Archive for mars, 2014

26. mars 2014

Privatisering av Orkerød – en forsmak på den blå-blå omsorgspolitikken

I USA demonstrerer motstandere mot privatisering med ironi

I USA demonstrerer motstandere mot privatisering med ironi (klikk på bildet for detaljer)

På medlemsmøte i går vedtok Rødt Moss og omegn en uttalelse til støtte for de ansatte og deres organisasjoner i kampen mot konkurranseutsetting av Orkerød sykehjem. I uttalelsen mener Rødt at bakgrunnen for konkurranseutsettinga er at «en privat virksomhet kan klare seg med mindre bemanning, og fordi private kan tilby dårligere lønns- og pensjonsvilkår til dem som jobber der». Og videre at de borgerlige har som mål «at omsorgtjenesten skal bli en del av markedet, slik at det kan utvikles alternative tjenestetilbud, og at de beste tjenestene skal tilbys dem med den tjukkeste lommeboka».

Les hele uttalelsen:

read more »

Reklamer
17. mars 2014

– Toget er ikke gått for å diskutere stasjonsplassering i Moss

En god stasjon er nyttig når man må vente på toget

En god stasjon er nyttig når man må vente på toget

Til Moss Avis i dag sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at «toget har ikke gått for å diskutere disse tingene. Såpass langt perspektiv har vi på dette, og jeg kan ikke se at det er rett som Irene Johansen (Ap) har sagt, at dette setter prosjektet i fare.

– Så du ser ikke bort fra at det kan bli en utredning av sentrumsalternativet?

– Jeg må forhøre meg litt om hva som er tenkt. Jeg vil ikke love noe, men jeg har en stor forståelse for prosjektet.

Stikkord:
17. mars 2014

– Dagens politiske flertall gjør opp regning uten vert

tveiten på tvHovedoppslaget på Moss Avis’ debattsider lørdag 15. mars var nok en gang av Rødts Eirik Tveiten. Han oppsummerer sentrumskonferansen to dager tidligere, der han var aktiv, som vanlig. I avisas videointervju med Tveiten var poenget blant annet Moss’ ekstremt langstrakte sentrum hvis stasjonen legges i havna ved Værla og bystyret fortsetter å støtte de private planene om bybebyggelse også der nede. Dette tar han grundigere for seg i lørdagens leserinnlegg:

read more »

Stikkord: ,
10. mars 2014

Rødt: Flytt fergeleiet og endre avtalen med Staten Vegvesen

Rundkjøring i tunnell under Moss, ifølge Statens Vegvesen

Rundkjøring i tunnell under Moss, ifølge Statens Vegvesen

I dagens kronikk i Moss Avis advarer Rødts Eirik Tveiten sterkt mot Statens Vegvesens planer om å bygge «en gedigen underjordisk rundkjøring under Kransen, som skal finansieres ved at alle som tar ferga samt de som kjører til/fra den nye Jernbanestasjonen og til/fra Jeløya skal betale bompenger». Løsninga vil bli svært dyr (3,5 milliarder) og byen må leve med gravinger og provisoriske trafikkløsninger med mer i 13 – tretten – år.

Han mener at «både trafikkløsningen og finansieringsformen bør … så snart som mulig komme til en folkeavstemming, seinest ved kommunevalget høsten-2015», og at fergeleiet må «flyttes ut av Moss sentrum, omtrent til det området der det er sannsynlig at en ny bro over Oslofjorden vil treffe fastlandet».

Les hele kronikken her:

read more »

9. mars 2014

Kvinnedagen 8. mars 2014 – tidenes flotteste?!

Fra Rødt-/RU-standen i Moss 8. mars 2014

Fra Rødt-/RU-standen i Moss 8. mars 2014

I Moss var det dessverre ikke noe demonstrasjonstog i år, men Rødt og Rød Ungdom hadde en flott stand i gågata, noe Moss Avis sin journalist satte pris på. Også fotografen: Det var R og RU som fikk bildet sitt i nettavisa, og ikke de som i kirka, sjølsagt, og heller ikke i Kunstgalleriet, tilsynelatende var helt uinteressert i regjeringas planer om å gi legene reservasjonsrett, den saka som fikk mange til å i tog for aller første gang. I Oslo og resten av landet gikk mange titusener i tog under paroler som den i Oslo : FORSVAR ABORTLOVEN! -NEI TIL RESERVASJONSRETT.

Rødt og Rød Ungdom delte ut mars-utgaven av Rødt Nytt og kom i prat med mange som hadde ønska seg et 8.marstog i Moss i år. Det er tydelig at både reservasjonsretten og de voldsomme voldtektstalla som nylig er lagt frem, engasjerer, heter det i en rapport fra deltakere på standen.

Mange mossekvinner og -menn var opplagt med i tog og arrangementer i Oslo i år, og dette (12 000 demonstranter) bør inspirere til en skikkelig 8. mars i Moss neste år. Se denne bildesamlinga på Flickr fra Oslo (klikk på bildet):

åttende mars 2014 (1)

Stikkord:
2. mars 2014

8. mars trenger et løft i Moss

rødt 2014-01Om noen synes at programmet for den internasjonale kvinnedagen blir litt for tamt i Moss (dette bør blant annet Rødt forsøke å gjøre noe med neste år!), så er det mulig å delta på arrangementer i Oslo. Eller også skaffe seg det ferske 8. mars-nummeret til tidsskriftet Rødt!

2. mars 2014

Rødt: Krev erstatning fra styre og daglig leder i Movar

Fra Moss Avis 7. november i fjor

Fra Moss Avis 7. november i fjor

I Moss Avis 1. mars skriver de om behandlinga av den andre interpellasjonen til Eirik Tveiten (Rødt) i siste bystyremøte. I interpellasjonen (pdf-fil) rekapitulerer Tveiten fjorårets store Movar-skandale og minner blant annet om at i Deloitte-rapporten, som kommunen hadde bestilt, slås det fast at styret og daglig leder brøt selskapsavtalen og IKS-loven da de investerte 15 millioner i MME. Tveiten mener tapet ikke ensidig må belastes innbyggerne i Moss.

I bystyret svarte ordfører Tage Pettersen at han ikke har til hensikt å be om en slik vurdering nå. Han mener rapporten «ikke har avdekket at noen av personene i ledende stillinger har hatt personlige eller økonomiske interesser i saken» og at «det synes som tapet ikke kom som en direkte følge av de formelle feilene som ble begått». Han mente dermed at «Med dette utgangspunktet tror jeg det er lite sannsynlig både å få noen dømt eller å få et forsikringsselskap til å utbetale erstatning».

I sin kommende revisjonsrapport skal Østfold kommunerevisjon blant annet legge vekt på analyse og utvikling i Movar de siste årene, samt selskapets internkontroll.

Tveitens foreløpig siste ord i saken er at «Jeg har bedt om at mitt spørsmål og ordførerens svar blir sendt til Østfold kommunerevisjon, slik at de er orientert om det».

Stikkord:
2. mars 2014

Brannsamarbeidet: Tveiten misfornøyd med ordførerens svar

I et leserinnlegg i MA 28. februar ser Rødts Eirik Tveiten seg nødt til å gjenta deler av spørsmålet i interpellasjonen fra siste bystyremøte. Han avslutter innlegget slik:

«Gitt at referatet fra formannskapet er riktig, opprettholder jeg spørsmålet til ordføreren: Hvilken fullmakt har formannskapet (i en orienteringssak under eventuelt) til å vedta å si opp brannsamarbeidet, på en betingelse som bystyrets flertall fjernet, som krav for å gå inn i forhandlinger?»

Les hele innlegget:

read more »

Stikkord:
2. mars 2014

Rødt Moss og omegn i 2013: Medlemsvekst og synlighet

Nå foreligger årsberetninga for 2013, vedtatt på årsmøtet i forrige uke. Den viser god utvikling på flere punkter. I kommunepolitikken i Moss har vi vært godt synlige, med bystyrerepresentant Eirik Tveiten i spissen. Ett tegn på dette er at et søk på navnet hans i Moss Avis fra 1. januar til 31. desember gir hele 451 treff. Til sammenlikning får gruppelederen av det største opposisjonspartiet bare 374 treff.

I 2013, og fortsatt framover, står den viktigeste striden om jernbanestasjonen lagt til sentrum, der Rødt er en virkelig pådriver. Men Rødt har også blant annet engasjerte seg sterkt for at 10% av leilighetene i nye boligprosjekter skal avsettes til kommunal fordeling. Forslaget har nå fått faglig tilslutning i en rapport fra konsulentbyrået Rambøl, som Moss kommune sjøl har bestilt.

Rødt har avholdt tre medlemsmøter i perioden, disse har alle vært åpne og hatt temaet boligpolitikk (april), miljø (november) og byutvikling (januar). På årsmøtet var det stemning for å øke antallet åpne møter med gode innledere om viktige temaer.

Partilaget har økt antall medlemmer til p.t. 40, og mange av disse aktiviserer seg i ulike sammenhenger.

Last ned og les beretninga som pdf-fil.

 

 

Stikkord: