Archive for august, 2012

22. august 2012

Fritt brukervalg: Rødt og rådmannen er skeptiske

Tveitens mareritt

I går fornya Moss Avis seg på det grafiske området, men kjører friskt videre med partiet Rødt i overskriftene! Denne gangen er det Remi Sølvberg og Eirik Tveiten som går løs på bystyreflertallets av flere grunner omstridte vedtak om «fritt brukervalg» i de hjemmebaserte tjenestene. Rådmannen har innledningsvis vært kritisk og ville begrense prosjektet til området praktisk bistand. Hun kaller det ifølge MA «et svært sårbart prosjekt», der hun viser til «ressurstilgang og fristilling av ansatte til prosjektarbeid, behov for mer kompetanse og knapp tidsmargin».

Rødts representanter bekrefter hvor dyrt dette blir; den ekstra utgiften for å administrere dette er 1,5 millioner, da det må opprettes et nytt kontor med to stillinger for å følge opp avtaler, klagesaker og koordinere pasienter. Eirik Tveiten mener også at det blir vanskelig for disse brukerne å velge mellom ulike kandidater for å skifte bleier og gå turer: «- Personlig så sliter jeg når jeg skal velge hvilken tannbørste jeg skal kjøpe!»

Reklamer
Stikkord:
10. august 2012

Flere støtter Rødts utspill om gjestehavn ved Peterson

Gårsdagens Rødt-utspill i Moss Avis har fått positiv støtte fra flere i avisas kommentarfelt. Rødts tre politikere, Grete Rosengren (representant i Teknisk), Remi Sølvberg (vara til bystyret) og Eirik Tveiten (bystyrerepr.), begrunner hvorfor havna og lagunen ved den nedlagte cellullosefabrikken er en bedre plassering av gjestehvna enn den nylig vedtatte, nemlig på Jeløysida av kanalen. Samtidig kopler Rødt dette med sine tidligere lanserte ideer om å bruke den nedlagte fabrikktomta til kultur og næringsutvikling, ikke til dyre leiligheter.

Under tittelen «Sett i gang drømmene» støtter også Moss Avis på lederplass i dag Rødts konstruktive utspill: «Konklusjonen må være at det tenkes mye positivt og spennende i Moss om dagen. I likhet med både Rødt og Arkitekturverket håper vi forslagene er med på å skape en positiv debatt om fremtidens Moss».

I en kommentar til nettavisas oppslag om Rødts forslag stiller Eirik Tveiten seg skeptisk til ideen som samtidig er kommet fram om en akvedukt for transport av småbåter fra Sundet og til oversida av Fossen. Han mener det er «i hvert fall på kort sikt et luftslott».

Skissen av Rødts plan for gjestehavn er utført av Remi Sølvberg:

Image