Archive for november, 2012

28. november 2012

Rødts Eirik Tveiten: – Les og diskuter sentrumsplanen!

Så veit vi hva vi skal gjøre i jula

I dagens «Aktuell kommentar» i Moss Avis oppfordrer Rødts Eirik Tveiten Moss’ innbyggere til aktivt å lese og debattere sentrumsplanen. Denne er nå på rullering i seks uker, det vil si med en svarfrist 6. januar, hvis man regner seks uker etter formannskapsmøtet 26. november.

– En dårlig ting kan gjøres til en god ting, sier Tveiten til Rødts hjemmeside, og tenker på nyheten her om dagen om at Moss kommer svært lavt på en rangering av landets kommuner.

Her finner du sentrumsplanen og rådmannens innstilling.

Moss Avis har åpna for debatt under Eiriks innlegg på nettet (se lenke ovenfor).

Reklamer
Stikkord:
26. november 2012

Når Leirstein snakker om ekstremisme

I Moss Avis’ spalter de siste par ukene har Frps stortingsrepresentant Ulf Leirstein vært svært synlig. Det blir man lett hvis man framstår som  så raus som han (PS: Det var en bokført raushet, og da er det OK, mener Østfold Frp). Mindre raus er han derimot mot muslimer i Norge. I et innlegg i MA 14. november advarer han på det sterkeste mot ekstremister, som han mener norske muslimer har «avlet fram».

Men han begynner med venstresida. Han påstår at det «på starten av 70-tallet var … røde, marxistiske ekstremister som truet med – og gjennomførte – terroraksjoner.» Dette får han gjennomgå for i to svarinnlegg. Både Rune Pedersen og Birger Thurn-Paulsen avviser dette kontant; snarere bidro bevegelsen på ytre venstre til «å hindre at disse gruppene fikk fotfeste i Norge. De søkte kontakt men ble kontant avvist», skriver Thurn-Paulsen.

Leirstein skriver så om muslimene i Norge at det må «være et problem» for dem «at man dessverre har fått «avlet» frem slike fanatikere» (han viser vel her til Profetens Umma). Rune Pedersen må da minne om følgende: «De mest grusomme terrorhandlingene i det moderne Norge ble utført av Anders B. Breivik 22. juli 2011. Vi kjenner hans ideologiske bakgrunn: En slags kristendom, fascisme og medlemskap i Fremskrittpartiet».

Les de to svarinnleggene i sin helhet:

read more »

25. november 2012

En ny diskusjonsbevegelse i Moss!

Etter en svært vellykka studiesirkel som Rødt arrangerte i vinter og vår, basert på boka «Økonomi på en annen måte» av Rune Skarstein, har deltakerne ønska å fortsette å studere og diskutere liknende tema. Det har ført til at man nå møtes en gang i måneden, fortrinnsvis den nest siste tirsdagen i måneden, og diskuterer en artikkel man på forhånd er blitt enig om og som man leser og forbereder seg på.

I november ble møtet av forskjellige grunner flytta til den siste tirsdagen, med andre ord den 27. november, altså førstkommende. Artikkelen vi skal diskutere ligger på nettet: Samanbrotet i det europeiske systemet av Samir Amin.

Studie- og diskusjonsgruppa er åpen for alle. Det kreves ingen forkunnskaper, bare interesse for økonomi og samfunnsspørsmål. Møtene finner sted i (det tidligere) Folkets hus, i møterommet inn til høyre i 1. etasje, så langt du kommer. Møtene starter kl. 19 og varer maks to timer. Velkommen!

Stikkord:
21. november 2012

Rødt gjennomslag for sosialboliger?

Rødt Moss forsetter sin mangeårige kamp for bedre boliger til alle, og i særdeleshet de mange husløse. Noe som er oppsummert i et leserinnlegg av Eirik Tveiten i Moss Avis 29. oktober. Blant annet går det fram at en rapport fra Agderforskning gir Moss dårlig karaktér når det gjelder dette tilbudet. Mandag 19. november hadde MA dette på førstesida og en større sak på side 2, der Tveiten kommer til orde – og der Høyres Gretha Kant mener det er «en strålende idé». Hun bekrefter at hun ønsker å komme i dialog med de to aktuelle utbyggerne om dette.

Et oppslag i Aftenposten nylig avkrefter myten om at små leiligheter ikke er salgbare.

16. november 2012

Petersonkonkursen – hva skjedde?

Rødt Moss og omegn holder medlemsmøte! Det finner sted torsdag 22. november – kl. 19.00 – Folkets Hus, møtelokalet innerst i 1. etg.

Saker:

  1. Petersonkonkursen – hva skjedde? Bjørn Grønna innleder. Han vil også forsøke å se det i sammenheng med EØS-avtalen og industriens betingelser.
  2. Skal vi ta initiativ til å opprette en lokal Palestinakomité i Moss?
  3. Valg av valgkomité til årsmøtet 2013.

Vil du bli medlem – velkommen!

Styret

13. november 2012

Rødt SKAL på Stortinget!

I motsetning til de andre partiene har ikke Rødt noen rike onkler. Vi er avhengig av viktige bidrag fra våre medlemmer og støttespillere. Vil du gi en sum til Rødts valgkamp og bidra til at vi kommer inn på Stortinget i 2013? Så følg oppfordringa til partileder Moxnes på denne videoen.

1. Bruk nettbank:  Sett inn ønsket beløp til kontonummer 1204.02.92657

2. Send sms:  Send sms RØDTGAVE til 2434 for å gi 200 kroner. Beløpet trekkes fra din telefonregning.

3. Bli Rødrev:  Er du medlem av Rødt og ønsker å bidra mer til partiet økonomisk? Rødreven er en ordning der du gir et fast beløp til Rødt hver måned. Les mer om Rødreven.

OG: Du kan melde deg inn i Rødt ved å sende SMS «RØDT + Navn og adresse» til 2434, eller gå inn på rødt.no/innmelding

Og push dette videre!