Archive for januar, 2012

27. januar 2012

Dagens kronikk i Moss Avis: – Tvetydighetens regime?

Birger Thurn-Paulsen er leder av Rødt Moss og omegn

Det handler igjen om prosessen rundt innføring av ny styringsmodell i Moss:

– Tage Pettersen later som det foregår en utredning uten at konklusjonen er trukket og skjuler vedtak som allerede er gjort. Slik åpner dagens «Aktuell kommentar» i MA (27.1.2012). Forfatter er Rødt Moss og omegns leder Birger Thurn-Paulsen. Trass i at Rødt-lederen sjøl med flere tidligere har gjort oppmerksom på sprikende signaler fra ordføreren, unngår han og hans allierte i bystyreflertallet å svare på anklagene.

Kronikken følger nedenfor, og i tillegg Birgers svar til Georg L. Brynhildsen fra Høyre, som hadde et svarinnlegg 28. januar:

read more »

Reklamer
Stikkord:
19. januar 2012

RU har hatt oppstartmøte!

RU hadde egne plakater i demoen mot vikarbyrådirektivet 18. januar

Rød Ungdom er i gang i Moss! Et styre er valgt og ifølge Facebooksida deres  har de nå en halvårsplan der de vil:

  • få et samarbeid med SU Moss ang. 1 mai,
  • møter annenhver uke og
  • bøllekurs i februar!
Stikkord:
19. januar 2012

– Det er ingen skam å snu!

Dette var hovedbudskapet fra et flertall av LO-forbunda (som representerte 80 % av medlemmene) da ti-tusenvis streika og demonstrerte rundt i landet i går, mot EUs vikarbyrådirektiv. Les om dette på Fri fagbevegelse.

Rødt Moss og omegn har en EGEN BILDESERIE fra demonstrasjonen i Oslo!

Stikkord:
17. januar 2012

Onsdag 18. januar: Demonstrer mot vikarbyrådirektivet!

Rødt støtter kravet om at Norge må bruke reservasjonsretten for å hindre at EUs vikarbyrådirektiv blir innført i Norge. Dette direktivet vil føre til ytterligere oppsplitting på arbeidsplassene og mer sosial dumping. Derfor: Møt opp og demonstrer, f.eks. i Oslo, Fredrikstad eller Sarpsborg.

16. januar 2012

Økonomisk Krise – Forstå og ta standpunkt! Eller: Økonomi på en annen måte

Rødt Moss og omegn inviterer til studiesirkel om økonomi, basert på ei bok av en SV-er!
Startskuddet går med åpent møte torsdag 19. januar kl. 19.00 på House of Foundation, H. Gerners gt.
Torstein Dahle innleder.
Torstein Dahle er tidligere leder av Rødt og mangeårig representant for partiet i Bergen. Og han er en økonom som evner å framstille økonomi på en forståelig måte.
Dette åpne møtet er innledningen til en studiesirkel på grunnlag av boka «Økonomi på en annen måte» av Rune Skarstein.
Med forfatterens egne ord: «Denne boka henvender seg til alle samfunnsengasjerte som gjerne vil forstå litt mer av kapitalismen i dens mange skikkelser».
Boka kommer betimelig i en krisetid og det er en bok om økonomi som er skrevet slik at alle samfunnsengasjerte kan forstå og lære. Med undertittelen «Makt og penger fra europeisk føydalisme til globalisert kapitalisme» gir den historisk overblikk, og det er kapitalismekritikk og politisk økonomi som bygger på en marxistisk forståelse av økonomi og samfunn.
Lese – diskutere – forstå – ta standpunkt!
Bli med på studiesirkel!

16. januar 2012

Rød Ungdom starter lag i Moss

Etter en periode uten aktivitet starter RU opp igjen i Moss! Det skjer mandag 16. januar kl 19.00 på Folkets hus. Interesserte kan ta kontakt med Stian Orm  stianorm [at] hotmail.com

Stikkord:
11. januar 2012

Går AP til Høyre?

Anbefaling fra SV og Rødt i Moss

I Moss Avis 10. januar lurer SVs May Hansen og Rødts Eirik Tveiten på hva APs Tomas Colin Archer har planer om når han blant annet holder hemmelige møter med Høyre. Som har en ordfører som ikke refser sin varaordfører når han forsøker å vingeklippe Fagforbundet.

– Når Archer nå beskylder Høyre for å lure velgerne, så gjør vel også han det, istemmer May Hansen. – Han gikk i hvert fall ikke ut og fortalte velgerne at han ønsket seg en storkoalisjon med Høyre før valget.

De to minner om den fagpolitiske plattformen mellom LO, AP, SV og Rødt (pdf) som ble vedtatt før valget.

7. januar 2012

2012 – optimisme eller?

Med optimistiske (kvinnelige) gründere og Trond Giske går det nok veldig bra i 2012, mener magasinet Henne i det siste nummeret, som i dag glinser mot oss i Narvesen. Her får vi også vite alt om 2012 når det gjelder mote, interiør, trening og reiser. – Gled deg! er konklusjonen.

Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad er også tilhenger av økonomisk aktivitet framfor EU & co’s medisin: Kutt i velferden og i jobbene, men har en litt annen innfallsvinkel: «Hvis Krugman & Keynes har rett, vil den resesjonen vi er på vei inn i, bli til en depresjon som vil rive bort bærebjelkene for velferdsstatene de skapte. Depresjoner har en tendens til å skape sosial uro, som truer de som ennå har penger. Etter svak politikk kommer ofte kravet om en sterk mann. Keynes forutså Hitler. Gud bevare oss alle om han får rett én gang til«.

Stikkord: ,