Archive for oktober, 2012

31. oktober 2012

Boligsosial handlingslammelse

Fra 4,4 til 5,6 millioner vil det koste å kjøpe en rekkehusleilighet (!) på Rosnes

Ved valget hadde Rødt på programmet at «Kommunen må trappe opp den sosiale boligbyggingen». Dette er et sterkt behov i Moss. I en rapport som Agderforskning har utarbeidet på oppdrag av kommunen går det fram at rundt 900 av de 30 000 innbyggerne våre har et slikt behov. Derfor var det sjølsagt for Eirik Tveiten i bystyret 22. oktober å forslå å pålegge et boligprosjekt i Øreveien at «ca 10% av  leilighetene legges til rette for personer med lav boevne, eller på andre måter er vanskeligstilte på boligmarkedet».

Men her fikk han bare støtte av fem andre i bystyret…

Les Tveitens innlegg i Moss Avis 29. oktober:

read more »

Reklamer
26. oktober 2012

Det burde bli innført en miljøavgift på fergetrafikken!

Ikke akkurat Bastøyferga

Rødts Eirik Tveiten hadde dette leserinnlegget i Moss Avis 25. oktober, på bakgrunn av bystyrebehandlinga av ferjekonsesjonen:

Det burde bli innført en miljøavgift på fergetrafikken!

Det er riktig slik Moss Avis skriver i sine referat fra møtet at Moss bystyre 22.10., i sitt innspill, gjorde et ENSTEMMIG vedtak om konsesjonskrav, når staten skal lyse ut hvem som skal betjene fergesambandet Moss – Horten, i tiåret etter 2016. Men det skjedde etter at det borgerlige flertallet med støtte fra Ap, hadde avvist et forslag fra Rødt om at billettprisen for kjøretøy bør økes ved at det legges til en miljøavgift!

Jeg argumenterte for at kommunen burde understreke at den økende biltrafikken gjennom sentrum (RV 19) på grunn av fergesambandet, påfører byen og befolkning økende miljøproblemer. Kommunen og særlig de som bor inntil riksveien, blir påført betydelige støy-, støv- og luftplager. Sannsynlig påføres også nærliggende bygninger ekstra vedlikeholdsutgifter. For å dempe disse belastningene antok jeg at kommunen må iverksette ulike miljøtiltak. Det kan for eksempel bli aktuelt med beplantning, skjermer, installere luftrenseanlegg i enkelte av husene, og i de mest ekstreme tilfeller kan det bli aktuelt for noen å bytte bolig. Kostnadene ved slike tiltak vil uten en slik miljøavgift ensidig bli påført Moss kommune.

Derfor fremmet jeg følgende forslag til innspill:  (klikk «readmore» for å lese forslaget)

read more »

Stikkord:
24. oktober 2012

Grete Rosengren – «manisk positiv» for Rødt i Moss

I Byavisa i dag kan vi lese stort intervju med Grete Rosengren, Rødts representant i Utvalg for miljø, teknikk og samferdsel og 2. vara til bystyret. Grete sto på lista til Rødt første gang i fjor, og har gjort seg gjeldende i flere sammenhenger allerede. Vi kan blant annet lese at hun har «lang fartstid fra ungdomspsykiatrien, barnevernet, utekontakten i Oslo» og at hun «elsker spenning». Noe hun vil få mer enn nok av i Mossepolitikken framover, er vi redd.

Under valgkampen i fjor: Grete Rosengren sammen med Tveiten (Rødt) og gammelordfører Krogsvold (AP)

14. oktober 2012

Oppsving for politiske møter i Moss

Bjørnar Moxnes innleder om privatisering på House of Foundation

I uka som gikk registrerte vi i alle fall tre åpne politiske møter. På det første, ordførerens annonserte «folkemøte» om den nye ferjekonsesjonen, møtte det bare 15 personer, og de fleste var bystyrerepresentanter. Men dagen etter samla Rødt over 30 på møtet om privatisering med partileder Bjørnar Moxnes som innleder (vi legger snart ut opptak av innledninga hans). Og lørdag hadde Nei-til-EU i Østfold et glimrende seminar på Arena med rundt 35 deltakere. Her var temaet Eurokrisa. Innlederne var Christian Anton Smedshaug (se ham presentere boka si, «Gjeld – hvordan Vesten lurte seg selv» på Dagsnytt 18) og Maria Walberg.

Maria Walberg på Nei-til-EUs seminar

Stikkord: ,
8. oktober 2012

NEi-til-EU – åpent seminar om Eurokrisa i Moss

NB: Påmelding innen 10. oktober.

Stikkord: ,
6. oktober 2012

Bjørnar ser Rødt

EØS-debatten tar av! AP-sekretæren og enkelte forbundstopper raser nå mot kritikerne av EØS-avtalen og i særdeleshet partiet Rødt og våre mange tillitsvalgte i fagbevegelsen. Den mosseaktuelle partilederen Bjørnar Moxnes (holder innledning i Møllebyen tirsdag) svarer kontant i Fri Fagbevegelse.

Stikkord: ,
3. oktober 2012

Rødt Moss og omegn arrangerer åpent møte 9. oktober!

Leder i Rødt, Bjørnar Moxnes innleder: Om det privatiserte arbeidslivet og kommersialiseringen av offentlig sektor.

Tid: Tirsdag 9. oktober kl. 19.00. Sted: House of Foundation

  • Flertallet i bystyret har vedtatt at det nye bo- og servicesenteret skal driftes av Norlandia Care. Det er ett av de private firmaene Fagforbundet streiket mot, for å oppnå like lønns- og pensjonsbetingelser som i offentlig sektor.
  • Når private overtar barnehager og andre offentlige tjenester innen helse og omsorg, er det nettopp dårligere lønn og pensjon som utgjør en stor del av overskuddet.
  • Det er store konserner som unndrar skatt ved å flytte pengene rundt, penger som er tjent på de ansatte.
  • I 2010 tok private barnehager ut 700 millioner i profitt. Det er offentlig subsidiert profitt.

Les mer:

read more »