var det under den klare forutsetning at høyspentledningen over hele nordre bydel skulle fjernes. Dette løftet har det til nå ikke vært mulig å innfri. De ulike forslagene til hvordan dette kunne løses har enten vært urealistiske (grave ned) eller hatt en kostnadsramme (sjøkabel), som det ikke har vært mulig å realisere.

Til bystyrets møte mandag 16. juni (under kommunens behandling av langtidsplanen) forelå et forslag som både hadde tilslutning fra beboerne i nordre bydel og de berørte grunneiere, og med en akseptabel framdriftsplan og kostnadsramme; det såkalte «lange» alternativet. Det var derfor svært merkelig og skuffende at det ikke var mulig å oppnå flertall i bystyret for dette. Særlig siden FrP hadde varslet at de også ville støtte beboernes krav om det lange alternativet, og på den måten sikret flertall for at dette kunne bli vedtatt.

I tillegg ble det påvist feil i dokumentene da bystyret i oktober 2013, vedtok et alternativ (det korte strekket). I disse (hemmeligstemplede!) sakspapirene var det feilaktig oppgitt at også det lange alternativet ville medføre ekspropriasjon, noe som i følge den aktuelle grunneier, aldri har vært uttalt. Det vedtatte (korte strekket) vil derimot medføre ekspropriasjon med usikkerhet både når det gjelder kostnader og framdriftsplan.

Moss Ap bør ikke slippe unna et kritisk søkelys i denne saken. Beboerne på Kambo har krav på en troverdig forklaring på hvorfor partiet ikke ville godta det konstruktive forslaget som ble fremmet i bystyret. Hvorfor Moss Ap valgte å gå fra sitt løfte som de både har gitt til beboerne i nordre bydel, men også til sine samarbeidspartnere (SV og Rødt), er uforståelig og svært skuffende.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: