Archive for april, 2013

29. april 2013

Næringsmiljøer på kollisjonskurs?

– Samarbeider eller motarbeider de ulike næringsinteressene i Moss hverandre? Dette spør Eirik Tveiten (Rødt) i et leserinnlegg i Moss Avis 26. april. Bakgrunnen er et møte som har vært holdt mellom næringsliv og politikere. Tveiten ser NHOs og næringslivets behov i sammenheng også med behovet for lokaler for kulturvisrsomhet, og sentrumsutvikling generelt, og i denne forbindelsen lokalisering av jernbanestasjonen.

Les hele innlegget:

read more »

Reklamer
26. april 2013

1. MAI I MOSS: Største tog på mange år? NYTT: Rød fest på kvelden!

workers uniteHovedparolen for dagen blir «Stopp raseringen av omsorg i Moss».

– Vi prøver å mobilisere mange av dem som normalt ikke går i 1. mai-tog, men som er opptatt av gode pleie- og omsorgstjenester. Dette sier Frank Bergflødt, nestleder i Fagforbundet i Moss, og Britt Øyen, leder av LO i Moss, til Moss Avis i dag.

Arrangørene, LO, AP, SV og Rødt, håper at både pensjonister og deres nærmeste vil bli med i toget, i tillegg til ansatte, brukere og andre interesserte.

Av andre innslag er det grunn til å nevne den tradisjonsrike Radikale frokosten, også i år på Café Brandstrup fra kl 10.30. Og nytt av året er RØD 1. MAI, en fest åpen for alle på House of Foundation kl 19 med litteratur (Jon Michelet), musikk (Arild Settli) og servering av øl og vin blant annet.

Les hele programmet:

read more »

20. april 2013

Onsdag 24. april: Palestinakomite stiftes i Moss

Ulike menigheter har i årevis vært aleine om å holde møter om Palestina og Israel, da med foredragsholdere fra organisasjonen med det ironiske navnet Med Israel for fred. Nå blir det en motvekt, når det onsdag 24. april blir stifta en Palestinakomité også i Moss.

Møtet starter klokka 19.00 og stedet er Skarmyra allaktivitetshus

Ifølge «Arbeidsgruppen – Palestinakomiteen Moss» vil følgende skje på møtet;

  • Valg av styre
  • Diskusjon rundt hva lokallaget vil prioritere å jobbe med
  • Filmvisning: «When the boys return»
  • Palestinsk musikk
  • Salg av kaffe/te
17. april 2013

Rødt krever ny RV-19-gjennomgang

Rødts Eirik Tveiten fremmer til det førstkommende bystyremøtet en interpellasjon om trafikksituasjonen i byen. Etter at det nå er klart at riksvei 19 ikke er omtalt i Nasjonal transportplan (NTP), mener han bystyrets høringsuttalelse ikke lenger er bindende. Han foreslår at bystyret på fritt grunnlag bør «ta både plassering av ny Jernbanestasjon og alternative løsninger til RV 19/biltrafikken fra og til ferga, opp til ny vurdering. Denne gangen i større grad med utgangspunkt i befolkningens ønsker, og hva som vil være byens beste».
Se hva som skjedde rundt dette i vinter.
Les hele interpellasjonen:

read more »