Fritt fram for å forurense Vansjø?

I et leserinnlegg i Moss Avis i dag (2. mars 2012) setter Rødts Eirik Tveiten det borgerlige flertallets standpunkt opp mot det langvarige arbeidet for å bedre vann- og miljøkvaliteten i den sårbare Vansjø. Han innrømmer at posisjonen kanskje kan ha sitt på det tørre juridisk, når det gjelder at saken ikke kan ankes, «men særlig godt politisk håndverk er det ikke.» Han minner om at «et unntak i denne saken kan gi presedens og bidra til å lette det presset kommunen til nå har lagt på så vel andre av kommunens innbyggere, som de andre Morsakommunne».

Les hele innlegget:

Om kameraderi og eventuelle anker

Leserinnlegg i Moss Avis 2.3.2012 av Eirik Tveiten, bystyrerepresentant for Rødt i Moss.

I sakspapirene til Utvalget for miljø, teknikk og samferdsel (MTS) i Moss kommune, var rådmannens innstilling at eier av Kolsrødveien 120 skulle ilegges tvangsmulkt dersom kommunens pålegg om tilknytning ikke var foretatt innen 01.07.2012. Dette omgjorde utvalgets borgerlige flertall. De frafalt kravet om tvangsmulkt, opphevet dato for ferdigstillelse og påla isteden eieren innen 01.09.2012 å legge fram EN PLAN for en avløpsløsning. Dette flertallsvedtaket ble av utvalgets mindretall anket inn for bystyret.

Til bystyrets møte 27.02 kom saken med egen innstilling fra ordføreren: «Med henvisning til Moss kommunes eget delegasjonsreglement (…) hvor det står at mindretallsanke ikke gjelder i saker som er undergitt adgang til partsklage, så avvises fremsatt mindretallsanken i MTS.»

Kort om bakgrunn for saken (hentet fra rådmannens eget saksframlegg):

Morsakommunene har sammen brukt store ressurser for å bedre forholdene i Vansjø. Kommunen har selv investert flere hundre millioner i avløpsanlegg, og eierne av private anlegg er blitt pålagt omfattende krav. Kravstandarden er basert på forurensningsforskriften og kravene er samlet i en felles forskrift ”Morsaforskriften”, som er vedtatt i alle kommunene rundt Vansjø. Moss kommune har ved enstemmige politiske vedtak tatt mål av seg til å være førende for bedring av Vansjø. Med bakgrunn i disse føringer vil det være urimelig å sette annerledes og begrensede krav i forhold til denne aktuelle saken. Også her må prinsippet om likebehandling gjelde.

Eier har fått pålegg om å knytte seg til det kommunale nettet gjennom vedtak av 08.12.09 med frist for ferdigstillelse 02.08.10. Eier har ikke gjennomført pålegget og det er derfor ilagt tvangsmulkt. Det er ikke grunnlag for å endre vedtaket om tilknytning. Saken har trukket ut i tid og fristen for gjennomføring av vedtaket er oversittet. Eier av Kolsrødveien 120 har i mange år vært klar over at krav om permanent avløpsløsning ville komme. Allerede i 2002, da han fikk tillatelse til installering av to toaletter, ble det satt som et vilkår at tillatelsen var midlertidig. Kommunen har hjemmel for å kreve tilkobling uavhengig av en fradelingstillatelse. Det er heller ingen ordning i kommunen for å låne ut penger til et slikt tiltak og dette kravet kan derfor ikke imøtekommes.

En unnlatelse av å etterkomme pålegget kan føre til forurensning i Vansjøvassdraget og er derfor svært uheldig. Kommunen vil heller ikke oppfylle de forpliktelsene de har påtatt seg dersom ikke denne saken følges opp. Sanering av avløp til Vansjø er dessuten er svært viktig miljøpolitiske mål.

Et utslipp fra eiendommen vil kunne føre til spredning av bakterier og parasitter og til oppblomstring av alger. Vansjø uten forurensning av betydning er et meget viktig element for friluftsliv i regionen.

Moss kommune har til nå lagt ned et stort engasjement i arbeidet for et renere Vansjø, et unntak i denne saken kan gi presedens og bidra til å lette det presset kommunen til nå har lagt på så vel andre av kommunens innbyggere, som de andre Morsakommunne. Når i tillegg eier av denne eiendommen er medlem av Høyres bystyregruppe, gjør dette saken ekstra sensitivt og rådmannens innstilling burde også av denne grunn ikke vært overprøvd.

Moss kommune til nå sterke engasjement for Vansjø, er hjemlet i Forurensningsloven. Det virker derfor svært spesielt at ordføreren med henvisning til kommunens eget delegasjonsreglement viser til at vedtaket i MTS utvalget er endelig, og verken kan ankes til eller overprøves av bystyret.

I disse dager kan vi på riksmedia følge utviklingen av en bevilgningssak i Barne- og familiedepartement, hvor politikere har overkjørt innstillingen fra sine egne fagbyråkrater. Flertallet i Moss sin overprøving av rådet fra rådmannen, og ordføreren strenge tolkning av delegasjonsreglement er muligens formelt riktig, men særlig godt politisk håndverk er det ikke.

Reklamer
Stikkord:

One Comment to “Fritt fram for å forurense Vansjø?”

  1. Hadde det ikke vært mer redelig å synliggjøre hele saken og ikke bare de deler som du synes er interessant for å få fram eget poeng. Synes det er spesielt trist når du tydeligvis ikke kan nok om dette og ender opp med konklusjoner som er helt feil i.f.t. realitetene.
    Det står ingenting her om de lokale forskrifter som gjelder og som søker ikke har fått oppgitt fra kommunen, men som er bakgrunn for vedtaket. Når det gjelder ordførerens konklusjon har du vært med på å vedta reglementet og parter i saken kan klage saken til fylkesmannen eller fylkesmannen kan ta fatt i saken selv om denne vil. Jeg tror ikke fylkesmannen vil reagere fordi dette er slik det er gjort mange andre liknende steder i kommunene som omfattes av lokal forskrift i Morsa-vassdraget.

    Sindre W. Mork
    gruppeleder for Venstre

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: