Archive for oktober, 2013

31. oktober 2013

Tveiten og Rødt preger Moss bystyre

Omtrent som på det nye Stortinget har flertallet av H og FrP gjort det tøft for opposisjonen i Moss bystyre. Men blant mindretallet av AP, SV og Rødt er det aller oftest Rødt som blir lagt merke til. For eksempel den siste uka har Eirik Tveiten sagt fra om flere forhold, som også Moss Avis har funnet det riktig å gjengi:

(Klikk Read more... )

read more »

Reklamer
16. oktober 2013

Høyspent på Kambo, skole på Hoppern: – Det finnes penger, men noen må betale.

hyspng lvsfrI Moss Avis 16. oktober hadde Erik Tveiten, Rødt, et innlegg i budsjettdebatten. Han oppfordrer til å øke eiendomsskatten: «Den antagelig eneste måten å realisere disse to prosjektene på, er å KREVE at kommunen øker eiendomsskatten! Samt å kreve at eiendomsskatten ikke går til å dekke kommunens løpende driftsutgifter, men øremerkes ulike utviklingsprosjekter utover driftsbudsjettet!»Les hele innlegget:

read more »

7. oktober 2013

Tveiten: – Å være folkevalgt er en dugnadsjobb

lønnI debatten om varaordførerlønn i 80 prosent stilling, hadde Moss Avis lørdag en større sak, der også Rødts Eirik Tveiten ble intervjua (ikke på nett). Han mener her at 40 prosent stilling burde være mer enn nok:

– Å være folkevalgt er en viktig dugnadsjobb, et bidrag til fellesskapet. For en årrekke siden, da Rødt het RV, møtte Tveitens kollega, Rune Pedersen, til bystyremøter med matpakke. Snittene takket man nei til.

– Ikke glem at posisjonens folk har klart å snu et overskudd på 40 millioner til en minus på 30 millioner kroner. Det kan bli mer til neste år, sier Tveiten.

Han mener all anstendighet burde bidra til at godtgjøringen hadde blitt mindre. – For meg er det nesten uhørt at noen skal ha 80 prosent av en millionlønn for kun å være beredt.

Tveiten mener at en politiker ikke bør ha mer enn halvannen gang av gjennomsnittet av de kommunalt ansattes lønn. – Alt annet er i strid med god folkeskikk, sier han.

– Trenger vi en varaordfører, spør Moss Avis?

– Ja, når ordføreren er på ferie eller på annen måte utilgjengelig. Og lønna, eller godtgjøringen, bør kanskje være på 40 prosent, i alle fall vesentlig lavere enn i dag. Og det har ikke noe med politisk farge å gjøre, avslutter Tveiten.

1. oktober 2013

Økonomistyringa på styr

Banänäs

Takk til Moss Høyre for iherdig bananasgang, så får vi anledning til å markedsføre den dramatiske svenske dokumentarfilmen Bananas!

Det var Rødts Eirik Tveiten som starta før-budsjettballet i bystyret og i Moss Avis’ spalter ved å være åpen om bystyreflertallets økonomistyring eller mangel på det. Straks etter siste bystyremøt påviste han i et innlegg over 13 millioner i dårlig fundert pengebruk. Etter så ha blitt gitt det glatte lag av Kjellaug Nakkim (H) («Vær glad for at Tveiten ikke styrer budsjettet»), er han nå på banen med et motinnlegg: Hvorfor Kjellaug Nakkim (H) går bananas?. Han legger ikke fingrene imellom: «På tross av valgløfter om at Høyre er ”Glad i Moss”, har dagens flertall i Moss vist at de ikke forstår seg på drift av offentlige virksomheter. Ved disse to konkrete eksemplene fra siste møte i bystyret, har de bevist hvorfor».

Og han er ikke aleine. AP og SV advarte mot det samme i bystyremøtet, og Høyres egen Kjell Kåsin advarer mot å senke eindeomsskatten av samme grunn: – Jeg frykter vi nå styrer mot et stort underskudd. Det vil være et gavepakke til opposisjonen. Det er bare to år til neste valg. Jeg håper at ikke Høyre sitter igjen med svarteper.

Stikkord: