Archive for mars 20th, 2012

20. mars 2012

Ingen skam å snu!

– Spillet og dobbeltmeldingene fortsetter når det gjelder bystyreflertallets planer om byparlamentarisme. Slik oppsummerer Rødts leder, Birger Thurn-Paulsen, situasjonen i et leserinnlegg i MA 19. mars. Han sier seg altså enig med Hans Jørgen Bjørnstad, tidligere bystyremedlem og leder av Moss Høyre, som skriver i Moss Avis d. 13. mars:  «Høringen er et spill for galleriet».

Men Rødt trekker ikke den samme konklusjonen når det gjelder høringa, som Bjørnstad mener man bør ignorere:

– Det bør bli flest mulig protester mot dette spillet og et klart nei til parlamentarisme og byråd i Moss. Selv om vinteren er på hell finnes det en god Fjellvettregel som flertallet bør lese: Det er ingen skam å snu!

Les hele innlegget:

read more »

Reklamer
Stikkord: