Archive for september, 2012

26. september 2012

Anstendig arbeidsliv – ny kampanje fra Rødt

Rødt lanserer nå den landsomfattende kampanjen Anstendig arbeidsliv. Dette er en folkevalgtkampanje mot sosial dumping i offentlig regi. Over hele landet, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord, vil Rødts folkevalgte reise forslag for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte i bedrifter som leverer varer og tjenester til det offentlige.

Kampanjen tar utgangspunkt i ILO 94-konvensjonen som slår fast at at de som leverer varer og tjenester eller tar på seg bygge- eller anleggsarbeid for det offentlige, må garantere de ansatte lønn og arbeidsvilkår på nivå med gjeldende tariffavtale i bransjen. Dette gjelder også arbeid som utføres av underleverandører.

Reklamer
26. september 2012

Folk for Intercity-utbyggingen! Aksjonsdag 15. oktober

Dette er noe av det viktigste du kan være med på av politiske aksjoner denne høsten. Og samtidig er det veldig enkelt: Bli med på Facebookgruppa Folk for Intercity-utbyggingen.Og spre budskapet til venner og kjente.

Og bli med på løpeseddelutdeling på Moss stasjon 15. oktober kl 8 til 9.04. Da går «ordførertoget» til Oslo, der planen er at alle ordførerne samles fra kommunene langs de aktuelle banene.

19. september 2012

Rødts idé om Peterson og gjestehavn lever

Etter Eirik Tveitens interpellasjon i bystyret 17. september, er det klart at både ordføreren og alle partiene, samt begge byens aviser, mener ideen må følges opp om gjestehavn ved utløpet av Mosseelva.

I svaret sitt bekrefter ordføreren at i forbindelse med arbeidet med den nye sentrumsplanen, som starter i oktober, «vil utvikling av gjestehavnmulighetene i sentrum inklusiv ideen og tanken om utvikling av gjestehavn/båthavn ved utløpet av Mosseelva, … bli ivaretatt». Han nevner i den forbindelsen at Høegh Eiendom AS har meldt interesse for mottak av steinmasser fra sprenginga av Follotunnellen, til utfylling langs sjøen på Petersontomta og at dette «vil kunne påvirke mulighetene for utvikling av gjestehavn/båtplasser ved Mosseelvas utløp».

Han sier videre at en eventuell anleggelse av gjestehavn/båthavn «nødvendigvis [vil] ta noe tid, samtidig som det må forutsettes at eier/utbygger er villig til å gjennomføre plan».

Dette er også poenger i Moss Avis’ lederartikkel i dag, 19. september, men for øvrig får ideen full støtte. Og i Byavisa samme dag sier man kontant, over to sider og hele førstesida, at «Her bør båthavna ligge». Uten sitatstrek.

Les hele ordførerens svar:

read more »

Stikkord: ,
19. september 2012

Moxnes til Moss 9. oktober

Hold av tirsdag 9. oktober! Da arrangerer Rødt Moss og omegn et åpent møte om Privatisering og konkurranseutsetting på House of Foundation i Møllebyen. Klokkesletet er 19.00. Gratis adgang.

Hovedinnleder er partiet Rødts nye leder, Bjørnar Moxnes. Han har på kort tid markert seg i riksmediene, der han stadig blir invitert til debatter og intervjuer, samtidig som Rødt har fått noen av de beste meningsmålingene noensinne.

Temaet privatisering og konkurranseutsetting vil også bli satt i lokal sammenheng, da Høyre/Frp-flertallet i bystyret igjen vil gjøre Moss til et «fyrtårn» på dette området.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sammen med Rødt Moss og omegns delegater under årets landsmøte. Fra venstre Grete Rosengren, Remi Sølvberg, Bjørnar Moxnes og Erik Johansen.

14. september 2012

Fra popvenstre til sosial dumping – rød konferanse i oktober

Oktoberkonferansen i Oslo 19.- 21. oktober er ifølge arrangørene i Rødt «en helg med politisk påfyll til inspirasjon for alle Rødt-politikere, tillitsvalgte og medlemmer som jobber med å bygge lag eller driver med politisk aktivisme».

Felles avreise fra Moss er en hyggelig opptakt! Ta kontakt med Rødt M&O.

 

12. september 2012

Viktige møter om Eurokrisa og om EØS

Nei til EU i Østfold har en aktiv høst med to større arrangement.

På det første, i Fredrikstad 22. september, er temaet EØS utfordrer vår selvstendighet. Her deltar Inge Bjerknes (SP),  Heming Olaussen (Leder av Nei til EU),  Jan Olav Andersen (EL&IT), Thor Erik Forsberg (AP) og Heidi Larsen (LO-Fredrikstad).

På seminaret i Moss 13. oktober handler det om at Euroen slår sprekker. Her innleder Christian Anton Smedshaug fra Landbrukets utredningskontor om «Gjeld: Hvordan vesten lurte seg selv» og Maria Walberg  (samfunnsøkonom og styremedlem i Nei til EU), om «Hvorfor ting er som de er i Europa». 

OBS: Arrangementet i Moss har påmeldingsfrist 10. oktober.

Stikkord: , ,
11. september 2012

Rødt interpellerer om Petersontomta og gjestehavn

Båtturistene fortjener noe bedre enn skyggelandet på Alphabrygga

Etter god respons på Rødts idé i august, både fra politikere og grunneiere, har lite skjedd fra kommunens side når det gjelder Petersontomta og gjestehavn. Derfor har bystyrerepresentant Eirik Tveiten nå levert en interpellasjon som kommer opp og som skal besvares av ordføreren på førstkommende møte, mandag 17. september.

Tveiten stiller her ordføreren to spørsmål:

1. Vil ordføreren be administrasjon innta en mer pådriverrolle ved å ta initiativet til et møte med de ulike eierne og andre interessenter? Tema på møtet bør være å se på muligheten for et
felles initiativ for å opparbeide en gjestehavn ved elvas utløp, samt opprusting av selve nedre elveløpet.

2. Antatt positiv tilbakemelding. Vil ordføreren be administrasjonen utarbeide forslag til prosjektform og framdriftsplan, slik at en slik opprusting kan gjennomføres så snart som
mulig?

Interpellasjonen kan lastes ned her. Den inneholder også to tegnede skisser av hvordan tomta og bygningsmassene kan disponeres.