Archive for mai, 2012

28. mai 2012

– Vi er for skatt!

I Moss bystyre i forrige uke var blant annet årsregnskapet for 2011 på sakslista. Venstres og posisjonens ustoppelige «tallknuser», Sindre Westerlund Mork, problematiserte det forrige «regimets» overskudd, som etter hans mening ikke var et overskudd så lenge man hadde økt innkrevinga av eiendomsskatt. Rødts Eirik Tveiten, for anledninga i Che Guevara-trøye, nekta å bli med på en slik diskusjon. For det er ikke noe mål i seg sjøl å gå med overskudd for en kommune: «Vi er FOR skatt, vi er FOR eiendomsskatt, for med eiendomsskatten kan vi tilby vesentlig lavere satser på SFO, vesentlig billigere kulturskolesatser, bedre og billigere trygghetsalarmer, bygge sykkelstier… istedenfor dere som går inn for, nemlig selvfinansierte tjenester … De som har mye penger betaler mer, og er dermed med på å finansiere fellesgodene».

Se denne og flere deler av debatten på Moss kommunes bystyre-tv. Gå til «Bystyret 21.5.2012» og så til «Moss kommune – årsregnskap og årsberetning». Tveitens innlegg begynner etter 36 minutter og 25 sekunder  (bruk skyvebryter under bildet).

Reklamer
22. mai 2012

Bli med på laget!

Etter Rødts landsmøte har interessen i media for partiet og den nye lederen, Bjørnar Moxnes, økt formidabelt. Økt har også antallet innmeldinger i partiet. Den gode stemninga blir nå brukt til å få ytterligere medlemmer, noe som enkelt kan bidras til ved å klikke på den røde logoen og spre lenka så mye fantasien tillater.

Les medias reaksjoner på landsmøtet:

read more »

18. mai 2012

Utvid 17. mai!

Tveiten tenker neppe på børsen på Wall Street når han vil utvide innholdet i 17.-maifeiringa. Børsen ble grunnlagt 17. mai 1792. Foto: Wikimedia.

I forkant av nasjonaldagen ble Rødts Eirik Tveiten intervjua av Moss Avis om at «17.mai-feiringen i Moss er moden for fornyelse – Norge er et flerkulturelt samfunn, det bør det også være på 17. mai». Han hadde studert programmet for dagen i Moss og konstatert at det kristne innholdet dominerer. Tveitens utsagn førte til 40 nettkommentarer fra kristenfolket med flere, men samtidig 72 «likere» på Facebook. Det kom også et par krasse leserinnlegg i papiravisa.

16. mai hadde Tveiten så en «oppsummering» i et leserinnlegg, der han minner om at statskirka faktisk snart er historie, og at 17.-maiprogrammene framover bør utvides, med mer variert innhold.

I samme utgave av MA hadde Rødt-styremedlem Anders Ericson et innlegg der han stiller spørsmålstegn ved hvor «norske» de (vi) egentlig er, som er bekymra for den norske kulturarvens undergang hvis for eksempel 17. mai blir mer flerkulturell.

Les begge innleggene nedenfor:

read more »

Stikkord:
4. mai 2012

Arbeidernes INTERNASJONALE kampdag!

1. maitogene landet over var større enn på lenge. I Moss er antallet deltakere stipulert til mellom 4- og 500

Første mai i Moss i år kom blant annet til å bli en markering både av 22. juli og av nedlegginga av Peterson. Men det internasjonale var også i høyeste grad et tema. Thea Ossum fra Rød Ungdom fikk, som vi tidligere har nevnt, et solid oppslag i Moss Avis med sin appell «for fred og dialog, i steden for våpen og krig».

Og i samme avis 4. mai er det en innsender som, med utgangspunkt i Theas appell, mener det er «skremmende» at Rødt er «det eneste partiet som sier nei til krig».

Nedenfor gjengir vi Theas tekst i sin helhet.

Her gjengir vi også NKP-veteran Åge Fjelds tale til de falne mossingene i 2. verdenskrig. Han trakk linjene mellom datidas nazisme og Breiviks ideologiske tankegods og handlinger, men han ser også grunner til optimisme: Han minnet om både Sør-Amerikas dreining bort fra den globale turbokapitalismen og om massedemonstrasjonene i mange land under parolen ”Occupy Wall Street!”

Les begge tekstene her:

read more »

Stikkord: , ,
2. mai 2012

«En lettsolgt by»

I Byavisa Moss denne uka er førstesideoppslaget at et «luktfritt Moss betyr en lettsolgt by». En av byens eiendomsmeklere smiler over fire spalter og trur at Moss «vil bli enda mer attraktiv for folk utenfra». Byavisa nevner det ikke nå, men det eneste hinderet som står igjen for å gjøre Moss til den optimale sovebyen i luksusklassen, er Mølla. Kampen om den kommer nok også.

Et ganske forskjellig perspektiv finner vi i en fire siders reportasje i Klassekampens «1. mai-utgave», utgitt 30. april. Her handler det blant annet om det kollektivet som forsvinner når en så stor bedrift legges ned. Faktisk var Cellulosen i Moss gjenstand for tidlig forsking på demokrati på arbeidsplassen på 1950-tallet, noe som resulterte i en klassiker innen denne faglitteraturen, boka «Arbeiderkollektivet», som ble gitt ut på nytt i 2001. Bedriften innførte alt i 1946 produksjonsutvalg, der tillitsvalgte og ledelse samarbeidet om utviklinga. Dette ble sterkt svekka da de to investorene Terje Haglund og Roar Paulsrud overtok i 2006. De tok ut 50 millioner i utbytte det første året, og året etter 25 millioner, da overskuddet bare var sju millioner. Ved konkursen var gjelda 150 millioner.

Klassekampen intervjuer blant annet tidligere Peterson-arbeider og RV-representant i bystyret, Bjørn Grønna, som forteller at bedriften nylig fikk nye oppdrag og at nisjen til Peterson, papir til pappesker, var i vekst, om enn svak.

1. mai 2012

Jenter i sentrum på 1. mai

I nettutgaven av Moss Avis i kveld er fokus på kvinnene, som stod for fire av fem taler og appeller. Og til å illustrere hovedoppslaget har avisa valgt Thea Ossum fra Rød Ungdom da hun fra talerstolen i paviljongen i Kirkeparken «holdt ett flammende innlegg for fred og dialog, i stede for våpen og krig». Hilde Torgersen i det lokale Fagforbundet minnet i kvinneappellen om at kvinnene kan bli de største taperne når nå det sittende flertallet i bystyret har signalisert konkurranseutsetting av kommunale arbeidplasser. Avisa har også en fyldig fotoserie fra den fine maidagen.

Stikkord: