Rødt fikk fullt gjennomslag for offentlighet i reglementskomiteen

Eirik Tveiten fra Rødt fikk enstemmig tilslutning for forslaget sitt om «åpne dører» i reglementskomiteen under torsdagens møte i samme komité. Dermed er den klare innstillinga til førstkommende bystyremøte at regelen om «lukkede dører» fjernes og at saksdokumentene ikke skal kunne bli unntatt offentlighet uten spesiell begrunnelse. Dermed vil dette reglementet være i tråd med det rikspolitiske prinsippet om meroffentlighet.

Slik lød Tveitens forslag til møtet i reglementskomiteen (alternativ 1 ble vedtatt når det gjelder andre setning):

Forslag til innstilling til bystyret: Reglement for reglementskomiteen.

Nr 5 Saksbehandling

Slik det står nå: ” Møtene i reglementskomiteen holdes for lukkede dører med henvisning til at komiteen er et rådgivende organ som ikke fatter beslutninger, jfr. Kommuneloven § 31.5. Dokumentene til komiteen unntas offentlighet med henvisning til den interne saksforberedelsen, jfr. Offentlighetsloven § 5. For øvrig gjelder saksbehandlingsreglementet så langt det passer.”

Kommuneloven § 31.5 lyder:

”Kommunestyret og fylkestinget selv kan også ellers, når det er nødvendig på grunn av bestemt angitte forhold ved den særskilte sak eller sakstype, bestemme at møtene i andre organer eller i visse sakstyper i andre organer, skal holdes for lukkede dører, når organet ikke skal treffe vedtak i saken.”

Av dette følger at det er bystyret selv som har vedtatt, og kan vedta å endre, bestemmelsen om at møtene i Reglementskomiteen skal holdes for lukkede dører.

Forslag til endring:

Første setning i nr 5 strykes og endres til ”Møtene i reglementskomiteen holdes som regel for åpne dører. Enkeltsaker som ønskes unntatt offentligheten må hjemles i Offentlighetsloven Kapittel 3.”

Begrunnelse: Moss kommune har vedtatt å gå inn for ”mer offentlighet”, begrunnelsen for å unnta hele møtet for offentligheten, strider mot dette prinsippet.

Offentlighetsloven § 5 Lyder:

”Organet kan fastsetje at det i ei bestemt sak først skal vere innsyn frå eit seinare tidspunkt i saksførebuinga enn det som følgjer av §§ 3 og 4, såframt det er grunn til å tru at dei dokumenta som ligg føre, gir eit direkte misvisande bilete av saka, og at innsyn derfor kan skade klare samfunnsmessige eller private interesser.”

På samme måte som over er det bystyret selv som vedtar reglementet, og kan likeledes vedta å endre det.

Forslag til endring:

Alternativ 1) Setning strykes.

Alternativ 2) Setningen strykes og endres til: ”Enkeltsaker kan under saksbehandlingen unntas offentligheten, etter avsluttet saksbehandling er dokumentene offentlige.”

Begrunnelse: Som over.

Eirik Tveiten – Rødt

Reklamer
Stikkord:

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: