Archive for februar, 2013

27. februar 2013

Tungtrafikk midt gjennom sentrum?!

Mack TruckI Moss skjer byplanlegging etter Nøttelitenmetoden – hopp og sprett og tjo og hei:

Eksempel 1: Ikke før har et stort flertall i bystyret 16. januar i år i all hovedsak akseptert Statens vegvesens Konseptvalgutredning (KVU) for hovedvegsystemet i Moss og Rygge, inklusive nye bane- og veitunneller, så går Irene Johansen (AP) ut i MA og vil «vurdere andre løsninger for plassering av ny Jernbanestasjon». Men noe Rødts Eirik Tveiten reagerer på samme sted.

Eksempel 2: Plutselig lager Høegh, eieren av Petersontomta, en «mulighetsstudie» der de påviser at det går an å lage bru og vei fra Mølleområdet, over Mosseelva og over Petersontomta. Og de har møter med kommunen om det (ifølge byplanlegger Pettersen kan det her «bygges en ny, stor bro for både tungtrafikk og med fortau over til fabrikkområdet»). Og det kommer som en gladsak i Moss Avis. Og en ønskereprise dagen etter (same procedure as always…).

Det får heldigvis noen til å reagere, ikke minst Rødts Eirik Tveiten i bystyret 25. februar, og i kommentarfeltene til begge MA-oppslaga. Eirik skriver blant annet:

«Det må være en klar forutsetning at broa blir forbeholdt gående, syklende og kollektivtrafikk (begge veier). Omtrent slik dagens Storebro er i dag. Storebro kan da forbeholdes gående og syklende, og området gjennom Verket kan bli et «gatetun.» Dette vil berike byens sentrum!
Men forslaget om å lede tungtrafikken (fra ferga?) gjennom  Storgata gjennom byen, er ikke videre by- eller miljøvennlig, og bør forbli på tegnebrettet

Reklamer
21. februar 2013

Åge Fjelds liv er slutt – Minneord ved Rune Pedersen

Rødt Moss arrangerte et åpent møte om overvåking i 2011, der blant annet Åge Fjeld innleda om sine bøker. Her sammen med Jon Michelet og Geir Hovland, som etter flere år overtok etter Åge som leder av OPO.

Rødt Moss arrangerte et åpent møte om overvåking i 2011, der blant annet Åge Fjeld innleda om sine bøker. Her sammen med Jon Michelet og Geir Hovland, leder av OPO.

Det sto i lokalavisa 6. februar. Den lokalavisa som han har brukt til å glede og forarge folk i Moss gjennom flere tiår. Hans kronikker og leserbrev grep inn i folks hverdag nesten hver måned. De handla oftest om de store og avgjørende tinga i 20. og 21. århundre, som markedskrefter og planøkonomi, fascisme, rett og urett og opprør.

Åge var født i 1922, og han prøvde å sette sitt preg på verden med demokratisk politisk virksomhet i hele sitt voksne liv. Under den tyske okkupasjonen blei han tatt av Gestapo for en kommunistisk tegning på en brakkevegg på Sørlandet. Så 18 år gammel blei Åge sendt i tukthus og KZ-leir i nærheten av Hamburg i Nazi-Tyskland. Etter 1945 deltok Åge i bygginga av det nye Norge, i arbeidslivet som rørleggermester, i politikken som kommunist. Han var et framtredende medlem av NKP til sin død.                    Les videre:

read more »