Archive for juni, 2012

26. juni 2012

Morsomt å være høyrevelger?

blåmerke privatisering

I Moss vil Frp og Høyre konkurranseutsette i stor stil. De har allerede gått løs på Mossemarka.

Dagens «Aktuell kommentar» i Moss Avis er skrevet av Rødts bystyrerepresentant Eirik Tveiten. Han gjør en evaluering av det nye Frp-/Høyrestyret etter vinterhalvåret og oppsummerer slik:

– Det spesielle med situasjonen i Moss er at dette (privatiseringspolitikken, vår anm.) ikke er drevet fram av faglige argumenter eller erfaring om at tjenestene for den enkelte blir bedre og billigere, men av ren ideologi! En sterk TRO på markedets velsignelse. Gadd vite om alle mossinger som lot seg rive med av Tage Pettersens entusiastiske valgkamp om Moss som mulighetens by var innforstått med hva som gjemte seg i hatten, etter hvert som det ikke bare dukker opp små koselige kaniner.

Les hele innlegget:

read more »

Reklamer
11. juni 2012

Byutvikling – ikke eiendomsutvikling på Peterson!

Utviklinga av byen vår må skje med hue og ikke … . Fra en kunstutstilling i Århus i 2010.

Etter at Erik Tveiten fra Rødt på siste formannskapsmøte foreslo eksisterende bygningsmasse på Peterson som alternative lokaler for Barnas Fredsverden, har oppslutninga om dette blitt nærmest unison. Der og da fikk han støtte av Kjellaug Nakkim fra Høyre, så kom APs Colin-Archer før helga, og i dag eieren av begge lokalitetene, Høegh Eiendom. Og i en kommentar til dagens artikkel på nettet erklærer Venstres Sindre Westerlund Mork seg også enig.

I dag inneholder Moss Avis også en «aktuell kommentar» av Åge Fjeld, tidligere bystyremedlem for Norges Kommunistiske parti (NKP), og også tidligere listekandidat og vara til Teknisk utvalg i Moss for RV (Rødts forgjenger). Fjeld setter her boligbygginga i Norge i perspektiv. Med dårlig skjult mistanke til Høegh Eiendom på Petersontomta påpeker han at det i dag «bygges … mest luksusleiligheter, som gir eiere og meklere størst profitt, mens byggingen av rimelige «inngangsleiligheter» som det er størst behov for uteblir, – og som er hovedårsaken til boligmangelen og grådig spekulasjon». Som Jeløy-beboer sparker han også til politikerne og til utbyggerne på Fiske: «I stedet for en vill spekulasjon som i Fiske, der man rev verdifulle næringsbygg for så å fleske disse millionbeløpene på prisene i et luksusmarked foreløpig uten ende, og med økende trafikkproblemer for Jeløy-folk flest på kjøpet. Men sådan er kapitalismen».

10. juni 2012

Mossedager med Rødt på plass

Lørdag 9. juni hadde Rødt Moss og omegn en særdeles vellykka stand i Dronningens gate. Det fine været gjorde at byen var full av folk, og mange ville både ta imot materiellet vårt og snakke med oss. Vi var ni-ti medlemmer av Rødt og Rød Ungdom som delte ut i alt 300 eksemplarer av Rødts gratisavis Rødt Nytt nr 5, og en lokal løpeseddel (se lenke til hele teksten under bildet), der vi tok for oss situasjonen i byen etter Høyres og Frps maktovertakelse, både byrådsfloppen, den kommende konkurranseutsettinga og presset som vil komme for å bygge luksusboliger på Peterson-tomta. Her vil Rødt jobbe for å få næringsvirksomhet og kultur. Og når det gjelder boligbygging, går vi inn for helt andre prisklasser. Vi skriver også om behovet for å ta imot flyktninger og asylsøkere i minst like stort omfang som i forrige periode. Og vi minner om at Rødt – dessverre – er det eneste norske fredspartiet!

Les løpeseddelen:

read more »

8. juni 2012

JA-partiet Rødt!

Rødt er både et Ja- og Nei-parti

Mange vil ha det til at Rødt bare er et protestparti som sier Nei til det meste. Men Rødt bidrar også konstruktivt. I Moss Avis i dag (men ikke på nett) blir det vist til to av Rødts initiativ:

For det første i et intervju på side 10 med Tomas Colin-Archer (AP), der han lufter ideen om å bruke eksisterende bygninger på Cellulosen som alternativ til det dyre nybygget som Barnas Fredsverden ønsker seg. Det står at dette kom opp på siste formannskapsmøte, men den som foreslo dette var Rødts Eirik Tveiten. Noe som fikk umiddelbar tilslutning fra Høyres gruppeleder Kjellaug Nakkim. Og nå altså Colin-Archer. Å bruke disse bygningene var også viktig, mente Tveiten, for å sikre en mer ressursvennlig gjenbruk og for å få inn kultur og mindre næringsvirksomhet på tomta, i motsetning til at den blir et privatisert boligområde.

For det andre trykker MA et leserinnlegg på side 21, der det skrytes – igjen – av initiativet som brakte det venezuelanske symfoniorkesteret El Sistema til byen. Orkesteret er del av en hel bevegelse, som konsekvent rekrutterer musikere blant ungdom fra fattige bydeler. Denne konserten var fullt og helt på initiativ fra Tveiten og Rødt. Det begynte med at Rødt sentralt, via Tveiten, tok initiativ til et møte mellom Venezuelas ambassadør og ordføreren, andre mossepolitikere og LO. Under dette møtet kom innbydelsen fra ambassaden om en konsert fra orkesteret, som var i Norge for å spille blant annet på Festspillene i Bergen. Så ble det en ekstra konsert – i Moss. Dette kan i neste omgang bidra til en tilsvarende etablering av et orkester i Moss, slik man planlegger i Buskerud.

Se Tveitens interpellasjon om dette i bystyret og ordførerens svar (fra protokollen fra bystyremøtet 16. april):

read more »

6. juni 2012

Rødt – en opposisjon på Tinget – til venstre!

I et leserinnlegg i Klassekampen i dag forestiller Erik Tveiten, Rødt, Moss, seg hva som ville skjedd hvis Rødt hadde vært på Tinget. Da ville for eksempel fagbevegelsens argumenter rundt vikarbyrådirektivet og bøndenes uro omkring utviklinga av norsk landbruk vært å høre fra Stortingets talerstol. Rødt ville vært en opposisjon fra venstre.

I dag framstår i flere sammenhenger opposisjonen på Tinget, inklusive Erna Solberg og Siv Jensen, som et humant alternativ til den rød-grønne regjeringa.  Tveiten spør: «Skal vi i enda en fireårsperiode finne oss i at opposisjonen på Stortinget består av dvaske Høyre/Frp-argumenter, og/eller forsiktige reservasjoner når det stemmes over de mest ekstreme forslagene til liberalisering. Eller skal vi allerede nå kreve plass for en opposisjon i Stortinget, i media og blant folk flest til venstre for den sittende regjeringen?»

Gjett hva Tveiten ville valgt. Les det hele her:

read more »