Archive for juni, 2014

25. juni 2014

Fortsatt Norge i krig i Afghanistan, Brende?

Rødt-leder Lars Tveiten holdt tale 1. mai i år

Rødt-leder Lars Tveiten

«Krigen i Afghanistan er inne i sitt 14. år, og det er tydelig for alle som vil se, at den har vært en katastrofe for folk i Afghanistan». Dette skriver Lars Tveiten, leder av Rødt Moss og omegn, i et leserinnlegg i Moss Avis 25. juni. Han  kritiserer forsvarsminister Børge Brende (H) for å konkludere at det var «naturlig» å gå inn i Afghanistan, faktisk før hans eget evalueringsutvalg har kommet fram til mandatet for sitt arbeid.

Les hele innlegget:

read more »

Reklamer
Stikkord:
25. juni 2014

Nei til å belønne gårdeiere som gir f…

grete rosengrenOverfor Moss Avis 25. juni beklager Grete Rosengren, Rødts medlem i utvalg for Miljø, teknikk og samferdsel, at kommunen i saken om riving av Skoggata 4-8 «tvinges til å gjøre valg som ikke er i takt med byens utvikling». Rødt vil i utvalgsmøtet samme dag stille flere betingelser enn i rådmannens innstilling for at det her skal få bli midlertidige P-plasser. Blant annet mener Rødt at alle eksisterende trær skal bevares, at 25 % av arealet skal opparbeides til leikeplass, parkareal med fontene og minimum én hvilebenk. Samt at plass skal settes av til lading av elbiler og offentlig dusj og toalett.

Stikkord:
21. juni 2014

Løftebrudd om høyspenten på Kambo

høyspenning

I Moss Avis i dag har Eirik Tveiten, Rødt, et leserinnlegg om høyspenten på Kambo. Her er han ikke nådig overfor Arbeiderpartiets representanter, som han mener bryter løfter som er gitt til Rødt og SV, men ikke minst til innbyggerne i Nordre bydel.

I bystyret mandag hadde Rødt et forslag om at «Moss bystyre ber MK Eiendom å legge alternativ 2 (det lange) til grunn i det videre arbeidet. De beregnede ekstrakostnader ved valg av dette alternativet legges inn i Moss kommunes langsiktige investeringsplan. Innbetaling på langsiktige lån økes med 1 million kroner fra ogmed 2018».

Frp støtta dette, men foreslo å utrede begge alternativene «sånn at bystyret står fritt til å velge raskeste løsning når vi vet om kommunen får overtatt nødvendige tomter til alternativ 1 eller om bystyret da ønsker et annet alternativ som sikrer fortgang».

Rødts og Frps forslag fikk bare 7 stemmer (Rødt, SV og FrP) og falt.

Da skriver Tveiten:

read more »

5. juni 2014

Å lære politikk er gøy – også!

Rødt er en av de klart mest "INNE" leietakerne i Folkets Hus i Moss

Rødt er en av de klart mest «INNE» leietakerne i Folkets Hus i Moss

I går gjennomførte Rødt Moss og omegn det første av to studie-/debattmøter på grunnlag av Michael Lebowitz’ artikkel «Sosialisme for det 21. århundre». Vi er ti deltakere på denne «mini-sirkelen», medregna studieutvalget på tre. Disse studiene av viktige artikler som dukker opp i tidsskrift og aviser har partilaget tenkt å videreføre som et fast tilbud, med ett eller to møter per artikkel.

Alle møtedeltakerne var aktive med kunnskap, synspunkter og ikke minst spørsmål. Studiemetoden (også kalt «Johansenmetoden») går ut på at alle leser artikkelen på forhånd, men så leser én høyt avsnitt for avsnitt, mens vi løpende drøfter innholdet.

Lebowitz er en ledende US-amerikansk marxistisk økonom. Han er blant annet fast skribent i tidsskriftet Monthly Review.

Stikkord:
4. juni 2014

Grav ned høyspenten – NÅ!

Dette RØDE skiltet på Hesteberget gjelder kabel til Gullholmen

Dette RØDE skiltet på Hesteberget gjelder kabel til Gullholmen

Rødts Eirik Tveiten hadde 2. juni et leserinnlegg i Moss Avis, der han ikke bare gjentar argumentene sine fra bystyrebehandlinga i fjor for «det lange alternativet» når det gjelder høyspentkabelen til Kambo, men i tillegg nå har snakka med grunneieren. Hun vil ikke akseptere «det korte» alternativet. Da må kommunen eventuelt ekspropriere, noe som vil bety stor usikkerhet. Det «lange» alternativet vil bli noe dyrere, men differansen vil kunne betales ved å øke eiendomsskatten med 0,5 promille.

Les hele innlegget:

read more »