Jernbanestasjon i sentrum: – Kan bli overkjørt av et regjeringsvedtak!

Debatten har nå virkelig tatt av rundt lokalisering av Moss stasjon. I går ble Facebooksida Moss Sentralstasjon etablert, med tegninger av hvordan stasjonen vil kunne framstå, og i dag avslører Moss Avis hvem som står bak: Arkitekfirmaet Arkitekturverket.

På bystyremøtet 9. desember kan et flertall få gjennom at også stasjon i sentrum skal utredes. Her har Rødt være pådriveren fra lokalpolitisk hold. Men samtidig har Rødt Eirik Tveiten en kronikk i Moss Avis i dag (foreløpig ikke på nett), der han advarer mot at det foregår parallelle løp: «Dersom samferdselsdepartementet, med statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp), vedtar denne kan det føre til at initiativet for å få utredet en alternativ jernbanestasjon i Moss sentrum blir en illusjon, overkjørt av et regjeringsvedtak!»

Les hele kronikken:

Det er mye som står på spill!

Kronikk av Rødts Eirik Tveiten i Moss Avis 3.12. 2014:

Moss bystyre skal 9.12.13 behandle en høringsuttalelse til Jernbaneverket. Bystyret oppfordres til å slutte seg til Jernbaneverkets trasévalg (herunder at den nye jernbanestasjonen ligger på Værla), ber om en raskere framdrift av intercity jernbanen gjennom Østfold, og ber om «raskest mulig sluttbehandling» av den anbefalte konseptvalgutredning (KVU’en) fra Statens vegvesen! Det ligger an til at et flertall på 20 (AP, FrP og Rødt) vil be om at det også utredes en alternativ plassering av jernbanestasjon i sentrum (under Basartaket).

Da saken ble behandlet i formannskapet den 23.11. informerte ordføreren om at denne KVU’en nå ligger klar til politisk behandling for vedtak i Samferdselsdepartementet! Den 16.01.2013 ble det avholdt et ekstraordinært møte i Moss bystyret. Tema var «Sak 001/13: Konseptvalgutredning (KVU) for hovedveisystemet i Moss og Rygge – høringsuttalelse». KVU’en la til grunn at jernbanestasjonen i Moss legges på Værla (ca. 600 m sør for dagens stasjon), og foreslo ulike løsninger for å bringe trafikken fra jernbanestasjonen, ferja og Jeløy ut av sentrum, ved tunnel under byen. Løsningene hadde en kostnadsramme på rundt 6 milliarder, og forutsatte finansiert ved bompenger. Bortsett fra Frp som tok forbehold om finansieringsformen, stemte et samlet bystyre (minus Rødt) for dette. Isteden forslo Rødt (fra bystyreprotokollen):

«Moss kommune støtter intensjonen fra samferdselsdepartementet om behovet for å utrede alternative løsninger på RV 19 (ferjeveien) gjennom Moss bys sentrum. Kommunen er imidlertid kritisk til at Statens vegvesen kun har vurdert alternativer som fremdeles vil føre «ferjetrafikken» gjennom bykjernen, selv om den nå er planlagt lagt i tunnel under byen. Moss kommune vil be om at det blir utarbeidet ett eller flere konsepter som flytter RV 19 ut av bykjernen, for eksempel ut av kommunen til «Fæstelandet.»

Moss kommune ber samtidig om at det blir utarbeidet et eget konsept som planlegger for bedre flyt i den kommuneinterne trafikken, med vekt på trafikken til og fra Jeløy. Moss kommune godtar valget av jernbanetrasé i tunnel under byen, men ønsker å gå i dialog med Jernbaneverket og åpne for alternative løsninger på plassering av jernbanestasjon for persontrafikk. Slik at denne stasjonen kan legges under bakken, under byens nåværende og framtidige sentrum. Moss kommune forutsetter at arbeidet med disse løsningen ikke virker forsinkende på framdriften av intercity triangelet, slik det er vedtatt av regjering.» Bystyret den 9.12. kan derfor ikke «ukritisk» slutte seg til punkt 3 i formannskapets innstilling og kreve «raskest mulig sluttbehandling» av denne KVUén».

Dersom samferdselsdepartementet, med statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp), vedtar denne kan det føre til at initiativet for å få utredet en alternativ jernbanestasjon i Moss sentrum blir en illusjon, overkjørt av et regjeringsvedtak!

Vedtaket om å utrede ny jernbanestasjon må samtidig be at denne KVU’en stilles i bero, eller be om at Statens vegvesen også ser på andre og billigere løsninger. I denne slik «skjebnetid» for byen, er det viktig at alle gode krefter og særlig det lokale næringslivet, nå kommer på banen.

Eirik Tveiten – bystyrerepresentant for Rødt

Reklamer
Stikkord:

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: