Archive for desember, 2012

24. desember 2012

God jul – og godt RØDT nytt år!

xmas_cards_facebookRudolf Nilsen het en mann som skreiv dikt for snart hundre år sia. Et av de aller beste – og fortsatt aktuelle – handler om jula (her kan du høre det også):

FRED PÅ JORD

Så blev det da jul som det gjør hvert år

og julefest holdtes i hver en gård

så langt som den hellige kristenhet når.

Og ribbe og surkål og øl og dram

man åt og man drakk for å ære ham,

som fødtes i armod og døde i skam.

Og prestene gjentok de eldgamle ting.

Men noe var nytt. For med radio kring

blev talene sendt — som på engleving

I eteren bruste velsignede ord

som dengang da hyrdene hørte et kor

der sang det utrolige: Fred på jord!

Fabrikkherren likte det bibelsted

og tenkte på: hvordan slå lønnen ned

og likevel sikre sig arbeidsfred?

Politichefen syntes det også var godt,

og gudskjelov hadde han nylig slått

et oprør til jord og bragt statsskuten flott.

Rebellene sått nu bak lås og slå

og hadde det fredfullt og ventet på

den dødsdom, de alle var viss på å få.

Og forsvarsministeren følte sig vel

som aldri tilforn noen julekveld.

Hans virke for freden var kronet med hell.

For fredsgarantien er vebnet makt.

Og den skulde ingen få ødelagt

med vennskapstraktat eller avrustningspakt!

Og utenriks-statsråden var også glad

at freden var innført så fort og bra

i Samoa og Nicaragua.

De innfødte truet med litt av hvert,

men heldigvis hadde en giftgass-ekspert

til advarsel gitt dem en kraftig snert.

Hver eneste sjel i vår kristenhet

blev løftet på bølger av kjærlighet!

For fred er det beste — som alle vet.

Men alle de drepte på ærens mark

de utstøtte bare et uhørlig hark,

og hemmelig gav de hverandre et spark

Under Arc de Triomphe lå en ukjent soldat

Han snudde sig ikke. Han var vel for lat,

Og hadde så ofte hørt lignende prat.

Reklamer
13. desember 2012

Åpent brev fra Rødt til AP om Khaqan Khan

I et leserinnlegg i Moss Avis i dag (se også nedenfor) begrunner Rødts Eirik Tveiten hvorfor han støttet Khaqan Khans lovformelige rett til å fortsette i styret for MKE som uavhengig representant.

Tveiten formulerer dette som et åpent spørsmål til APs gruppeleder, og kan konkluderer: – Hvordan har Tomas Colin Archer (Moss AP) kommet fram til at Rødt ved å forholde seg til bestemmelsene i kommuneloven, uttrykker politisk støtte eller ”fortsatt har tillit til Khan etter de uttalelser han kom med om statsministeren”?

Les hele leserinnlegget:

read more »

1. desember 2012

Rødt innbyr til åpent møte om Mossebudsjettet

budsjtkttTirsdag 4. desember klokka 18.30 i Prinsens gate 5 (det tidligere Folkets Hus) holder Rødt Moss et åpent møte der vi skal ta opp budsjettet/virksomhetsplanen for Moss i 2013.

Rødt har en intensjon om å samarbeide med SV, og vi tar utgangspunkt i SVs forslag slik det ble lagt fram i formannskapet (der Rødt ikke er representert). Her har Rødt gjort noen innspill det alt er tatt hensyn til.  Men vi kan gjøre flere tillegg/justeringer med utgangspunkt i at rådmannen la inn 1,5 millioner til Barnas fredsverden, i tillegg har SV lagt inn 1.5 millioner, så tilsammen 3 mill kan vi velge å bruke til noe annet. Rødt kan også fremme verbalforslag av ulik art.  Kom gjerne med innspill til Eirik Tveiten i forkant av møtet:  eiriktveiten @ hotmail.com.

De ulike forslagene til budsjett kan leses og lastes ned her:

Rådmannens (bystyreflertallets)

APs forslag (bruk «forstørrelsesglasset» oppe til venstre, eller last ned) VerbalforslagØkonomiplan og årsbudsjett, verbalt

SVs forslag

Stikkord: