Også gårdeierne er for stasjon i sentrum

Yttrykket «brei front» er kanskje for drøyt å bruke foreløpig, men i alle fall er ytterpunktene i politikken nå samla for å legge Moss stasjon i tunnell i sentrum av byen. Onsdag kunne Moss Avis fortelle at både FrP og Rødt er enige om dette (sjøl om varaordførern ikke ser ut til å trives sammen med Rødts Eirik Tveiten), og i dag har samme avis en sak om den labre stemninga mellom ordføreren og varaordføreren etter dette.

Og i formiddag kan vi på Rødts hjemmeside offentliggjøre et åpent brev «på vegne av de største gårdeierne og brukerne i Moss sentrum», der de høyt og tydelig oppfordrer partiene til å «vurdere å endre forslag til vedtak for KVU`en slik at man ikke hindrer muligheten for å se på alternative plasseringer av ny jernbanestasjon».

Les hele brevet: Til:

Politiske gruppeledere i Moss
Administrasjonen i Moss kommune
m.fl
Moss, 9. januar 2013
KOMMENTARER TIL KONSEPTVALGUTREDNING (KVU) FOR HOVEDVEGSYSTEMET I MOSS OG RYGGE. HØRINGSUTTALELSER
Viser til saksutredning fra Moss kommune datert 14.12.2013 vedrørende KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge, som ble vedtatt i Formannskapet den 7. januar 2013 og skal behandles i Bystyret den 16. januar 2013.

Dette er et åpnet brev til kommunens politikere på vegne av de største gårdeierne og brukerne i Moss sentrum, herunder Storebrand (Amfi Moss), Nitos, Kvernhuset AS (Møllebyen), Sparebank 1 Østfold Akershus, Höegh Eiendom Øst, Fredriksborg AS, Spabo Eiendom, AF Gruppen, Søylen Moss, RMS Eiendom. Denne grupperingen eier største delen av dagens eiendommer i sentrum og dermed også en hoveddel av de fremtidige utviklingsprosjekter i sentrumskjernen. I tillegg har store og viktige brukere av sentrum i dag representert ved DNB, Sparebank 1 Østfold Akershus, Nordea Bank og Handelsstandsforeningen støttet opp om oppropet.

Deltagerne i oppropet støtter KVU utredningene om nytt hovedvegsystem gjennom Moss, for å bedre dagens og fremtidens trafikksituasjon. Dette er en nødvendighet for å kunne utvikle
Moss til å bli en attraktiv kommune for næringsliv og bolig. Arbeidet som er nedlagt i denne KVU`en er meget godt og løsninger er godt gjennomarbeidet.

Utfordringen, slik saksutredningen er lagt opp, er at man samtidig binder seg til at byens fremtidige jernbanestasjon skal ligge utenfor sentrumskjernen, i et område som er omkranset av villaområder, vann og Industri. Dersom man mener alvor med å gi Moss et attraktivt sentrum, må jernbanestasjonen ligge nettopp i sentrum og ikke utenfor. Byen vår har nå en unik mulighet til å få en jernbanestasjon som kan styrke sentrumsfunksjoner som handel og privat / offentlig tjenesteyting. Vi kan få et bysentrum hvor du kan gå tørrskodd fra jernbanestasjonen til innfartsparkering, handelssenteret i sentrum og dagens busstasjon.

Dette er en mulighet, som vi nå ikke kan la gå fra oss, og spesielt ikke ved å vedta en KVU for hovedvegsystemet, som binder opp en jernbanestasjonsløsning, som ikke er fremtidsrettet, eller til det beste for innbyggerne i Mosseregionen.

En sentrumsstasjon vil bygge opp under sentrumsplanens formål

Vi ber kommunen om å se utviklingen av den nye jernbanestasjonen i sammenheng med det pågående arbeidet med revidert sentrumsplan hvor utgangspunktet og formålet er å styrke
og revitalisere den tradisjonelle sentrumskjernen. Vi mener videre at en lokalisering av stasjonen i fjell med bl.a. direkte tilkomst til sentrumskjernen og innfartsparkering vil være et viktig bidrag til å oppfylle sentrumsplanens overordnede mål. Kommunen har nå en unik mulighet til å skape en fremtidsrettet, bærekraftig og attraktiv by hvor et godt kollektivtilbud er en av bærebjelkene. Denne muligheten må ikke stoppes nå gjennom et enkelt vedtak i KVU for RV19.

En sentrumsstasjon vil styrke sentrumshandelen og gi attraktive boområder.

Vitalisering av Møllebyen og bygging av Amfisenteret med bredt spekter av tilbud har gitt grunnlaget for styrking av de nordlige delene av sentrumskjernen. Transformasjon av Peterson til boliger og næringsvirksomhet med nye arbeidsplasser og ulike tilbud vil bidra til å forsterke dette bildet. Moss sentrum vil få ny og bedre tilgjengelighet til sjøen og strandområdene. Dagens sentrumskjerne har allerede et betydelig potensiale for fortetting og utbygging av sentrumsnære og attraktive boliger. Med bygging av en togstasjon i sentrumskjernen, 30 minutter fra Oslo sentrum, vil Moss kunne tilby bokvaliteter som er unike i forhold til andre byer på Østlandet og ved Oslofjorden. For handelsstand og tjenesteleverandører vil et godt botilbud også gi et bedre kundegrunnlag. Kundegrunnlaget vil bli ytterligere styrket gjennom innfartsparkering i sambruk med dagens parkeringsanlegg i sentrum hvor pendlere kan benytte tilbud i sentrumskjernen før og etter togreisen.

Vi har gjennomført en grovmasket mulighetsstudie som viser at det vil være funksjonelt gjennomførbart å bygge en stasjon i fjell. Stasjonen vil kunne tilfredsstille Jernbaneverkets krav til perronglengde, sikkerhet og hastighet for forbipasserende tog. Vi er bekymret over konsekvensene av å utvikle nye Moss stasjon ca. 1 km fra sentrumskjernen. Dette kan medføre en drenering av aktivitetene i sentrum.

Vil en utredning utsette gjennomføringen av jernbanetunnelen?

Vi har en felles oppfatning om at det vil være svært uheldig om planleggingen og gjennomføringen av ny togtrasé for dobbeltspor blir utsatt. Vi mener imidlertid at en utsettelse kun behøver å skje dersom det er politisk uenighet om prioriteringene og ikke hvis Jernbaneverket gjennomfører en parallell utredning og prosjektering av alternativet frem til beslutning kan tas. En parallell utredning og prosjektering behøver ikke å forsinke oppstart og ferdigstillelse av tunellen.

På bakgrunn av dette ber vi Moss kommune vurdere å endre forslag til vedtak for KVU`en slik at man ikke hindrer muligheten for å se på alternative plasseringer av ny jernbanestasjon.

Er det ønskelig fra politikerne i Moss til å få en gjennomgang av dette innspillet, så inviterer vi gjerne til et felles åpent møte for en gjennomgang og diskusjon av saken før eller etter
Bystyret den 16. januar 2013.

Med vennlig hilsen
Storebrand (Amfi Moss), Nitos, Kvernhuset AS, Höegh Eiendom Øst, Fredriksborg AS, Spabo Eiendom, AF-gruppen, Søylen Moss, RMS Eiendom, DNB, Moss Handelsstandsforening, Nordea Bank, Sparebank 1 Østfold Akershus

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: