Barnas Fredsverden – Bør Rødt skifte standpunkt?

Dette spør Rødts Eirik Tveiten seg om i et leserinnlegg i dagens Moss Avis. Bakgrunnen er reaksjoner han har fått på at han ikke stemte sammen med AP og SV i mandagens bystyremøte, han har fått høre at «Rødt nå hadde meldt overgang til ”Høstmarkfløyen” i Høyre!» Nedenfor gjengir vi hele leserinnlegget, i tillegg til Eiriks tilleggsforslag i bystyret, som ble vedtatt enstemmig å oversende til det nye prosjektstyret i BFV, for vurdering.

Bør Rødt skifte standpunkt?

Leserinnlegg i Moss Avis 29. februar 2012, av Eirik Tveiten, bystyrerepresentant for Rødt i Moss.

– Ja, mener enkelte og viser til at Rødt i saken om Barnas FredsVerden (BFV) har havna i ”dårlig selskap” da jeg stemte sammen med de borgerlige i bystyret, om at BFVs forprosjekt bør eksternt kvalitetssikres.

12. januar 2012 arrangerte BFV åpnet møte for hele bystyret, og presentere for første gang rapporten for forprosjektet BFV (inkludert finansieringsplanen). Møtet ble åpnet av leder i styringsgruppen for BFV Tage Pettersen, og mange tok ordet og bedyret sin støtte til dette ”flotte prosjektet”. Undertegnede var den eneste på dette møtet som stilte kritiske spørsmål ved realismen i finansieringsplanen: Det beregnes 120 mill i tilskudd til installasjoner, fra ulike offentlige- og private. Det fastslås at næringslivet årlig vil sponse prosjektet med et snitt 20 millioner. Likeledes beregnes det årlige ca 200 000 betalende besøkende, eller årlige billettinntekter med snitt 17,5 mill . Jeg hevdet på at dette virket vel optimistisk.  Likeledes ville den foreslåtte selskapsformen (aksjeselskap med Moss kommune som hovedaksjonær), føre til at dersom inntektsanslaget slo feil, måtte Moss kommunen dekke det løpende driftsunderskuddet! Siden leiekontrakten var foreslått til 20 år, ville dette kunne gå ut over andre lovpålagte oppgaver for kommunen, i mange år framover. Selv om ideen ”Barnas Fredsverden” er god, kan et opplevelsessenter med faste installasjoner, risikere å miste nyhetens interesse. Jeg gjorde det således klart at jeg som bystyrerepresentant ville avvente sakspapirene fra rådmann, med en risikovurdering av prosjektet sett fra kommunens side, før jeg tok endelig standpunkt.

Da rådmannens sakspapirer til formannskapet forelå, ble jeg overrasket over at det omtrent bare var foretatt ”klipp og lim” fra BFVs egne prosjektrapporter. Prosjektets usikkerhet og kommunens risiko var ikke vurdert! Dette ga jeg også uttrykk for i et større intervju i Moss Avis 19. januar. Før dette er foretatt kan ikke Rødt støtte prosjektet.

I dagene før møtet i formannskapet 31. 01. var det hektisk møtevirksomhet i den borgerlige leieren, og flere enn undertegnede ble svært overrasket da de borgerlige partiene stemte ned rådmannens forslag om tilskudd på 20 mill, samt husleiegaranti på 6.2 mill. Isteden samlet de borgerlige seg om et felles forslag, som inneholdt de samme anførsler Rødt hadde gitt uttrykk for! Likeledes ønsket de en ekstern kvalitetssikring av prosjektet.

I etterkant at møtet i formannskapet hadde Sverre Høstmark (H) en Facebook-kommentar med kraftig kritikk av rådmannens manglende kvalitetssikring av saksdokumentene, som førte til førsteside oppslag i Moss Avis.

I bystyrets møte 27.02 stemte jeg således FOR det borgerlige fellesforslaget. For å få fortgang i saken, fremmet jeg også et ekstrapunkt (se nedenfor) om at Østfold kontrollutvalg burde foreta den eksterne kvalitetssikringen. Forslaget fikk flertall, og Rødt sitt ekstrapunkt ble enstemmig vedtatt oversendt BVFs nye styringsgruppe, for behandling.

Fra enkelte representanter fra partiene Rødt «vanligvis samarbeider med», er det gjort et poeng av dette. Det blir vist til at det er ledig plass på andre siden i bystyresalen (der de borgerlige partiene sitter), siden «Rødt nå hadde meldt overgang til ”Høstmarkfløyen” i Høyre!» De mener sannsynligvis at en på den politiske venstreside alltid skal være mot ALT de borgerlige er for, og omvendt!

Rødt tar avstand fra og er helt uenig med den borgerlige blokkens liberalistiske grunnlag og deres overveldende tro på markedet, men i enkeltsaker er Rødt selvsagt åpne for at de borgerlige partiene kan fremme gode enkeltforslag, som Rødt vil kunne støtte. Og, i denne saken har altså de borgerlige tatt (skiftet til?) et standpunkt, som Rødt var det første til å innta!

At de borgerlige partiene inntar et standpunkt er i seg selv selvsagt ikke nok til at Rødt automatisk skifter standpunkt. De som tror politikk er så enkelt, bør vurdere å finne seg en annen hobby.

Tveitens tilleggsforslag, som ble enstemmig vedtatt:

Bystyrets sak 005/12 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon for perioden 2012 – 2013.

(Det vises for øvrig til bystyresak 022/12 Barnas FredsVerden opplevelsessentre i Moss. Innstilling fra formannskapets flertall pkt. 7: «Prosjektet skal være ferdig utarbeidet og eksternt kvalitetssikret innen 15. oktober 2012»)

Begrunnelse:

En viser til at det planlegges å føre opp og drifte et bygg «Barnas FredsVerden» i Moss, organisert som et aksjeselskap, med Moss kommune som hovedaksjonær.  Utover en engangsinvestering på 120 mill. «oppstart og installasjonsplan» (hvorav Moss Kommune forventes å bidra med 20 mill.), er de årlige driftsutgiftene estimert til 31,2 mill. første driftsår (2014), stigende til 47.2 mill. i 2018. Det er forventet at driften vil balansere med tilstrekkelige besøkende og sponsormidler fra næringslivet.

En forutsetning for å igangsette byggingen av selve bygget, et at kommunen inngår en 20 årig leieavtale med en husleiegaranti, som ved formannskapet behandling den 30.01.2012, ble anslått til kr 6.2 mill.

Etter vår oppfatning medfører disse faktorene samlet sett en vesentlig risiko for Moss kommune, som i verste fall kan føre til at kommunale midler må kanaliseres til dette prosjektet, og gå ut over andre lovpålagte oppgaver.

Forslag til vedtak:

Som tillegg og førsteprioritet i forhold til sekretariatets innstilling på saker hvor det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon 2012-2013 (gjengitt på side 118 i bystyrepapirene), skal det foretas en risikovurdering av Moss kommunes engasjement i Barnas FredsVerden. Rapport om dette skal framlegges før bystyret foretar sin endelige beslutning om tilslutning til prosjektet.

Forslagsstiller: Eirik Tveiten – Rødt

Reklamer

2 kommentarer to “Barnas Fredsverden – Bør Rødt skifte standpunkt?”

  1. Forslaget fra Rødt i bystyret ble ikke vedtatt slik en kan få inntrykk av i ingressen over, men det ble enstemmig vedtatt å OVERSENDE Rødt sitt forslag til den nye styringsgruppa til BFV. Østfold kontrollutvalg forehvert år avvikskontroller og risikovurderingen for Moss kommune, det er kommunen som beslutter hvilke områder som bør gjennomgås.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: