Archive for februar, 2012

29. februar 2012

RANTP!

– Selv om vegdirektør Terje Moe Gustavsen prøver å grønnmale utkastet til nasjonal transportplan, er det en oppskrift på hvordan vi skal kjøre på 6-feltsvei inn i klimakatastrofe, sier Elin Volder Rutle, leder av Rødts klima og næringspolitiske utvalg.

Rødts klima- og næringspolitisk utvalg setter nå i gang arbeidet med å lage Rødts Alternative nasjonale transportplan, basert på følgende mål:

  • Redusert transportbehov
  • Redusert bruk av fossile brennstoff
  • Transportsystem for bedre helse
  • Arbeidervennlig transportsystem
  • Støtte og imøtekomme/legge til rette for lokal verdiskaping i distrikts-Norge
Reklamer
29. februar 2012

Barnas Fredsverden – Bør Rødt skifte standpunkt?

Dette spør Rødts Eirik Tveiten seg om i et leserinnlegg i dagens Moss Avis. Bakgrunnen er reaksjoner han har fått på at han ikke stemte sammen med AP og SV i mandagens bystyremøte, han har fått høre at «Rødt nå hadde meldt overgang til ”Høstmarkfløyen” i Høyre!» Nedenfor gjengir vi hele leserinnlegget, i tillegg til Eiriks tilleggsforslag i bystyret, som ble vedtatt enstemmig å oversende til det nye prosjektstyret i BFV, for vurdering.

read more »

24. februar 2012

Husk: Mandag er studesirkeldag

Fra det innledende møtet i Rødts studiesirkel

Nærmere bestemt: Annen hver mandag, fra og med førstkommende, den 27. februar, er det møte i Rødt Moss og omegns studiesirkel «Økonomi på en annen måte». Vi nærmer oss nå absolutt fulltegning, men send oss en mail (til frilanders @ gmail.com) eller møt opp mandag kl 19 på Folkets hus, så ser vi om vi kan presse de allerede tolv påmeldte enda lenger inn i vogna. Inntil da, og eventuelt seinere, kan vi fråtse i videoforedrag med forfatteren av «pensumboka», Rune Skarstein.

20. februar 2012

– Det hemmeligholdte enevelde!

I Moss Avis lørdag 18. februar (ikke på nett) refereres det fra møtet i kommunens reglementkomité, der temaet var konsulentfirmaet Agenda Kaupangs (foreløpige) notat (se nedenfor) om byparlamentarisme i Moss. Tor Dølvik fra Agenda Kaupang inviterte ifølge MA komiteen «til å være en sparringpartner for å utvikle resonnementer rundt en felles forståelse av Mossemodell for parlamentarisme. Men opposisjonen var vel så mye opptatt av å flagge sin motstand mot den nye styringsformen».

Trass i nylige protester mot partiet Rødts uforholdsmessig store synlighet i Moss Avis’ spalter, kunne ikke avisa gjøre annet enn igjen å sitere Eirik Tveiten, og nok en gang i overskrifta:  «… dette blir ikke det opplyste enevelde, men det hemmeligholdte enevelde».

Tveiten påpekte også (nok en gang) hvor dyr denne reformen vil bli: – Dette vil resultere i et ekspertvelde som bare vil ese ut.

Noe som straks ble bekrefta av bystyreflertallets egne: Dølviks notat sier at hvis ordfører Pettersen trekker seg midlertidig for bli byrådsleder, vil varaordfører Wiborg rykke opp. I notatet ligger denne stillingen bare inne med et årsverk på 0,2 prosent, men på møtet krevde Sindre Westerlund Mork (V) at dette burde være minst en 60 prosents stilling.

Rødts nettredaksjon nytter høvet til å legge ut på Nettet Agenda Kaupangs foreløpige notat om «Parlamentarisk styreform i Moss».

 

 

20. februar 2012

«Hvorfor skrives så mye om Rødt?»

Torsdag 16. feb hadde Sverre M. Olsen et leserinnlegg i Moss Avis med denne tittelen. Han er opprørt over at et parti med 3,3 prosent av stemmene ved siste valg slipper til i spaltene, og at partiets representanter framstår «med største selvfølge og patos «på vegne av folket» og krever mer demokrati».

I dagens avis (20.2.) svarer Birger Thurn-Paulsen, den lokale lederen av Rødt, med blant annet å spørre hva som er så ekstremt med de sakene Rødt blir sitert for, for eksempel i parlamentarismedebatten, privatisering og bombing av Afghanistan og Libya.

Ja, når det ikke står om å vinne statsminister- eller ordførerverv, viser Rødt seg ofte å være linje med folkemeninga.

Les Rødt-lederens svar:

read more »

19. februar 2012

Biler, matvarer og Klassekampen

Avisa Klassekampen fortsetter sitt økte opplagstall, med 7 % siste år, og ett tegn på økt utbredelse er, ifølge redaktør Braanen til NA Propaganda, at de nå også selger annonser for «bil- og matvarebransjen». Vi for vår del har alltid sett på disse som to svært forskjellige bransjer, men det fins likevel verre kombinasjoner… Uansett: Prøv Klassekampen gratis i 3 uker!

19. februar 2012

Kapitalismens mange ansikter

I Moss Avis 1. februar hadde Erik Johansen et leserinnlegg der han hever seg en god del hakk over lokale kamper som parlamentarisme og fredsverdener. Han sier blant annet: «Uansett hva som skjer er det vesentlig å skjønne at kampen mellom arbeid og kapital ligger i bunn. Hvem skal styre utviklinga? Hvem skal ha nytte av verdiene som skapes? Kapitalistene eller det brede lag av folket?». Og han mener at «vi kan ikke stole på de sosialdemokratiske lederne i denne saken».

Vi minner i den sammenhengen om Rødt Moss og omlands studiesirkel, basert på Rune Skarsteins bok «Økonomi på en annen måte», som fortsatt kan ta opp én eller to flere deltakere. Siste frist er på det kommende møtet, 27. februar kl 19 på Folkets hus.

Les Eriks innlegg:

read more »

Stikkord:
19. februar 2012

Alternativer til EØS?

Onsdag 22.februar arrangerer Moss, Rygge og Råde Nei til EU åpent møte på Microbryggeriet i Møllebyen kl.19.00-21.00. Temaet er «Alternativer til EØS»og innleder er Marte Gustad Iversen, leder i Ungdom mot EU.

Nå som opptaksmulighetene er så store, må vi komme oss UT igjen, folkens! På gater og torg! Og inn på Mikrobryggeriet…

Stikkord:
15. februar 2012

Fylkesmannens uttalelse: – Det nest beste som kunne skje

– Fylkesmannens behandling av denne klagen endrer jo ikke den politiske realiteten bak utredningen om parlamentarisme, sa Rødts Eirik Tveiten til Moss Avis i går (ikke i nettutgaven), etter at det var gjort kjent at fylkesmannen avviste lovlighetsklagen fra representantene for de tre opposisjonspartia AP, SV og R. – Rent formelt er det jo ikke så enkelt for fylkesmannen å foreta en lovlighetskontroll av en intensjon. – Men vi kommer tilbake med en ny lovlighetsklage når beslutningen om å innføre parlamentarisme kommer. Derfor er jo dette bare en pustepause, sa Tveiten til MA.

– Dette var det nest beste som kunne skje, utdyper Tveiten overfor Rødt Moss og omegns nettredaksjon. – Fylkesmannen kunne ha godkjent hele modellen, men det gjorde hun slett ikke. Hun sier at «Beslutningen er ikke en beslutning om å innføre parlamentarisme, men en beslutning om å gjennomføre en utredning». Det er nyttig nå å få avklart at bystyret ikke har vedtatt den nye modellen. Når saken skal opp igjen i bystyret, er vi klare til ny lovlighetsklage. Den vil ta for seg den svært tvilsomme framgangsmåten, da fylkesmannen i denne omgangen valgte å ikke ta stilling til den.

Lovlighetsklagen ble fremmet 14. november . Les alle artiklene om denne prosessen.

Stikkord:
15. februar 2012

Lederdebatt også i Rødt. Eirik Tveiten aktiv i Klassekampens debattsider

Det er ikke bare i SV det er strid om ledervervet. I Rødt stiller nå Bjørnar Moxnes mot den sittende lederen, Turid Thommassen. Rødts svært synlige representant i Moss, bystyremedlem Eirik Tveiten, legger naturlig nok vekt på nettopp synlighet i denne debatten, som han dro i gang i Klassekampens spalter 1. februar. Han minnet blant annet om en av lederens oppgave, som er «å formidle Rødts standpunkt og veivalg i media i de ulike pågående dags­kamper». Flere innlegg har kommet, og i dag svarer Eirik på et av dem.
Les Eiriks innlegg nedenfor, i kronologisk rekkefølge:

read more »